Kto może zasiąść w komisji wyborczej

WYBORY 2018
Być w komisji wyborczej. Miniprzewodnik
Komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania kontroluje przestrzeganie prawa wyborczego w lokalu wyborczym.
bizoon/PantherMedia

Komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania kontroluje przestrzeganie prawa wyborczego w lokalu wyborczym.

• Kandydat musi mieć 18 lat (ukończone najpóźniej w dniu wyborów), a także znajdować się w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji. Wymagane jest obywatelstwo polskie lub któregoś z krajów Unii Europejskiej. Wykluczone są osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu, skazane prawomocnym wyrokiem sądowym, który pozbawia praw publicznych, lub takie, którym prawo do głosowania odebrał wyrok Trybunału Stanu.

• Kandydatów mogą zgłaszać pełnomocnicy komitetów wyborczych oraz upoważnione przez nich osoby. Członkiem komisji zostaje się po wyrażeniu na to zgody osobiście komisarzowi wyborczemu. Nowelizacja Kodeksu wyborczego faworyzuje kandydatów partii politycznych, które w poprzednich wyborach (samorządowych lub parlamentanych) uzyskały najlepsze wyniki, czyli mają swoich radnych w sejmikach wojewódzkich i posłów w Sejmie. Czeka na nich ok. 2/3 miejsc w każdej komisji wyborczej.

• Chęć zasiadania w komisji trzeba zgłaszać pełnomocnikom komitetów wyborczych (spis na stronie Państwowej Komisji Wyborczej), które swoich kandydatów muszą przedstawić komisarzom wyborczym do 21 września. A komisje ogłoszą wyłonionych kandydatów najpóźniej 1 października.

• Komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania kontroluje przestrzeganie prawa wyborczego w lokalu wyborczym. Wykonuje swoje obowiązki od czasu rozpoczęcia pracy komisji, tj. najpóźniej od godziny 6, do momentu zamknięcia lokalu i zapieczętowania urn. Wtedy przewodniczący tej komisji przekazuje dokumenty przewodniczącemu drugiej komisji wyborczej – ds. ustalenia wyników głosowania.

• Praca tej drugiej komisji trwa od wieczoru wyborczego do momentu uznania przez terytorialną komisję wyborczą protokołu głosowania w obwodzie. W tym czasie jej członkowie ustalają wynik głosowania, sporządzają protokół i podają wyniki głosowania do publicznej wiadomości.

• Za pracę w komisji przysługuje wynagrodzenie. Szeregowy członek otrzymuje ok. 300 zł, przewodniczący 380 zł, jego zastępca 330 zł.

• W każdym obwodzie głosowania w wyborach samorządowych powołane zostaną obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania i obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania. Obwodów będzie w kraju ponad 25 tys., w każdym powołani zostaną członkowie do obu komisji: w każdej powinno być 9 osób, w przypadku, kiedy nie ma tylu chętnych – minimum 5.

• Jeżeli kandydatów będzie więcej niż miejsc w komisji, zostaną oni wybrani w losowaniu publicznym przeprowadzonym przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta. Inne zasady będą obowiązywać tylko przy wyborze członków komisji w odrębnych obwodach do głosowania (w zakładach karnych czy w ośrodkach zdrowia). Takich komisji będzie na terenie kraju 2 tys. i w każdej zasiądzie tylko 6 osób.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj