Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 24,99 zł!

Subskrybuj
Listki CSR

CSR na trudne czasy

Listki CSR POLITYKI Listki CSR POLITYKI Polityka
Już po raz dziewiąty tygodnik POLITYKA we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosił firmy działające w Polsce do przeglądu ich rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne.
Złoty ListekPolityka Złoty Listek
Srebrny ListekPolityka Srebrny Listek
Biały ListekPolityka Biały Listek
materiały prasowe
materiały prasowe

Odpowiedzialne praktyki zarządcze są szczególnie istotne dla wzmacniania biznesu, w tym budowania jego wartości, w obecnej sytuacji związanej z pandemią. Tak jak w poprzednich latach przyglądaliśmy się konkretnym działaniom firm związanym z obszarami, takimi jak ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. Szczegółowe pytania dotyczyły m.in. przygotowywania raportów zintegrowanych w języku polskim, które są podstawą informowania o działaniach firm. Równie ważne są odpowiedzi na pytania: czy organizacja zatrudnia osobę odpowiadającą za kwestie CSR. Czy ma zdefiniowany kodeks etyki i przestrzegają go pracownicy oraz firmy, z którymi współpracuje. Czy przestrzega praw pracowniczych, ma opracowane systemy ocen, awansów i zarządzania różnorodnością. I czy komunikuje na zewnątrz swoje działania.

Tegoroczną ankietę (przygotowaną na podstawie normy ISO 2600) wypełniło i przesłało online do redakcji 96 przedsiębiorstw. To o 15 mniej niż rok wcześniej, ale w nowej grupie znalazło się kilka podmiotów, które po raz pierwszy poddały ocenie swoje podejście do CSR. Na podstawie analizy ankiet według kryteriów znajdujących się na stronie www.polityka.pl/csr nagrodziliśmy Listkami CSR POLITYKI aż 68 firm (w VII edycji było ich 73). Złoty Listek CSR POLITYKI otrzymało 14 przedsiębiorstw (13 w roku ub.). Srebrny Listek CSR POLITYKI przyznaliśmy 16 firmom (o trzy więcej było ich rok wcześniej), a Biały Listek CSR POLITYKI trafił do 38 podmiotów (41 otrzymało go w 2019 r.). W każdej z tych grup notujemy zmiany. Niektóre z firm awansują z grupy Białych do Srebrnych Listków, a nawet do Złotych. Ale są i takie, które spadają ze swoich pozycji.

W większości przypadków jest to spowodowane np. zmianami organizacyjnymi w przedsiębiorstwach i niższą rangą CSR, brakiem raportowania w języku polskim, problemami z przestrzeganiem praw pracowniczych, a nawet etyki. Generalnie jednak widzimy rosnącą dojrzałość rozwiązań zarządczych, które stanowią podstawę naszego zestawienia.

Przed nami moment refleksji nad tym, jak skutecznie połączyć dbałość o zrównoważony rozwój z radzeniem sobie ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii. Przygotowany przez Komisję Europejską plan działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu może być przyczynkiem do zmian, ale też konkretnych planów strategicznych i wykonawczych wspartych finansowaniem.

Na poziomie krajowym Europejski Zielony Ład może doprowadzić do szerokiej reformy systemu podatkowego, modyfikacji sposobu podejścia do wykorzystania paliw kopalnych, przeniesienia obciążenia podatkowego z pracowników na podatki powiązane z generowanym zanieczyszczeniem. Również stawki podatku VAT powinny uwzględniać cele zrównoważonego rozwoju. Implementacja Zielonego Ładu będzie wymagała użycia infrastruktury cyfrowej i rozwiązań sztucznej inteligencji w celu ułatwienia podejmowania decyzji dotyczących problemów związanych z klimatem.

Przed nami ważny moment realnej przemiany sposobu funkcjonowania gospodarek i społeczeństw. Żadne z przedsiębiorstw ani też rządów nie jest w stanie poradzić sobie z tymi wyzwaniami w pojedynkę. Tym bardziej dzielenie się najlepszymi praktykami oraz rozwiązaniami, a także głęboka współpraca międzysektorowa mogą być katalizatorem pozytywnych zmian.

Za rok X edycja Listków CSR POLITYKI. Już dziś chcemy zapowiedzieć, że od przyszłego roku w ankietach będą specjalnie oceniane działania w kwestiach ochrony klimatu, analizy wpływu działań organizacji na otoczenie, uwzględniania relacji z dostawcami, klientami, partnerami oraz instytucjami publicznymi, w planowaniu i realizacji działań strategicznych. Równie ważna będzie ocena zarządzania ryzykiem pozafinansowym i ujawniania przez firmy danych, wzmacniania różnorodności, przejrzystości oraz wiarygodności w działaniach i komunikacji.

