Podsumowanie i wyniki zestawienia Listki CSR POLITYKI za rok 2015
Leszek Zych/Polityka

Leszek Zych/Polityka

Polityka

Nagrodzeni Super Złotym Listkiem CSR.
Polityka

Nagrodzeni Super Złotym Listkiem CSR.

Nagrodzeni Złotym Listkiem CSR.
Polityka

Nagrodzeni Złotym Listkiem CSR.

Nagrodzeni Srebrnym Listkiem CSR.
Polityka

Nagrodzeni Srebrnym Listkiem CSR.

Nagrodzeni Białym Listkiem CSR.
Polityka

Nagrodzeni Białym Listkiem CSR.

Inspiruj się globalnie, ale działaj lokalnie

Zgodnie z deklaracjami, firmy w 2015 r. miały skupiać swoje działania na innowacjach (procesy, usługi, produkty); budowaniu długotrwałej wartości spółek; umacnianiu kultury organizacyjnej oraz rozwijaniu relacji z kluczowymi interesariuszami, np. klientami czy dostawcami. Mamy nadzieję, że chociaż część zrealizowała swoje plany. Jakościowy wzrost społeczny i ekonomiczny wymaga nie tylko współpracy, przewidywalnego prawa, kapitału, ale także dobrego zrozumienia wyzwań oraz unikalnego pomysłu na działania. Wyzwania społeczno-ekonomiczne, zagrożenia, ale przede wszystkim szanse z nich wynikające mogą stanowić silny impuls rozwojowy dla polskich firm i tym samym całej gospodarki, który ma budować nie tylko wartość firm, ale także długoterminową wartość społeczną. Priorytetową rolę w zrównoważonym rozwoju odgrywa także transformacja myślenia o kapitale ludzkim, intelektualnym czy środowiskowym, które dla budowania wartości firmy są równie istotne jak kapitał finansowy. Gdzie jednak szukać ramy odniesienia, która pozwoli podjąć adekwatne (czasem odważne) decyzje biznesowe?

Konkretnych i mierzalnych danych warto szukać np. w indeksach rozwoju ekonomicznego czy społecznego. Jednym z nich jest Social Progres Index (SPI) – narzędzie stworzone przez organizację Social Progress Imperative we współpracy z firmą doradczą Deloitte. W edycji 2015 przebadano 133 kraje (Polska zajmuje 27. miejsce), które obejmują swym zasięgiem 99 proc. światowej populacji. Zestawienie stworzono w oparciu o wyniki uzyskane przez poszczególne kraje w trzech kluczowych aspektach (pomiar dokonywany na podstawie 52 wskaźników): podstawowe potrzeby ludzkie, fundamenty dobrobytu oraz możliwości awansu społecznego i wolności osobiste. Ideą indeksu jest pomiar zaawansowania ekonomicznego i społecznego z wykluczeniem miary, jaką jest PKB. Wyniki mogą skutkować radykalną zmianą w sposobach rozwiązywania problemów społecznych, gdyż umożliwiają rządom, włodarzom regionów oraz biznesowi identyfikację i hierarchizowanie problemów, które mogą wpływać na bieżącą działalność oraz na długoterminowe strategie rozwoju.

Biznes zmienia otoczenie

Badania pokazują, że to właśnie biznes istotnie przyczynił się do rozwiązywania istotnych problemów społeczno-ekonomicznych w Polsce i regionie Europy Środkowej. Na popularyzację tej idei przez ostatnich 15 lat miały wpływ zarówno zachodnie firmy działające w Polsce (78 proc.), jak również zaangażowani pracownicy oraz osoby zarządzające organizacjami (53 proc.). Oznacza to, że społeczna odpowiedzialność to po prostu sposób prowadzenia biznesu, który przynosi wymierne korzyści, chociaż nie odbywa się bez nakładów. Jest przy tym także kluczem do bardziej ambitnego – transformacyjnego – rozwoju. Mamy nadzieję, że takiemu właśnie podejściu będziemy mogli przyglądać się w kolejnej edycji Listków CSR POLITYKI, której to założenia planujemy mocno odświeżyć, dostosowując do naturalnie rozwijającego się polskiego rynku, a z drugiej strony mobilizować czempionów CSR i w końcu promować najwyższe standardy zarządcze wśród polskich przedsiębiorców.

Rafał Rudzki, współpraca Marianna Palczewska
(eksperci firmy doradczej Deloitte)

***

Kategorie wyróżnień i kryteria ocen

Złoty Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie i w relacjach z interesariuszami. Firmy opierają swoje działania na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania biznesowego oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych, które podlegają zewnętrznej weryfikacji.

Srebrny Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy.

Biały Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 (np. praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj