Listki CSR

Rusza V edycja Listków CSR POLITYKI

materiały prasowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), w wielu polskich przedsiębiorstwach, na trwałe wpisała się w ich działalność i politykę zarządczą. Zapraszamy firmy, które chcą dzielić się swoimi dobrymi praktykami aby wzięły udział w zestawieniu LISTKÓW CSR POLITYKI i wypełniły ankietę!

Ankieta w wersji on-line (dostępna pod tym linkiem) przygotowana jest przez ekspertów odpowiedzialnego rozwoju z firmy doradczej Deloitte. Pytania do ankiety bazują na wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000 w siedmiu obszarach:

  • Zarządzanie i ład korporacyjny,
  • Prawa człowieka,
  • Zachowania wobec pracowników,
  • Ochrona środowiska,
  • Dbałość o klienta,
  • Uczciwość biznesowa,
  • Zaangażowanie społeczne.

Dodatkowo, ankieta została uzupełniona o pytanie na temat przyszłych, najważniejszych dla firm wyzwań w obszarze zrównoważonego rozwoju, które będą dla nich kluczowe w roku 2016 oraz o metryczkę z informacjami o firmie i profilu jej działalności.

Ankietę kierujemy do firm o przychodach powyżej 120 mln zł.

Wyniki ankiety – w oparciu o kryteria ocen (ramka poniżej) – posłużą do przyznania firmom specjalnych wyróżnień: Złotych, Srebrnych lub Białych Listków CSR POLITYKI.

Na wypełnione on-line ankiety czekamy do 15 marca 2016 roku. Analiza wyników ankiet zostanie opublikowana w tygodniku Polityka 11 maja 2016 roku.

Trzy kategorie wyróżnień oraz kryteria ocen

  • Złoty Listek CSR Polityki – otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie i w relacjach z interesariuszami. Firmy te często wykorzystują najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo ważnym elementem ich zarządzania jest wprowadzenie systemu zarządzania etyką oraz spisanie i upublicznienie dokumentu, który definiuje zasady postępowania biznesowego oraz najwyższe standardy zarządzania pracownikami. A o efektach swoich działań, których część podlega niezależnej weryfikacji, informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych.
  • Srebrny Listek CSR Polityki – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy.
  • Biały Listek CSR Polityki – otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy.
Reklama

Czytaj także

Nauka

Testy antygenowe i omikron. Jak poprawnie zrobić wymaz?

Testy antygenowe na koronawirusa mają tę zaletę, że są szybkie i można je zrobić samodzielnie, ale wiele wskazuje, że w dobie omikronu będzie trzeba zmienić sposób ich wykonywania. Większa skuteczność wykrywania infekcji jest szczególnie istotna w kontekście ostatniego komunikatu WHO.

Piotr Rzymski
12.01.2022
Reklama