Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 9,90 zł!

Subskrybuj
Listki CSR

Oni zmieniają biznes. Nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Już po raz trzeci Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyznało nagrody osobom, które przez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Już po raz trzeci Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyznało nagrody osobom, które przez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Irochka / PantherMedia
Już po raz trzeci Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyznało nagrody osobom, które przez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.

Celem konkursu jest wyróżnienie osób, które na co dzień dokonują realnych zmian w środowiskach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie było bardziej odpowiedzialne. – Sukcesy osiągane przez laureatów i laureatki budzą nadzieję na pożądane zmiany w firmach i w ich otoczeniu dzięki dalszemu rozwojowi CSR w Polsce. Tym bardziej należy pokazywać dobre przykłady, gdyż w ten sposób inspirujemy kolejne osoby do podejmowania odważnych i potrzebnych inicjatyw – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jury składające się z przedstawicieli różnych sektorów – biznesu, nauki, sektora pozarządowego – wyłoniło 11 laureatów. Uhonorowano osoby, a nie organizacje, w których pracują, choć bez ich wsparcia trudniej byłoby osiągnąć zamierzone cele.

Kategoria: BIZNES

Agnieszka Karwala (Skanska Residential Development Poland) – za odważne myślenie o projektach mieszkaniowych i prospołeczne podejście do budownictwa, dzięki którym w 2018 r. oddano do użytku pierwsze w Polsce osiedle z certyfikatem „Obiekt bez barier”.

Damian Kupczyk (ABC-Czepczyński sp. z o.o. sp. k.) – za pokazanie, że jedna osoba w firmie średniej wielkości może inspirować zmiany, angażować w działania pozostałych pracowników oraz sprawić, że społeczna odpowiedzialność staje się podstawową zasadą działania przedsiębiorstwa.

Magdalena Sułek-Domańska (ENERIS Ochrona Środowiska) – za innowacyjne działania na rzecz ochrony środowiska, edukację w zakresie segregacji śmieci i współpracę z szerokim gronem interesariuszy, dzięki czemu ciekawa idea jednej firmy zyskała szansę szerokiego oddziaływania.

Kategoria: SEKTOR POZABIZNESOWY

Jacek Bastian – za oryginalną inicjatywę i realizację projektu „Ultrakrew”, promocję krwiodawstwa poprzez sport, co pokazuje, że jedno nie wyklucza drugiego.

Paweł Łukasiak (Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) – za wspieranie kompetencyjne zarządu Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie w rozwoju Poradni Leczenia Bólu oraz rozwijanie koalicji Prezesi-wolontariusze.

Joanna Skałuba (Fundacja CSR Res Severa) – za edukowanie i promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju w ciekawej formie tematycznego festiwalu filmowego.

Kategoria specjalna: RÓŻNORODNOŚĆ

Karolina Długosz – za prowadzenie kompleksowych działań związanych z zarządzaniem różnorodnością, szczerość w pokazywaniu barier i wyzwań zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osobiste zaangażowanie w ich przezwyciężanie.

Wyróżnienie: Marta Garsztka-Rimer (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN) – za promowanie różnorodności i działania na rzecz pracowników w muzeum, czyli aktywność wyjątkową w świecie instytucji kultury.

Kategoria specjalna: WOLONTARIAT

Małgorzata Marek (PwC Advisory) – za mnogość i jakość działań podejmowanych na rzecz szerokiego grona interesariuszy, w tym organizacji pozarządowych, młodzieży, środowiska.

Kategoria specjalna: GOSPODARKA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Martyna Zastawna (WoshWosh) – za działania wymykające się ramom jednej kategorii, przeciwstawienie się bezmyślnemu konsumpcjonizmowi, wsparcie małych zakładów szewskich.

Kategoria specjalna: ZRÓWNOWAŻONE INNOWACJE SPOŁECZNE

Maria Lipiak (Fundacja Leżę i Pracuję) – za wyjątkowe podejście do zatrudniania osób z niepełnosprawnością, umożliwiające im rozwój zawodowy na bardzo nieoczywistej ścieżce kariery.

W tym roku jury nie przyznało nagrody w kategorii specjalnej „ochrona klimatu”, uznając, że „środowiska biznesowe i pozabiznesowe muszą wykazać się zdecydowanie większą aktywnością, ponieważ efekty dotychczasowych działań (zwłaszcza biznesu i administracji) są niewystarczające. Jesteśmy przekonani, że w obliczu kryzysu klimatycznego, który nas dotyka, można oczekiwać i osiągnąć dużo więcej”.

Reklama

Czytaj także

Społeczeństwo

Rząd tnie cesarki, choć Polki boją się rodzić naturalnie. Co się dzieje na porodówkach?

Polka idzie dziś po zaświadczenie od psychiatry nie tylko wtedy, kiedy potrzebuje aborcji, ale i po to, żeby zagwarantować sobie cesarskie cięcie. Rodzi w ten sposób już co druga. Eksperci WHO i ONZ przypatrują się tej sytuacji ze zdziwieniem, pytając, co właściwie dzieje się na polskich porodówkach?

Agata Szczerbiak
02.12.2022
Reklama