„Polityka” prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Inspiracje i porady

Ubezpieczenie samochodu a wypadek z winy innego kierowcy: jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

. . mat. pr.
W 2022 roku, według statystyk Komendy Głównej Policji, doszło do 21 322 wypadków, do których wzywani byli funkcjonariusze Policji. W ich wyniku 1896 osób poniosło śmierć, a 24 743 osoby doznały uszczerbku na zdrowiu. Jeśli dojdzie do wypadku z winy innego kierowcy, poszkodowani mają prawo dochodzić roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy. Jak uzyskać odszkodowanie?

Ubezpieczenie OC – jakie szkody obejmuje?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest konieczne do wykupienia dla każdego pojazdu podlegającego rejestracji. Obejmuje ono szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez daną osobę pojazdu. Mogą być to zarówno szkody osobowe, jak i majątkowe. Jeśli w ruchu drogowym dojdzie do wypadku lub kolizji, osoby poszkodowane mogą ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy.

Każdy posiadacz auta musi wykupić dla niego ubezpieczenie samochodowe OC. Może sprawdzić, z jakim kosztem będzie się to wiązało, w kalkulatorze online. Kalkulacja ubezpieczenia wylicza składkę na obowiązkowe OC.

Likwidacja szkody z OC sprawcy wypadku

O likwidacji szkody mówi się w momencie, gdy wypłacane jest odszkodowanie lub na przykład jest naprawiany uszkodzony pojazd poszkodowanego. To proces złożony, który odbywa się zgodnie z polityką prowadzoną przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Wszystko to musi być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zasadniczo status poszkodowanego przysługuje nie tylko kierowcy innego pojazdu, który uczestniczył w danej kolizji czy wypadku, ale również potrąconemu pieszemu czy pasażerom.

Odszkodowanie z polisy OC, czyli likwidacja szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, należy się tylko wtedy, gdy spełniona jest przesłanka tzw. odpowiedzialności odszkodowawczej, czyli odpowiedzialności cywilnej ponoszonej przez sprawcę.

Kluczem do likwidacji szkody jest zgłoszenie jej do ubezpieczyciela. W zależności od rodzaju wypadku czy kolizji można to zrobić u własnego ubezpieczyciela lub w towarzystwie sprawcy kolizji.

Jeśli jesteś poszkodowanym w kolizji drogowej, w przypadku której nikt nie doznał urazów i nie była wzywana policja, możesz skorzystać z usługi Bezpośredniej Likwidacji Szkody (BLS). Wiele towarzystw oferuje już taką możliwość swoim klientom. Polega to na wypłacie odszkodowania bezpośrednio przez firmę ubezpieczeniową, w której masz wykupione własne OC. Później ubezpieczyciel odzyskuje poniesione w toku likwidacji szkody koszty od towarzystwa sprawcy.
Przy zgłoszeniu szkody przez system BLS po przyjęciu zgłoszenia ubezpieczyciel w terminie 7 dni powinien dokonać jej rejestracji, a w ciągu kolejnych 30 dni wypłacić odszkodowanie. Z systemu BLS można skorzystać, jeśli:

 • w zdarzeniu uczestniczyły nie więcej niż dwa auta,
 • nie doszło do powstania szkód osobowych,
 • koszt likwidacji szkody nie przekracza 30 tys. zł,
 • oba towarzystwa – sprawcy i poszkodowanego – należą do systemu BLS,
 • do zdarzenia doszło na terytorium Polski.

W przeciwnym wypadku należy zgłosić szkodę u ubezpieczyciela sprawcy.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku? Jak wygląda wypłata pieniędzy i zgłoszenie szkody?

Ważne jest zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC. Trzeba tego dokonać w odpowiednim terminie – najlepiej jak najszybciej. Warto znać terminy przedawnienia roszczeń z tego tytułu, które wynoszą:

 • 20 lat w przypadku wypadku drogowego i szkody na osobie, licząc od dnia zdarzenia,
 • 3 lata w przypadku kolizji drogowej, licząc od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie.

Zgłoszenie szkody z OC sprawcy powinno być dokonywane wraz z dołączeniem do niego dokumentacji z miejsca zdarzenia. Może być to oświadczenie sprawcy wypadku spisane przy kolizji albo protokół sporządzony przez policjantów. Jeśli kierowcy są zgodni co do winy jednego z nich i sporządzają oświadczenie sprawcy wypadku, muszą się w nim znaleźć informacje dotyczące:

 • wypadku,
 • miejsca i daty zdarzenia,
 • przyczyny kolizji,
 • przebiegu kolizji,
 • opisu i dokumentacji, np. fotograficznej, szkód powstałych w następstwie zdarzenia.

Szkodę u ubezpieczyciela można zgłosić telefonicznie, przez internet lub pisemnie czy też w placówce. Po jej zarejestrowaniu rozpatrywana jest ona przez towarzystwo i najczęściej dochodzi do weryfikacji szkody przez rzeczoznawcę majątkowego. Następnie proponowana jest kwota odszkodowania i jeśli się z nią zgadzasz, wypłacona zostanie ona na Twoje konto lub Twój samochód zostanie naprawiony w warsztacie.

Co z odszkodowaniem, jeśli sprawca zbiegł lub jest nieznany?

Może się zdarzyć, że doznasz szkody osobowej w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, ale sprawca będzie nieznany. Jeśli zbiegł z miejsca zdarzenia albo nie miał ważnej polisy OC, wówczas poszkodowany może wystąpić z wnioskiem o wypłatę odszkodowania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnego towarzystwa.

Dodatkowo z własnego ubezpieczenia AC można dochodzić likwidacji szkody, jeśli sprawca pozostaje nieznany. Autocasco można wykupić samodzielnie, nieobowiązkowo dla auta, ale często jest to wymagane ubezpieczenie samochodu z salonu.

Materiał przygotowany przez firmę UNIQA.

Reklama

Czytaj także

Społeczeństwo

Zdelegalizować Kaczyńskiego, Trumpa i Orbána? Czyli jak naprawić kraj po populistach. Będzie wrzask

Prof. Kim Scheppele, socjolożka, o tym, jakie metody ma demokracja, aby poradzić sobie ze skutkami rządów populistów.

Jacek Żakowski
03.12.2023
Reklama