Nagrody Historyczne

Nagrody Historyczne POLITYKI 2023 za 2022 rok

. . Polityka
Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji Nagród Historycznych POLITYKI. W każdej kategorii (dziale) nagrodami są nagrody pieniężne w wysokości po 10 000 zł brutto dla każdej kategorii (działu). Nagroda za debiut wynosi 7 000 zł brutto.

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach za książki o tematyce historycznej, dotyczącej najnowszej historii Polski (po 1914 r.):

  • Prace naukowe
  • Prace popularnonaukowe
  • Wydawnictwa źródłowe
  • Pamiętniki, relacje, wspomnienia.

Zgłoszenia powinny dotyczyć książek i publikacji, które w metryczce mają wpisany rok wydania 2022. Nie nagradzamy wznowień i reedycji, w przypadku wydawnictw kilkutomowych wydawanych na przestrzeni lat czekamy na ukazanie się ostatniego tomu. Dopuszczamy do konkursu przetłumaczone na polski książki autorów zagranicznych.

Do zgłoszeń nie jest wymagany specjalny formularz. Prosimy o sporządzenie listy zgłaszanych pozycji (autor, tytuł, wydawnictwo, kontakt telefoniczno-mailowy) i wysłanie jej na adres: nh@polityka.pl. W przypadku prac naukowych (monografii) pożądane jest dołączenie recenzji naukowej (również wewnętrznych) książki.

Na zgłoszenia czekamy do 3 lutego 2023 r.

Dodatkowo prosimy o przesyłanie po 2 egzemplarze każdej zgłoszonej pozycji na adres redakcji:

tygodnik POLITYKA,
Słupecka 6
02-309 Warszawa,
z dopiskiem Nagrody Historyczne Polityki.

Niewykluczone mogą być ze strony organizatora prośby o teksty książek w wersji elektronicznej.

Przyznanie nagród nastąpi w maju 2023 r.

Obecny skład Jury: dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski (Przewodniczący), prof. Wiesław Władyka, dr hab. Marcin Zaremba.

Nagrody Historyczne POLITYKI to najstarsza w Polsce nagroda przyznawana publikacjom o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski. Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane 64 lata temu. Nagród nie przyznano tylko dwukrotnie – w roku 1965 i 1981. Przez ten czas POLITYKA nagrodziła ponad 200 laureatów.

W skład Jury przyznającego Nagrody Historyczne wchodzą wybitni polscy historycy oraz przedstawiciele tygodnika „Polityka”, a wyróżnione prace – w ogromnej większości – weszły na trwałe do polskiej historiografii.. W przeszłości grono jurorów zasilali profesorowie: zmarły w ubiegłym roku Włodzimierz Borodziej, Krystyna Kersten, Juliusz Bardach, Wojciech Wrzesiński, Jerzy Holzer, Stefan Kieniewicz, Feliks Tych, Jerzy Tomaszewski, Czesław Madajczyk, Jerzy Topolski.

Reklama

Czytaj także

Rynek

Kim pan jest, panie W.? Skąd się wziął i na czym dorobił cichy bohater afery taśmowej

Cała Polska usłyszała o zeznaniach Marcina W. Najpierw, że Marek Falenta sprzedał Rosjanom słynne „taśmy prawdy”; potem, że Michał Tusk przyjął 600 tys. euro łapówki. Ale równie ciekawe jak zeznania są biznesy Marcina W. I jego związki z CBA.

Marek Czarkowski
05.12.2022
Reklama