Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Świat

Gdzie na świecie aborcja jest legalna, a gdzie kobiety muszą ją wykonywać w podziemiu?

Co roku na świecie dokonuje się ponad 40 mln aborcji – głównie w tych krajach, gdzie poziom wiedzy na temat antykoncepcji jest niski.

Aborcja to krok ostateczny – decydują się na nią kobiety, które zaszły w niechcianą ciążę, bo nie miały dostępu ani do odpowiedniej edukacji seksualnej, ani do środków antykoncepcyjnych. Tak się tłumaczy różnicę między Europą Zachodnią a Wschodnią. Wskaźnik liczby aborcji w przeliczeniu na 1000 kobiet wynosi bowiem w Zachodniej 12, a we Wschodniej 43.

Aborcje w Europie – w jakich przypadkach można usunąć ciążę

Po irlandzkim referendum (25 maja 2018 roku), które w efekcie zliberalizuje regulacje dotyczące przerywania ciąży w tym kraju, najtrudniejszy dostęp do legalnych zabiegów w Europie pozostał w Polsce oraz na Malcie.

Malta zupełnie zakazuje przerywania ciąży. W Polsce, po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, który zapadł 22 października, zakazano przerywania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. Obowiązują już tylko dwa wyjątki od zakazu aborcji: kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej oraz kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku gwałtu.

Poza Polską i Maltą w większości krajów UE aborcji można dokonać także w szczególnych przypadkach, z uwagi na sytuację medyczną lub społeczno-ekonomiczną, jak np. ubóstwo kobiety.

Gdzie na świecie jest najbardziej restrykcyjne prawo

Najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne na świecie (tzn. pozwalające na przerwanie ciąży tylko ze względu na ochronę życia kobiet lub w ogóle zabronione) obowiązuje w części państw afrykańskich, południowoamerykańskich i w południowej Azji.

Reklama