Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 24,99 zł!

Subskrybuj
Kraj

Mimo groźby polexitu PiS wciąż rośnie w sondażach

Jarosław Kaczyński w Sejmie Jarosław Kaczyński w Sejmie Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta
Poparcie dla PiS w ostatnich tygodniach wzrosło, sięgając 40 proc. Poziom sympatii dla Koalicji Obywatelskiej ustabilizował się na poziomie 26–27 proc., podczas gdy Polska 2050 nadal notuje lekkie spadki (12 proc.) – wynika ze średnich sondażowych.

Opinia publiczna zazwyczaj reaguje na wydarzenia dość powoli, a pojedyncze okoliczności, które być może wydają się ważne komentatorom politycznym, często w ogóle nie zwracają uwagi przeciętnego obywatela. Czasami – lub wręcz zazwyczaj – to po prostu odzwierciedlenie tego, że drobne zmiany nie są przesadnie istotne w szerszym ujęciu tematu. Bo niewielu wyborców przejmuje się ministerialnymi rezygnacjami, skandalami lub pojedynczymi dowodami niekompetencji.

Trudne związki między poparciem dla Europy i dla partii

Ciężko jednak byłoby uargumentować, że ubiegłotygodniowa decyzja upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł niezgodność niektórych przepisów unijnych traktatów z polskim prawem, jest nieistotna. Wyrok podkopuje kluczową zasadę integracji europejskiej, czyli wyższość prawa UE nad krajowym, i jako takie kieruje Polskę na kurs ewentualnego polexitu.

Związek pomiędzy działaniami politycznych elit wobec UE, postawami publicznymi wobec wspólnoty i poziomami poparcia dla poszczególnych formacji pozostaje swego rodzaju zagadką dla obserwatorów polskiej polityki. Chociaż relacje rządu PiS z Unią znacznie się pogorszyły w ciągu ostatnich sześciu lat, nie przełożyło się to na zmiany w postawach wobec wspólnoty – ok. 90 proc. wyborców nadal ma pozytywną opinię na temat integracji europejskiej.

Choć oczywiście istnieje jasny podział pomiędzy zwolennikami PiS i opozycji dotyczący tego, jak bliskie powinno być to zacieśnianie więzów z UE, to dotychczas ani kwestie praworządności, potencjalnej utraty dostępu do funduszy, ani wizja polexitu nie przełożyły się na szerszy wzrost negatywnych odczuć wobec UE.

Reklama