Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Poradniki rynkowe

Ogrzewanie z natury

Pompa ciepła Vitocal 100-S firmy Viessmann. Pompa ciepła Vitocal 100-S firmy Viessmann. materiały prasowe
Pompy ciepła pozwalają nie tylko na spore oszczędności, ale też chronią środowisko. Warto jednak dobrze zaplanować ich zakup i pamiętać o obowiązku rejestracji urządzeń.

Pompy ciepła to urządzenia grzewcze cenione między innymi za niskie koszty eksploatacji oraz komfort obsługi. Dziś coraz większe znaczenie mają też ich aspekty ekologiczne, bo dzięki pompom ciepła wykorzystujemy naturalne zasoby planety i zmniejszamy znaczenie nieprzyjaznych dla środowiska paliw kopalnych. O czym warto pamiętać, szukając właściwej pompy ciepła? Na pewno o odpowiednim zaprojektowaniu instalacji i doborze właściwej mocy urządzenia. Ważny jest również fachowy montaż pompy ciepła wykonany przez odpowiednio wykwalifikowanego instalatora oraz formalności po jej zakupie i uruchomieniu.

Jak uniknąć błędów zwiększających koszty ogrzewania?

Instalacja z pompą ciepła wymaga starannego zaprojektowania. Błędy popełnione na tym etapie spowodują, że faktyczne koszty eksploatacji takiej pompy mogą być nawet dwukrotnie wyższe niż zakładano. Za właściwe zaprojektowanie i wykonanie instalacji ogrzewania domu odpowiedzialny jest projektant i instalator. Ale przyszły właściciel pompy również może popełnić kilka błędów, które sprawią, że nie będzie on zadowolony z takiego sposobu ogrzewania. Są to między innymi:

• utrzymywanie wyższej temperatury w pomieszczeniach, niż zakładano (np. 23 stopnie zamiast projektowanej temperatury 21 stopni),

• zwiększone zużycie ciepłej wody użytkowej (np. 300 litrów na dobę zamiast projektowanego zużycia 200 litrów na dobę),

• wymagana wyższa temperatura ciepłej wody użytkowej (np. 55 stopni zamiast projektowanej temperatury 45 stopni),

• zastosowanie ogrzewania mieszanego (grzejniki i podłogówka), które wymaga wody grzewczej o temperaturze 55 stopni, zamiast podłogówki o temperaturze zasilania 35 stopni.

Błędów tego typu można uniknąć, projektując instalację, która uwzględnia rzeczywiste warunki pracy pompy ciepła. Znając dokładne potrzeby mieszkańców dotyczące m.in. temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach czy zużycia ciepłej wody oraz jej temperatury, projektant dobierze pompę ciepła o odpowiedniej mocy, a w przypadku urządzeń typu solanka/woda zaprojektuje również wymiennik gruntowy właściwej wielkości.

Kto może dokonać instalacji pompy ciepła?

Pompy ciepła dzielą się na urządzenia hermetycznie i niehermetycznie zamknięte. Podział ten oznacza konkretne wytyczne dotyczące m.in. ich montażu. Urządzenie hermetycznie zamknięte może zostać zainstalowane tylko przez osobę posiadającą uprawnienia producenta do montażu i uruchomienia pomp ciepła. W przypadku urządzeń typu split (czyli składających się z dwóch jednostek), które są pompami ciepła niehermetycznie zamkniętymi, uruchomienie musi być wykonane przez osobę posiadającą certyfikat dla personelu, popularnie nazywany „uprawnieniami f-gazowymi”. Sam montaż pompy ciepła typu split oraz prowadzenie rurociągu chłodniczego pomiędzy jednostkami, lecz bez ich ostatecznego podłączenia można też zlecić instalatorowi bez certyfikatu. Jednak instalator, który łączy jednostki pompy ciepła, musi posiadać certyfikat f-gazowy.

Czy trzeba zarejestrować pompę ciepła?

Jednym z obowiązków właściciela pompy ciepła jest jej rejestracja po zakupie. Polega ona na założeniu tzw. karty urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów (www.cro.ichp.pl). Obowiązek rejestracji dotyczy zarówno nowych pomp ciepła, jak i tych pracujących od wielu lat, które mają określoną ilość czynnika chłodniczego. Rejestracji wymaga urządzenie zawierające co najmniej 5 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych (pompy ciepła typu split) oraz co najmniej 10 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla dla urządzeń hermetycznie zamkniętych.

Informacje o tym, czy dana pompa ciepła jest hermetycznie zamknięta, czy nie, a także o ilości znajdującego się w niej czynnika chłodniczego znaleźć można w danych technicznych urządzenia oraz na tabliczce znamionowej znajdującej się na pompie ciepła. Rejestracji należy dokonać do 15 dni od daty dostarczenia pompy ciepła typu monoblok i do 15 dni od uruchomienia pompy ciepła typu split. Warto o tym pamiętać, ponieważ nieprzestrzeganie związanych z tym przepisów wiąże się z karami finansowymi.

Co nowego na rynku pomp ciepła?

Nowością na rynku powietrznych pomp ciepła są urządzenia firmy Viessmann – Vitocal 100-S i 111-S. Wyróżnia je zastosowanie czynnika chłodniczego o niskim współczynniku GWP (Global Warming Potential). Sprawia on, że nowe urządzenia typu split są jeszcze bardziej ekologiczne niż wcześniejsze modele. Nowe pompy ciepła mają również wyższą klasę efektywności A++ oraz wyższą efektywność SCOP do 5,1, co przekłada się na jeszcze niższe koszty ogrzewania. Pompy ciepła Vitocal 100-S i 111-S wyposażone zostały również w przypływową grzałkę elektryczną wody grzewczej oraz funkcję „active cooling“, wykorzystywaną do chłodzenia pomieszczeń latem.

Materiał powstał przy współpracy z firmą Viessmann

Autor: Redakcja

Polityka 42.2020 (3283) z dnia 13.10.2020; Poradnik Budowlany; s. 68
Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

Klasyki Polityki

Uczulenie na ludzi. Skąd się bierze ekstremalna nieśmiałość

Ekstremalna nieśmiałość – tak określa się fobię społeczną. To lęk przed byciem obserwowanym i ocenianym, przed kompromitacją i upokorzeniem. Dziś, gdy przez życie idzie się przebojem, musi być szczególnie dotkliwy. Mało teraz miejsca dla nieśmiałych.

Joanna Podgórska
17.09.2005
Reklama