RAFAŁ RUDZKI (DELOITTE), WSPÓŁPRACA: PETER SZEWCZYK, JAN RENKAS (DELOITTE)
OPR. ZOFIA LEŚNIEWSKA

***

Złoty Listek
• Adamed Pharma SA
• Bank Millennium SA
• Budimex SA
• Grupa Raben
• ING Bank Śląski SA
• Orange Polska SA
• Polpharma SA
• PKN ORLEN SA
• Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
• Provident Polska SA
• Santander Bank Polska SA
• Schenker Sp. z o.o.
• TAURON Polska Energia SA
• T-Mobile Polska SA

Srebrny Listek
• AGORA SA
• ANG Spółdzielnia
• ArcelorMittal Poland SA
• Bank Handlowy w Warszawie SA
• BNP Paribas Bank Polska SA
• Carlsberg Polska
• CCC SA
• Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
• Grupa ENEA
• Grupa LOTOS SA
• Grupa Żywiec SA
• Kompania Piwowarska SA
• LPP SA
• Grupa Lubawa SA
• SITECH Sp. z o.o.
• STU ERGO Hestia SA

Biały Listek
• AkzoNobel Poland
• AmRest Sp. z o.o.
• ANWIL SA
• Arche SA
• Auchan Polska Sp. z o.o.
• Bank Ochrony Środowiska SA
• BASF Polska Sp. z o.o.
• Capgemini Polska Sp. z o.o.
• Carrefour Polska Sp. z o.o.
• CEMEX Polska Sp. z o.o.
• CHEP Polska Sp. z o.o.
• Comarch SA
• Fabryki Mebli FORTE SA
• Górażdże Cement SA
• Grupa Muszkieterów
• GSK w Polsce
• Hanplast Sp. z o.o.
• Henkel Polska Sp. z o.o.
• Kuehne + Nagel Sp. z o.o.
• L’Oréal Polska i L’Oréal Warsaw Plant
• Lubelski Węgiel Bogdanka SA
• mBank SA
• Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
• Nowy Styl Sp. z o.o.
• GK Pelion SA
• PKO Bank Polski SA
• Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
• Signify Poland Sp. z o.o.
• Sodexo Polska Sp. z o.o.
• SumiRiko Poland Sp. z o.o.
• Tesco Polska Sp. z o.o.
• Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.
• Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
• Volvo Polska
• Wawel SA
• Wyborowa SA
• Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA
• Żywiec Zdrój SA

***

Kategorie wyróżnień i kryteria ocen

Złoty Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami. Firmy opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest całościowy system raportowania kwestii ESG (środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego) oraz zarządzania etyką. Posiadają spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania w działalności biznesowej oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań, informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych, przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy, które podlegają zewnętrznej, niezależnej weryfikacji.

Srebrny Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy m.in. w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych, przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy ujawniania danych.

Biały Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 (np. praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.

***

Działania na rzecz klimatu

Jak co roku Listkom CSR POLITYKI towarzyszy przegląd inicjatyw wspierających realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W tej edycji poprosiliśmy firmy o podzielenie się dobrymi praktykami, które odnoszą się konkretnie do Celu 13., dotyczącego ochrony środowiska naturalnego i klimatu. Zdaniem ekspertów tegorocznego Forum Ekonomicznego w Davos spośród 10 najbardziej prawdopodobnych sytuacji ryzyka dla świata aż 5 związanych jest z klimatem i tematami środowiskowymi. Polskie firmy mają też tego świadomość. Nadesłały ponad 80 swoich działań – dobrych praktyk, które realizowały w różnych obszarach 13. Celu SDGs w minionym roku.

Analizując zgłoszenia, zauważyliśmy wyraźną poprawę w łączeniu celów biznesowych firm i pozytywnych efektów ich działalności dla środowiska. Oprócz samych praktyk przedsiębiorstwa dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami dotyczącymi przyspieszenia działań na rzecz Agendy 2030 w Polsce. Najczęściej pojawiającymi się kwestiami były: edukacja i informowanie o istotności tych działań; wymiana najlepszych praktyk i zarządzanie wiedzą w tym obszarze; przedstawienie planów i priorytetów dotyczących SDGs przez administrację centralną i samorządy; uruchomienie mechanizmów wsparcia, np. funduszy, gwarancji czy ulg podatkowych. Pojawiły się też głosy wskazujące na konieczność wypracowania wspólnych narzędzi oraz standardów do oceny skuteczności realizowanych działań i ich raportowania. Będzie to miało istotne znaczenie przy wdrażaniu ogłoszonego przez KE Europejskiego Zielonego Ładu.

Spośród nadesłanych prakryk wybraliśmy te, które spełniały najważniejsze kryteria: długookresowość trwania projektu, korzystanie z partnerstwa przy jego realizacji, podjęte działania w ramach 13. Celu SDGs oraz osiągnięte mierzalne efekty. Nagradzamy 16 dobrych praktyk, a 13 wyróżniamy. Mogą być one inspiracją dla innych organizacji, w tym publicznych, jak skutecznie działać i współpracować na rzecz realizacji Agendy 2030.

