Archiwum Polityki

Kolka rublowa

Polska, mimo okresowych nadwyżek niektórych towarów rolnych, od wielu lat więcej za granicą kupuje, niż sprzedaje. W 1996 roku nadwyżka polskiego importu nad eksportem towarów rolno-spożywczych wyniosła 1,2 mld dolarów, a w 1997 blisko pół miliarda. Dodatnie saldo wymiany mamy tylko z krajami byłego ZSRR. Ostatnio szybko się ono powiększało, do czasu załamania rosyjskiej gospodarki.

W 1996 roku w handlu towarami rolnymi z byłymi krajami ZSRR uzyskaliśmy nadwyżkę w wysokości 900 mln dolarów, a w 1997 blisko 1,4 miliarda dolarów. Mówiąc wprost to eksport na te rynki (w 1997 roku wart około 1,5 mld dolarów), w połączeniu ze znacznie mniejszym importem, sprawił, że łączny bilans w handlu żywnością nie jest dla Polski kompromitujący. Od 1997 roku ten właśnie region stał się największym odbiorcą polskiej żywności, wyprzedzając kraje Unii Europejskiej.

Polityka 40.1998 (2161) z dnia 03.10.1998; Gospodarka; s. 68