Twoja „Polityka”. Jest nam po drodze. Każdego dnia.

Pierwszy miesiąc tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Listki CSR

CSR – nowe wyzwania

Polityka
Dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami to stały element działań w obszarze zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Coraz więcej firm w ten sposób prowadzi dialog z interesariuszami.

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, już na trwałe wpisała się w system zarządzania, a nawet strategii firm, mający wpływ na ich dynamiczny rozwój, innowacyjność oraz zwiększenie konkurencyjności.

Z każdym rokiem przybywa przedsiębiorstw, które rozumieją, że w długofalowej perspektywie osiągnięcie sukcesu biznesowego nie jest możliwe w oderwaniu od tego, co dzieje się wokół: wewnątrz organizacji czy w środowisku lokalnym. W swoich codziennych działaniach firmy dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy: klientami, pracownikami, udziałowcami, partnerami biznesowymi.

Mają większą świadomość, jak ich działalność – choć wymaga od nich zaangażowania – wpływa na budowę ich reputacji, a w konsekwencji przekłada się na biznes i wyniki finansowe. 

Od kilku lat CSR wchodzi w bardziej uporządkowane ramy. Firmy wprowadzają coraz więcej międzynarodowych standardów i rozwiązań. Jednym z nich jest raportowanie danych pozafinansowych m.in. oceny ryzyk, przeciwdziałania korupcji, negatywnego wpływu na środowisko, czy poszanowania praw człowieka.

Od 2007 roku stopniowo przybywa firm raportujących swoje działania. Widać to także po prawie trzykrotnym wzroście liczby raportów społecznych nadsyłanych na konkurs organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (11 w 2007 roku, 32 w roku 2016). Tymczasem od 2017 roku na skutek implementacji unijnej dyrektywy obowiązkiem raportowania danych pozafinansowych będą objęte m.in. spółki giełdowe, banki oraz fundusze inwestycyjne, które zatrudniają ponad 500 osób i mają sumę bilansową powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR.

Według szacunków firmy doradczej Deloitte, obowiązek ten będzie dotyczył w Polsce przynajmniej 300 podmiotów. Zdaniem Ireny Picholi, partnera i lidera zespołu Sustainability Consulting Central Europe Deloitte, firmy przygotowujące raporty wyznaczają nie tylko nowe trendy na polskim rynku, ale usprawniają swoją działalność. Zyskują przy tym większe zaufanie ze strony inwestorów i budują wartość przedsiębiorstw.  

Nadal jednak wiele firm, które chcą sprostać oczekiwaniom rynku w zakresie transparentności, jak również przygotować się do zmian w obszarze raportowania pozafinansowego, szuka na ten temat dodatkowych informacji oraz dobrych praktyk. Okazją do zdobycia dodatkowej wiedzy będą Targi CSR organizowane 17 listopada przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ich tematem przewodnim będą: „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw”.

Targi będą jednocześnie przeglądem aktywności firm i inicjatyw podejmowanych na rzecz zwiększania świadomości interesariuszy w obszarach: zdrowia, bezpieczeństwa, ekologii, rynku pracy, konsumpcji, współpracy z dostawcami, stylu życia, kultury, technologii, nauki i rozwoju. Tygodnik POLITYKA jest partnerem Targów CSR.    

POLITYKA jest Patronem Medialnym organizowanych przez FOB Targów CSR.

Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

Społeczeństwo

Grzywienka, wystąpionko, nakazik. PIP ma w Polsce pod górkę

Rozmowa ze Zbigniewem Sagańskim, inspektorem PIP, o wielkiej fikcji, czyli jak się egzekwuje w Polsce prawo pracy.

Juliusz Ćwieluch
21.07.2015
Reklama