Klasyki Polityki

Zgoda na swobodę

Konkordat (od łacińskiego concordare – zgadzać się), umowa międzynarodowa zawierana między państwem a Stolicą Apostolską, regulująca stosunki między władzą a Kościołem. Konkordat między Polską a Watykanem został podpisany w 1993 r. przez nuncjusza papieskiego abp. Józefa Kowalczyka i Krzysztofa Skubiszewskiego, ministra spraw zagranicznych w rządzie Hanny Suchockiej. Sejm ratyfikował go 5 lat później, a 23 lutego 1998 r. podpisał prezydent Aleksander Kwaśniewski. Umowa zapewnia Kościołowi katolickiemu swobodę sprawowania kultu, a kolejne artykuły regulują m.in. kwestie małżeństw kanonicznych, Ordynariatu Polowego, katolickiej oświaty i działalności charytatywnej Kościoła.

Po 1989 r. konkordat z Watykanem zawarła większość krajów dawnego bloku wschodniego. Nie mają go zazwyczaj państwa o tradycji protestanckiej i prawosławnej. W Niemczech obowiązuje konkordat podpisany jeszcze w czasach III Rzeszy, a np. w Alzacji i Lotaryngii pakt, który Francja zawarła z papiestwem w 1801 r.

Czytaj także: Czy konkordat był nam potrzebny?

Reklama

Czytaj także

Nauka

Gorąco w styczniu? Grzeje nas… Ocean Indyjski

Ciepła zima trwa w najlepsze. Styczeń był do tej pory równie rozgrzany jak grudzień. Czy doczekamy się jeszcze śniegu w całej Polsce? Trochę zależy to od Oceanu Indyjskiego.

Andrzej Hołdys
19.01.2020
Reklama