***

Projekty i działania wspierające 13. Cel Zrównoważonego Rozwoju (SDGs):

AGORA SA – za akcje na rzecz ochrony środowiska i klimatu: dotyczące oszczędzania energii, segregacji śmieci i zmiany codziennych nawyków na prośrodowiskowe;
Carrefour Polska Sp. z o.o. – za działania w ramach polityki ograniczania zużycia opakowań w sieciach sprzedaży Carrefour Polska;
Grupa Żywiec SA – za wdrożenie projektu i kampanii „Daj butelce drugie Ż”;
ING Bank Śląski SA – za zaangażowanie w elektromobilność;
Kompania Piwowarska – za 100 proc. energii wykorzystywanej w browarach z odnawialnych źródeł (OZE);
LPP SA – za realizację inicjatywy Eco Aware, działania na rzecz wydłużania cyklu życia produktów odzieżowych oraz ograniczenie ilości odpadów tekstylnych;
Lubawa SA – za projekty zwiększające efektywność korzystania z zasobów wodnych wpisanych w politykę środowiskową oraz system zarządzania ryzykiem;
mBank – za wdrożenie polityki kredytowej dotyczącej finansowania instalacji OZE oraz wdrożenie strategii inwestycyjnej zgodnej z zasadami inwestycji społecznie odpowiedzialnych dla klientów bankowości prywatnej;
Nowy Styl Sp. z o.o. – za wprowadzenie systemu „Usługi na plus”, łączące sprzedaż z usługami dodatkowymi w ramach gospodarki cyrkularnej;
Orange Polska – za projekt „Paperless”, czyli podpisywanie wszystkich dokumentów z klientami w salonach sprzedaży z wykorzystaniem tabletów;
Samsung Polska – za projekt Samsung Inkubator #dlaPlanety;
Shell Polska Sp. z o.o. – za kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu;
SuperDrob SA – za projekty redukujące zużycie wody w działalności produkcyjnej;
Tesco Polska – za realizację projektów zmniejszających negatywny wpływ plastikowych opakowań na środowisko naturalne;
Volkswagen Poznań Sp. z o.o. – za innowacyjny projekt odzysku ciepła ze sprężarek;
Żywiec Zdrój SA – za działania na rzecz poprawy efektywności systemu zbiórki butelek PET i ich recyklingu.

Informacje o 13 wyróżnionych inicjatywach, które mogą być inspiracją dla innych firm pod względem tematyki, skali lub sposobu realizacji, można znaleźć na www.polityka.pl/csr.

***

13 wyróżnionych inicjatyw, które mogą być inspiracją dla innych firm pod względem tematyki, skali lub sposobu realizacji

BNP Paribas Bank Polska SA – za realizację strategii proklimatycznej „Bank Zielonych Zmian”;
FujitsuTechnology Solutions Sp. z o. o. – za realizację inicjatywy „Wabi Sabi” – rozwój aplikacji na urządzenia mobilne wspierające realizację celów zrównoważonego rozwoju;
Grupa LOTOS SA – za realizację kompleksowego projektu „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”;
Grupa Veolia w Polsce – za realizację projektu dla Parku Przemysłowego ELANA, projektu PURINOVA oraz HUBGRADE nakierowanych na zwiększanie efektywności zużycia ciepła, energii oraz wody;
GSK w Polsce – za uruchomienie instalacji regeneracyjnego dopalacza termicznego RTO do redukcji lotnych związków organicznych;
Kuehne + Nagel Sp. z o.o. – za realizację kompleksowego programu pro-środowiskowego Net Zero Carbon;
L'Oréal Polska i L'Oréal Warsaw Plant – za realizację działań na rzecz ochrony bioróżnorodności na terenie L'Oréal Warsaw Plant;
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA – za projekt budowy ładowarki prądu stałego o wysokiej sprawności na poziomie 97 proc. z wykorzystaniem węgliku krzemu;
PRESS GLASS SA – za opracowanie innowacyjnych produktów – szyb dwukomorowych oraz produktu typu Smart Glass wraz z działaniami na rzecz redukcji zużycia zasobów naturalnych;
Santander Bank Polska – za wdrożenie produktu kredytowego powiązanego z realizacją celów pozafinansowych (ESG);
Schenker Sp. z o.o. – za realizację projektu zamiany naczep na nadwozia wymienne (BDF);
STU ERGO Hestia SA – za użycie technologii internetu rzeczy na rzecz tworzenia nowego modelu ubezpieczenia nakierowanego na prewencję ciągłość działania i minimalizację emisji do atmosfery;
T-Mobile Polska – za realizację działań w ramach planu „WE CARE”.

Polityka 24.2020 (3265) z dnia 08.06.2020; Listki CSR POLITYKI; s. 40
Reklama

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Każde „nie” to głos szatana. Przemoc księży egzorcystów wychodzi na światło dzienne

W czasie śledztwa zamiast skupić się na tym, że odebrano mi wolność i molestowano, zajmowano się udowodnieniem, czy umiem mówić po aramejsku. Gdyby zmienić słowa „oprawca ksiądz” na „oprawca mężczyzna”, optyka na to, co się stało, byłaby zupełnie inna – mówi Irena, egzorcyzmowana wbrew woli przez kilkunastu księży.

Agata Szczerbiak
13.06.2024
Reklama