Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 24,99 zł!

Subskrybuj
Kultura

Poradnik dla artystek i artystów w czasie pandemii

Pandemia dotknęła także artystów, których główne, a czasem jedyne źródła utrzymania zostały odcięte na wiele tygodni. Pandemia dotknęła także artystów, których główne, a czasem jedyne źródła utrzymania zostały odcięte na wiele tygodni. Paul Green / Unsplash
Pandemia dotknęła także artystów, których główne, a czasem jedyne źródła utrzymania zostały odcięte na wiele tygodni. Przygotowaliśmy przegląd miejsc, w których mogą ubiegać się o wsparcie.

Z dnia na dzień odwołano koncerty, spektakle, premiery filmowe. Dla wielu artystek i artystów oraz animatorek i animatorów to odcięcie od dochodów i głównego, jeśli nie jedynego źródła utrzymania. Większość z nich pracuje na umowy zlecenie, umowy o dzieło czy tzw. dorozumiane, wykonując zadania na scenach i prowadząc edukację w instytucjach kultury, domach kultury i innych ośrodkach. Poniżej prezentujemy przegląd miejsc, w których można ubiegać się o wsparcie finansowe w czasie pandemii.

Czytaj też: Sztuka przeniosła się do sieci

1. Zwiększony zakres pomocy socjalnej (zapomóg) przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla ludzi kultury

Kto? Pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury mogą uzyskać twórcy i artyści, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Co? Pomoc socjalna spowodowana indywidualnym zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub długotrwałą chorobą.

Ile? Wsparcie obejmuje jednorazową wypłatę 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej lub 80 proc. minimalnego wynagrodzenia dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, pracujących na umowę zlecenie lub o dzieło. Do wniosku poza danymi należy dołączyć informacje o dorobku twórczym lub artystycznym, informacje o sytuacji materialnej oraz oświadczenie o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Nabór: ciągły

Więcej: tutaj

2. Stypendia dla twórców „Kultura w sieci”

Kto? Twórcy, artyści, animatorzy i edukatorzy działający na polu literatury, sztuk wizualnych, muzyki, tańca, teatru, filmu, twórczości ludowej, animacji i edukacji kulturalnej oraz zajmujących się zarządzaniem kulturą i wspieraniem rozwoju kadr kultury.

Co? Program stypendialny ministra kultury ma na celu wspieranie aktywności twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej kultury w zakresie upowszechniania dóbr kultury w internecie w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Ile? 3500 zł brutto miesięcznie na okres sześciu miesięcy od 1 maja do 31 października 2020 r. lub w innym okresie realizacji projektu, nie krócej niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące od 1 maja do 31 października 2020 r. Łączny budżet: 5 mln zł.

Nabór: do 20 kwietnia

Więcej: tutaj

3. Stypendia z budżetu – drugi nabór

Kto? Osoba fizyczna, która złoży wniosek opisujący koncepcję przedsięwzięcia: autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury.

Co? Stypendia na realizację określonego przedsięwzięcia w kategoriach: stypendia twórcze (literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami, twórczość ludowa) lub stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury (animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury).

Ile? 3500 zł brutto miesięcznie na okres sześciu miesięcy od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. lub w innym okresie realizacji projektu, nie krócej niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.

Nabór: do 16 kwietnia

Więcej: tutaj

4. Konkurs grantowy „Kultura w sieci” MKiDN, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury

Kto? Program skierowany jest do samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez MKiDN), organizacji pozarządowych i fundacji, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Co? W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji takich działań jak warsztaty online, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania online służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury. Program obejmuje również wydarzenia kulturalne online, m.in. koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami, ale też udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami), wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury.

Ile? 5–150 tys. zł. Dofinansowanie zadania może wynosić do 100 proc. budżetu zadania. Łączny budżet: 15 mln zł.

Nabór: do 20 kwietnia

Więcej: tutaj

5. Program rekompensujący straty dla kultury w związku z epidemią

Wstępny budżet programu to 50 mln zł. Dokładne oszacowanie strat w sektorze kultury będzie możliwe dopiero po zakończeniu stanu epidemii. W MKiDN toczą się intensywne prace nad jego uruchomieniem.

6. Program wsparcia zawodów filmowych PISF

Kto? Ze stypendium skorzystać mogą przedstawiciele wszystkich zawodów filmowych – osoby fizyczne, które w ciągu ostatnich trzech lat wzięły udział w produkcji co najmniej dwóch utworów audiowizualnych.

Co? Ze stypendium można skorzystać maksymalnie trzykrotnie – nie częściej niż raz na kwartał w roku kalendarzowym obowiązywania programu.

Ile? 2400 zł brutto na kwartał w ciągu roku obowiązywania programu.

