Pytania referendalne świadczą o niewiedzy Andrzeja Dudy

Gra w pytania
Wiele wskazuje na to, że to gra w pytania, a dokładniej próba zaznaczenia obecności Andrzeja Dudy w bieżącej układance politycznej na szczytach władzy.
Czy polska konstytucja wymaga zmian?
Michał Dyjuk/Forum

Czy polska konstytucja wymaga zmian?

Pytanie winno być tak sformułowane, aby odpowiedź na nie była jednoznaczna. Prostym sposobem jest sformułowanie tzw. pytania rozstrzygnięcia, tj. takiego, na które odpowiada się „tak” lub „nie”. Jeśli pytania są formułowane po to, aby zapytany coś sobie uświadomił lub pytający zyskał informację o jego oczekiwaniach, pytanie powinno być sformułowane w sposób prosty – bez terminów niejasnych, oceniających, pretensjonalnych itp. Oto zestaw pytań do referendum konstytucyjnego przedstawionych przez p. Dudę przy walnej pomocy p. Muchy, prezydenckiego doradcy, powszechnie znanego jako wybitny specjalista w dziedzinie konstytucjonalizmu.

1. Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem a) nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? b) zmian w obowiązującej Konstytucji RP?

Komentarz: Trzeba wybrać a) lub b). Wszelako brakuje możliwości negatywnej – odpowiedzi znaczącej, że konstytucję należy zostawić w spokoju. Z drugiej strony dalsze pytania są tak sformułowane, że odpowiadający nie bardzo wie, czy wskazać a) czy b). Pytanie jest więc postawione wadliwie.

2. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany konstytucji?

Komentarz: To chyba jedyne pytanie niebudzące wątpliwości.

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla Państwa i Narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej milion obywateli?

Komentarz: Pytanie niejasne, gdyż nie wiadomo, co znaczy zwrot „w sprawach o istotnym znaczeniu” i kto ma o tym decydować.

4. Czy jest Pani/Pan za odwołaniem się w preambule Konstytucji RP do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości?

Komentarz: Pytanie pretensjonalne, gdyż porównuje Polskę z Europą, a dziedzictwo europejskie jest o połowę dłuższe. Warto też wiedzieć, czy pozostała Europa życzy sobie takiego odwołania, nie mówiąc już o tym, że autorom tego pytania pewnie chodzi nie o chrześcijaństwo, ale o katolicyzm. Co będzie, gdy inne państwa go nie podzielą? Złamią polską ustawę zasadniczą? A co z niewierzącymi, innowiercami itd.? Niezależnie od tego w konstytucji z 1997 r. jest stosowna preambuła (patrz też uwagi na końcu).

5. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia 500+)?

Komentarz: Ryzykowne, np. z uwagi na wyprawki. Ponadto trywializuje się tutaj pojęcie praw nabytych. Obecna ustawa zasadnicza gwarantuje prawa nabyte.

6. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60. roku życia, a dla mężczyzn od 65. roku życia?

Komentarz: Ponieważ nie wiadomo, na czym ma polegać szczególna ochrona, pytanie nie jest zrozumiałe (patrz też uwagi na końcu).

7. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?

Komentarz: Dziwne pytanie. Gwarancje nie zależą tylko od Polski. Może się zdarzyć, że Polska wystąpi z UE lub zostanie z niej usunięta. Czy wtedy konstytucja zostanie złamana?

8. Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?

Komentarz: Konstytucja nie może decydować o traktatowych zasadach UE ani o zasadach interpretacji prawa międzynarodowego.

9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO (Sojuszu Północnoatlantyckim)?

Komentarz: Patrz komentarz do pytania 6.

10. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?

Komentarz: Prawo nie może tego gwarantować, ponieważ jest to kwestia ekonomii.

11. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa także ojcostwa?

Komentarz: Odpowiedź „tak” zaiste niebywale wzmocni ochronę rodziny.

12. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjną ochroną pracy jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej?

Komentarz: Jasne jak słońce i proste jak parasol, zwłaszcza pojęcie społecznej gospodarki rynkowej. Z drugiej strony obecna ustawa zasadnicza chroni pracę, a skoro tak, to nie wiadomo, po co jest to pytanie.

13. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?

Komentarz: Na razie nie wiadomo, na czym ma polegać wzmocnienie. Zapewne chodzi o zmianę ustrojową pod względem systemowym, a jeśli tak, trzeba to powiedzieć wprost, a nie owijać w bawełnę drobiazgu.

14. Czy jest Pani/Pan za przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku?

Komentarz: Łaskawość godna podziwu. Wszelako pytanie jest dość ryzykowne, biorąc pod uwagę sukcesy dobrej zmiany w służbie zdrowia. Być może gotowość p. Szumowskiego do szukania pomocy u Matki Boskiej sprawę rozwiąże. A może zapisać to w konstytucji?

15. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?

Komentarz: Niewątpliwy i nadzwyczaj poważny problem konstytucyjny.

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj