Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Społeczeństwo

T-shirt rzecznika Pawlaka. Prowokacja? Raczej dowód zepsucia

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak w Sejmie Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak w Sejmie Sejm RP / Facebook
Za sprawą swojego szczególnie dobranego stroju Mikołaj Pawlak marnuje okazję do rozmowy na temat sytuacji dzieci na rzecz ideologicznego manifestu, politycznej prowokacji, gierki, żeby nie powiedzieć: zabawy.

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak wystąpił w Sejmie ze sprawozdaniem z pracy swojego urzędu w 2020 r. Założył na tę okoliczność koszulkę z grafiką płodu zamkniętego w sercu – znaną z tysięcy billboardów i plakatów rozwieszanych w całej Polsce. Natarczywa kampania wizualna, opłacona przez zaangażowanego religijnie, katolickiego biznesmena, jak okazało się w kolejnych odsłonach, miała wydźwięk antyaborcyjny. Stała się jednym ze sposobów prowadzenia ideologicznego i politycznego sporu po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, uznającego za niezgodną z konstytucją możliwość przerwania ciąży w razie podejrzenia nieusuwalnych wad płodu.

Rzecznik dziecka poczętego

Dlaczego T-shirt rzecznika budzi tak silne emocje? Mikołaj Pawlak już dawno zyskał miano „rzecznika praw dziecka poczętego” i nieustająco potwierdza, że na nie zasługuje. We wspomnianym sprawozdaniu z działalności na pierwszym miejscu wymieniona jest jego aktywność w tym obszarze. Informacja o wsparciu wniosku prawicowych posłów do TK, skutkującego niemal całkowitym zakazem aborcji, zajmuje 20 stron.

Na innych polach zaangażowania RPD osiągnięcia są znacznie mniej spektakularne, choć on sam zapewnia, że robi wiele w szczególności na rzecz poprawy sytuacji dzieci z niepełnosprawnościami, że osobiście starał się ułatwić uczniom edukację zdalną, zachęcając samorządowców do zakupu sprzętu komputerowego, na który pojawiły się środki. Ogólnikowo odnosi się jednak do

  • aborcja
  • dzieci
  • Mikołaj Pawlak
  • psychiatria dziecięca
  • Reklama