Listki CSR

Dobre praktyki

Dobre praktyki Dobre praktyki mat. pr.
Stałe zwiększanie liczby kobiet na stanowiskach zarządczych, wprowadzenie elastycznego czasu pracy oraz rozwiązań kierowanych do rodziców w ramach programu „Happy Parent” – to kluczowe działania Philip Morris International (PMI) w Polsce w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju.

Program „Happy Parent” umożliwia rodzicom, wracającym do pracy z urlopów rodzicielskich, pracę w wymiarze 50 proc. godzin przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia przez pierwszy miesiąc po powrocie. Z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać nie tylko matki, ale także ojcowie. – I co ważne, jeśli urlop rodzicielski obejmuje okres ocen pracowniczych i przyznawanych w związku z tym podwyżek, po powrocie do pracy przyznajemy podwyżkę wyrównującą. Wierzymy, że wyznaczając tego typu standardy, możemy również pozytywnie wpłynąć na cały rynek pracy – mówi Anita Rogalska, dyrektor Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.

Ułatwieniem dla pracowników jest także elastyczny czas pracy. Jedną z możliwości jest skompresowanie roboczego tygodnia do czterech 9-godzinnych dni pracy oraz jednego 4-godzinnego. Firma od lat przestrzega zasad równego tratowania kobiet i mężczyzn wykonujących tę samą pracę, co potwierdza prestiżowy Certyfikat Równych Płac, który PMI posiada jako jedyna firma w Polsce. I co ważne, do 2022 r. liczba kobiet na stanowiskach zarządczych ma wynieść przynajmniej 40 proc.

Te dobre praktyki w obszarze HR znalazły się w ostatnim Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Rozwój kultury organizacyjnej oraz rozwiązań i inicjatyw HR, opartych na równości szans, wzajemnym szacunku i innowacyjności, jest tak samo ważny jak strategia biznesowa – podkreśla dyr. Rogalska. Obecnie najważniejszym celem w strategii koncernu jest zbudowanie przyszłości bez dymu tytoniowego, w Polsce i na świecie. Działania koncentrują się na dostarczaniu dorosłym palaczom, produktów stanowiących lepszą alternatywę w porównaniu do palenia papierosów. Takim rozwiązaniem są e-papierosy takie jak: IQOS, który podgrzewa tytoń zamiast go spalać.

Reklama

Czytaj także

Społeczeństwo

Tata Maty: Młodzi ludzie są mądrzejsi, niż my myślimy, że są

Z prof. Marcinem Matczakiem o tym, dlaczego nie warto być zbyt posłusznym.

Martyna Bunda
07.09.2021
Reklama