Listki CSR

Nowe wyzwania społeczne 

Po raz 18. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Po raz 18. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. mat. pr.
Po raz 18. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Znalazło się w nim prawie 1700 działań 214 firm z różnych branż w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju. 
Forum Odpowiedzialnego BiznesuMateriały partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Każda z firm mogła zgłosić maksymalnie 10 nowych praktyk. Ograniczeniu nie podlegały praktyki długoletnie, które ukazały się w jednej z poprzednich edycji raportu i były realizowane także w 2019 r. Głównym kluczem podziału praktyk jest 7 obszarów wyznaczonych przez normę ISO 26000. Należą do nich: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Praktyki przedstawione w raporcie pokazane są też w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, ogłoszonych przez ONZ w 2015 roku. Najwięcej praktyk wspiera realizację celu 4. „dobra jakość edukacji” i celu 3. „dobre zdrowie i jakość życia”. To potwierdzenie trendu z poprzednich edycji. O ponad 100 proc. zwiększyła się liczba praktyk przyporządkowana celowi 5. „równość płci” oraz celowi 10. „mniej nierówności”. Z kolei o blisko 60 proc. wzrosła liczba praktyk realizowanych w ramach celu 12. „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”. Liczba praktyk w kategorii oddaje zmiany zachodzące w aktywności firm, ich zaangażowaniu, ale też pokazuje stojące przed nimi wyzwania.

Jednak najdynamiczniej rozwijającym się obszarem okazały się praktyki związane z troską o środowisko. Wśród 321 (w poprzedniej edycji: 235 praktyk) przykładów działań zgłoszonych przez 129 firm (w poprzedniej edycji: 101 firm) znalazły się m.in. działania z zakresu ograniczenia zużycia plastiku, gospodarki obiegu zamkniętego, ochrony bioróżnorodności, edukacji środowiskowej czy przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. – Firmy postawiły na rozwiązania prośrodowiskowe, bo dla szerokiego grona interesariuszy stał się to wręcz kluczowy temat. – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Wprawdzie obecnie przed biznesem stoją kolejne, pilne wyzwania, które mają charakter społeczny. Wiele firm angażuje się w akcje solidarnościowe i pomocowe. Ważne, by po tym zrywie, nie nastąpiła zapaść. Największy test na odpowiedzialność firm i potwierdzenie, że zrównoważony rozwój jest faktycznie w ich DNA, dopiero przed nami. Ograniczenie jest jednak często, zwłaszcza w biznesie, impulsem dla wyjątkowej kreatywności, tworzenia rozwiązań, które wielowymiarowo odpowiadają na potrzeby: społeczne, ekonomiczne i środowiskowe – dodaje Marzena Strzelczak.

Więcej informacji na http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/

Opr. Zofia Leśniewska

Po raz 18. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.mat. pr.Po raz 18. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Reklama

Czytaj także

Społeczeństwo

Do jakiej klasy społecznej należysz?

Podział na klasy tworzy coraz trudniej porozumiewające się światy, oddzielone od siebie niczym zamknięte osiedla. Przemianami społecznymi w Polsce rządzi reguła św. Mateusza, głosząca, że bogatym będzie dodane.

Edwin Bendyk
23.04.2013
Reklama