Nabór: ciągły

Więcej: tutaj

7. Zapomogi Unii Literackiej

Kto? Autorki i autorzy, którzy w wyniku pandemii Covid-19 znaleźli się w ciężkiej sytuacji materialnej.

Co? Wszyscy polscy autorzy i autorki (niezależnie od tego, czy należą do stowarzyszeń pisarskich), którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji finansowej.

Więcej: tutaj (w zakładce „Zapomogi”), projekt można też wesprzeć.

8. Polska Fundacja Muzyczna

Kto? Każdy, kto planuje wystąpić online, może zgłosić się do fundacji, która wspiera działania promocyjne i uruchomi wirtualną puszkę do zbierania środków.

Co? Fundusz dla zespołów muzycznych, wykonawców, aktorów, tancerzy, lektorów planujących występ audiowizualny na jednej z internetowych platform.

Więcej: tutaj

9. Warszawa: Mobilni w kulturze

Kto? Projekt skierowany do artystów, animatorów, kuratorów i edukatorów.

Co? W ramach konkursu wyłoniony zostanie operator, który zleci osobom fizycznym realizacje projektów kulturalnych. Będzie je można zaprezentować online.

Ile? Łącznie przewidziano 1 mln zł

Nabór: konkurs zostanie ogłoszony w kwietniu, a jego wyniki w maju.

Więcej: tutaj

10. Gdańsk: dodatkowy nabór na stypendia artystyczne

Kto? Stypendia zostaną przyznane artystkom i artystom oraz animatorkom i animatorom zamieszkałym i płacącym podatek dochodowy w Gdańsku w trybie konkursu wniosków, w drodze otwartego naboru na proces twórczy definiowany jako m.in. powstanie dzieła, wykonanie/wydanie utworu, zorganizowanie wydarzenia artystycznego lub kulturalnego. Dofinansowane projekty grantowe będzie można realizować online.

Co? Stypendia Kulturalne Miasta Gdańska są przyznawane osobom fizycznym lub grupom twórczym zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na realizację projektów o charakterze artystycznym i kulturalnym.

Ile? 2600 zł brutto / miesiąc – maksymalnie na okres sześciu miesięcy

Nabór: ciągły. Zasady i tryb przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska wejdzie w życie po uchwaleniu przez Radę Miasta Gdańska (najbliższa sesja 30 kwietnia)

Więcej: tutaj

11. Kraków: Kultura odporna

Kraków stworzył pakiet „Kultura odporna”, przekazując ok. 10 mln zł na wzmocnienie i podniesienie puli na nagrody i stypendia dla twórców i artystów oraz na wzbogacenie działalności kulturalnej i dzieła powstałe w czasach pandemii. Zmniejszone zostanie jednak wsparcie – do 40 proc. pierwotnych kwot dotacji projektów wieloletnich, w tym festiwali i imprez cyklicznych.

Miasto przygotowało też Partnerstwo dla muzyki – program skierowany do branży muzycznej i klubów oraz ulgi w płatnościach czynszowych dla pracowni twórczych i galerii sztuki.

Więcej: tutaj

12. Szczecin: stypendia i małe granty

Kto: osoby zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury w Szczecinie.

Co? Szczecin ogłasza nabór na stypendia twórcze na realizację autorskich dzieł realizowanych w tym roku (200 tys. zł), Małe Granty koordynowane przez Trafostację Sztuki, wsparcie przedsięwzięć realizowanych w internecie (50 tys. zł). Miasto zaznacza także, że miejskie wydarzenia zostaną oparte na twórczości lokalnych artystów.

Nabór: do 22 kwietnia

Więcej: tutaj

13. Europejski Fundusz Kultury Solidarności

Kto? Osoby fizyczne, kolektywy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne z sektora kreatywnego, a także przedstawiciele środowisk akademickich i edukacyjnych, pomocy społecznej i działań obywatelskich.

Co? Fundusz ma na celu wsparcie inicjatyw kulturalnych, wzmacniających solidarność i postrzeganie Europy jako wspólnej przestrzeni publicznej w odpowiedzi na obecny kryzys.

Ile? 5–15 tys. euro (w przypadku 5–10 projektów nagrodzonych na jedną rundę składania wniosków), 15–30 tys. euro (w przypadku 2–3 projektów na rundę), 30–50 tys. euro (w przypadku 1–2 nagrodzonych projektów na rundę)

Nabór: do 27 kwietnia

Więcej: tutaj

Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

null
Kultura

Czy gruz może inspirować? Niezwykłe kulisy powstania Parku Akcji „Burza”

Duża część powojennej stolicy była zbudowana z gruzobetonu, a my w naszych pracach chcemy wydobyć ducha miejsca – opowiadają laureaci Nagrody Architektonicznej POLITYKI za Park Akcji „Burza” w Warszawie.

Piotr Sarzyński
25.06.2024
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną