Twoja „Polityka”. Jest nam po drodze. Każdego dnia.

Pierwszy miesiąc tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Listki CSR

CSR na trudne czasy

Listki CSR POLITYKI Listki CSR POLITYKI Polityka
Już po raz dziewiąty tygodnik POLITYKA we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosił firmy działające w Polsce do przeglądu ich rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne.
Złoty ListekPolityka Złoty Listek
Srebrny ListekPolityka Srebrny Listek
Biały ListekPolityka Biały Listek
materiały prasowe
materiały prasowe

Odpowiedzialne praktyki zarządcze są szczególnie istotne dla wzmacniania biznesu, w tym budowania jego wartości, w obecnej sytuacji związanej z pandemią. Tak jak w poprzednich latach przyglądaliśmy się konkretnym działaniom firm związanym z obszarami, takimi jak ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. Szczegółowe pytania dotyczyły m.in. przygotowywania raportów zintegrowanych w języku polskim, które są podstawą informowania o działaniach firm. Równie ważne są odpowiedzi na pytania: czy organizacja zatrudnia osobę odpowiadającą za kwestie CSR. Czy ma zdefiniowany kodeks etyki i przestrzegają go pracownicy oraz firmy, z którymi współpracuje. Czy przestrzega praw pracowniczych, ma opracowane systemy ocen, awansów i zarządzania różnorodnością. I czy komunikuje na zewnątrz swoje działania.

Tegoroczną ankietę (przygotowaną na podstawie normy ISO 2600) wypełniło i przesłało online do redakcji 96 przedsiębiorstw. To o 15 mniej niż rok wcześniej, ale w nowej grupie znalazło się kilka podmiotów, które po raz pierwszy poddały ocenie swoje podejście do CSR. Na podstawie analizy ankiet według kryteriów znajdujących się na stronie www.polityka.pl/csr nagrodziliśmy Listkami CSR POLITYKI aż 68 firm (w VII edycji było ich 73). Złoty Listek CSR POLITYKI otrzymało 14 przedsiębiorstw (13 w roku ub.). Srebrny Listek CSR POLITYKI przyznaliśmy 16 firmom (o trzy więcej było ich rok wcześniej), a Biały Listek CSR POLITYKI trafił do 38 podmiotów (41 otrzymało go w 2019 r.). W każdej z tych grup notujemy zmiany. Niektóre z firm awansują z grupy Białych do Srebrnych Listków, a nawet do Złotych. Ale są i takie, które spadają ze swoich pozycji.

W większości przypadków jest to spowodowane np. zmianami organizacyjnymi w przedsiębiorstwach i niższą rangą CSR, brakiem raportowania w języku polskim, problemami z przestrzeganiem praw pracowniczych, a nawet etyki. Generalnie jednak widzimy rosnącą dojrzałość rozwiązań zarządczych, które stanowią podstawę naszego zestawienia.

Przed nami moment refleksji nad tym, jak skutecznie połączyć dbałość o zrównoważony rozwój z radzeniem sobie ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii. Przygotowany przez Komisję Europejską plan działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu może być przyczynkiem do zmian, ale też konkretnych planów strategicznych i wykonawczych wspartych finansowaniem.

Na poziomie krajowym Europejski Zielony Ład może doprowadzić do szerokiej reformy systemu podatkowego, modyfikacji sposobu podejścia do wykorzystania paliw kopalnych, przeniesienia obciążenia podatkowego z pracowników na podatki powiązane z generowanym zanieczyszczeniem. Również stawki podatku VAT powinny uwzględniać cele zrównoważonego rozwoju. Implementacja Zielonego Ładu będzie wymagała użycia infrastruktury cyfrowej i rozwiązań sztucznej inteligencji w celu ułatwienia podejmowania decyzji dotyczących problemów związanych z klimatem.

Przed nami ważny moment realnej przemiany sposobu funkcjonowania gospodarek i społeczeństw. Żadne z przedsiębiorstw ani też rządów nie jest w stanie poradzić sobie z tymi wyzwaniami w pojedynkę. Tym bardziej dzielenie się najlepszymi praktykami oraz rozwiązaniami, a także głęboka współpraca międzysektorowa mogą być katalizatorem pozytywnych zmian.

Za rok X edycja Listków CSR POLITYKI. Już dziś chcemy zapowiedzieć, że od przyszłego roku w ankietach będą specjalnie oceniane działania w kwestiach ochrony klimatu, analizy wpływu działań organizacji na otoczenie, uwzględniania relacji z dostawcami, klientami, partnerami oraz instytucjami publicznymi, w planowaniu i realizacji działań strategicznych. Równie ważna będzie ocena zarządzania ryzykiem pozafinansowym i ujawniania przez firmy danych, wzmacniania różnorodności, przejrzystości oraz wiarygodności w działaniach i komunikacji.

RAFAŁ RUDZKI (DELOITTE), WSPÓŁPRACA: PETER SZEWCZYK, JAN RENKAS (DELOITTE)
OPR. ZOFIA LEŚNIEWSKA

***

Złoty Listek
• Adamed Pharma SA
• Bank Millennium SA
• Budimex SA
• Grupa Raben
• ING Bank Śląski SA
• Orange Polska SA
• Polpharma SA
• PKN ORLEN SA
• Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
• Provident Polska SA
• Santander Bank Polska SA
• Schenker Sp. z o.o.
• TAURON Polska Energia SA
• T-Mobile Polska SA

Srebrny Listek
• AGORA SA
• ANG Spółdzielnia
• ArcelorMittal Poland SA
• Bank Handlowy w Warszawie SA
• BNP Paribas Bank Polska SA
• Carlsberg Polska
• CCC SA
• Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
• Grupa ENEA
• Grupa LOTOS SA
• Grupa Żywiec SA
• Kompania Piwowarska SA
• LPP SA
• Grupa Lubawa SA
• SITECH Sp. z o.o.
• STU ERGO Hestia SA

Biały Listek
• AkzoNobel Poland
• AmRest Sp. z o.o.
• ANWIL SA
• Arche SA
• Auchan Polska Sp. z o.o.
• Bank Ochrony Środowiska SA
• BASF Polska Sp. z o.o.
• Capgemini Polska Sp. z o.o.
• Carrefour Polska Sp. z o.o.
• CEMEX Polska Sp. z o.o.
• CHEP Polska Sp. z o.o.
• Comarch SA
• Fabryki Mebli FORTE SA
• Górażdże Cement SA
• Grupa Muszkieterów
• GSK w Polsce
• Hanplast Sp. z o.o.
• Henkel Polska Sp. z o.o.
• Kuehne + Nagel Sp. z o.o.
• L’Oréal Polska i L’Oréal Warsaw Plant
• Lubelski Węgiel Bogdanka SA
• mBank SA
• Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
• Nowy Styl Sp. z o.o.
• GK Pelion SA
• PKO Bank Polski SA
• Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
• Signify Poland Sp. z o.o.
• Sodexo Polska Sp. z o.o.
• SumiRiko Poland Sp. z o.o.
• Tesco Polska Sp. z o.o.
• Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.
• Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
• Volvo Polska
• Wawel SA
• Wyborowa SA
• Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA
• Żywiec Zdrój SA

***

Kategorie wyróżnień i kryteria ocen

Złoty Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami. Firmy opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest całościowy system raportowania kwestii ESG (środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego) oraz zarządzania etyką. Posiadają spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania w działalności biznesowej oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań, informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych, przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy, które podlegają zewnętrznej, niezależnej weryfikacji.

Srebrny Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy m.in. w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych, przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy ujawniania danych.

Biały Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 (np. praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.

***

Działania na rzecz klimatu

Jak co roku Listkom CSR POLITYKI towarzyszy przegląd inicjatyw wspierających realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W tej edycji poprosiliśmy firmy o podzielenie się dobrymi praktykami, które odnoszą się konkretnie do Celu 13., dotyczącego ochrony środowiska naturalnego i klimatu. Zdaniem ekspertów tegorocznego Forum Ekonomicznego w Davos spośród 10 najbardziej prawdopodobnych sytuacji ryzyka dla świata aż 5 związanych jest z klimatem i tematami środowiskowymi. Polskie firmy mają też tego świadomość. Nadesłały ponad 80 swoich działań – dobrych praktyk, które realizowały w różnych obszarach 13. Celu SDGs w minionym roku.

Analizując zgłoszenia, zauważyliśmy wyraźną poprawę w łączeniu celów biznesowych firm i pozytywnych efektów ich działalności dla środowiska. Oprócz samych praktyk przedsiębiorstwa dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami dotyczącymi przyspieszenia działań na rzecz Agendy 2030 w Polsce. Najczęściej pojawiającymi się kwestiami były: edukacja i informowanie o istotności tych działań; wymiana najlepszych praktyk i zarządzanie wiedzą w tym obszarze; przedstawienie planów i priorytetów dotyczących SDGs przez administrację centralną i samorządy; uruchomienie mechanizmów wsparcia, np. funduszy, gwarancji czy ulg podatkowych. Pojawiły się też głosy wskazujące na konieczność wypracowania wspólnych narzędzi oraz standardów do oceny skuteczności realizowanych działań i ich raportowania. Będzie to miało istotne znaczenie przy wdrażaniu ogłoszonego przez KE Europejskiego Zielonego Ładu.

Spośród nadesłanych prakryk wybraliśmy te, które spełniały najważniejsze kryteria: długookresowość trwania projektu, korzystanie z partnerstwa przy jego realizacji, podjęte działania w ramach 13. Celu SDGs oraz osiągnięte mierzalne efekty. Nagradzamy 16 dobrych praktyk, a 13 wyróżniamy. Mogą być one inspiracją dla innych organizacji, w tym publicznych, jak skutecznie działać i współpracować na rzecz realizacji Agendy 2030.

***

Projekty i działania wspierające 13. Cel Zrównoważonego Rozwoju (SDGs):

AGORA SA – za akcje na rzecz ochrony środowiska i klimatu: dotyczące oszczędzania energii, segregacji śmieci i zmiany codziennych nawyków na prośrodowiskowe;
Carrefour Polska Sp. z o.o. – za działania w ramach polityki ograniczania zużycia opakowań w sieciach sprzedaży Carrefour Polska;
Grupa Żywiec SA – za wdrożenie projektu i kampanii „Daj butelce drugie Ż”;
ING Bank Śląski SA – za zaangażowanie w elektromobilność;
Kompania Piwowarska – za 100 proc. energii wykorzystywanej w browarach z odnawialnych źródeł (OZE);
LPP SA – za realizację inicjatywy Eco Aware, działania na rzecz wydłużania cyklu życia produktów odzieżowych oraz ograniczenie ilości odpadów tekstylnych;
Lubawa SA – za projekty zwiększające efektywność korzystania z zasobów wodnych wpisanych w politykę środowiskową oraz system zarządzania ryzykiem;
mBank – za wdrożenie polityki kredytowej dotyczącej finansowania instalacji OZE oraz wdrożenie strategii inwestycyjnej zgodnej z zasadami inwestycji społecznie odpowiedzialnych dla klientów bankowości prywatnej;
Nowy Styl Sp. z o.o. – za wprowadzenie systemu „Usługi na plus”, łączące sprzedaż z usługami dodatkowymi w ramach gospodarki cyrkularnej;
Orange Polska – za projekt „Paperless”, czyli podpisywanie wszystkich dokumentów z klientami w salonach sprzedaży z wykorzystaniem tabletów;
Samsung Polska – za projekt Samsung Inkubator #dlaPlanety;
Shell Polska Sp. z o.o. – za kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu;
SuperDrob SA – za projekty redukujące zużycie wody w działalności produkcyjnej;
Tesco Polska – za realizację projektów zmniejszających negatywny wpływ plastikowych opakowań na środowisko naturalne;
Volkswagen Poznań Sp. z o.o. – za innowacyjny projekt odzysku ciepła ze sprężarek;
Żywiec Zdrój SA – za działania na rzecz poprawy efektywności systemu zbiórki butelek PET i ich recyklingu.

Informacje o 13 wyróżnionych inicjatywach, które mogą być inspiracją dla innych firm pod względem tematyki, skali lub sposobu realizacji, można znaleźć na www.polityka.pl/csr.

***

13 wyróżnionych inicjatyw, które mogą być inspiracją dla innych firm pod względem tematyki, skali lub sposobu realizacji

BNP Paribas Bank Polska SA – za realizację strategii proklimatycznej „Bank Zielonych Zmian”;
FujitsuTechnology Solutions Sp. z o. o. – za realizację inicjatywy „Wabi Sabi” – rozwój aplikacji na urządzenia mobilne wspierające realizację celów zrównoważonego rozwoju;
Grupa LOTOS SA – za realizację kompleksowego projektu „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”;
Grupa Veolia w Polsce – za realizację projektu dla Parku Przemysłowego ELANA, projektu PURINOVA oraz HUBGRADE nakierowanych na zwiększanie efektywności zużycia ciepła, energii oraz wody;
GSK w Polsce – za uruchomienie instalacji regeneracyjnego dopalacza termicznego RTO do redukcji lotnych związków organicznych;
Kuehne + Nagel Sp. z o.o. – za realizację kompleksowego programu pro-środowiskowego Net Zero Carbon;
L'Oréal Polska i L'Oréal Warsaw Plant – za realizację działań na rzecz ochrony bioróżnorodności na terenie L'Oréal Warsaw Plant;
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA – za projekt budowy ładowarki prądu stałego o wysokiej sprawności na poziomie 97 proc. z wykorzystaniem węgliku krzemu;
PRESS GLASS SA – za opracowanie innowacyjnych produktów – szyb dwukomorowych oraz produktu typu Smart Glass wraz z działaniami na rzecz redukcji zużycia zasobów naturalnych;
Santander Bank Polska – za wdrożenie produktu kredytowego powiązanego z realizacją celów pozafinansowych (ESG);
Schenker Sp. z o.o. – za realizację projektu zamiany naczep na nadwozia wymienne (BDF);
STU ERGO Hestia SA – za użycie technologii internetu rzeczy na rzecz tworzenia nowego modelu ubezpieczenia nakierowanego na prewencję ciągłość działania i minimalizację emisji do atmosfery;
T-Mobile Polska – za realizację działań w ramach planu „WE CARE”.

Polityka 24.2020 (3265) z dnia 08.06.2020; Listki CSR POLITYKI; s. 40
Reklama

Czytaj także

Społeczeństwo

Sprawa Iwony Wieczorek wraca na Netflixie. I nadal budzi wielkie zainteresowanie

„Sprawa Iwony Wieczorek” szybko stała się hitem Netflixa. Nie kusi widza fałszywą obietnicą, iż znajdzie odpowiedzi na kluczowe pytania. Po serial na pewno obowiązkowo powinna sięgnąć policja.

Ryszarda Socha
16.09.2023
Reklama