„Polityka”. Pilnujemy władzy, służymy czytelnikom.

Prenumerata roczna taniej o 20%

OK, pokaż ofertę
Rynek

X edycja Listków CSR POLITYKI [ankieta]

Już po raz dziesiąty rozdamy Listki CSR POLITYKI. Już po raz dziesiąty rozdamy Listki CSR POLITYKI. Polityka
Złote, Srebrne i Białe Listki CSR POLITYKI trafią do polskich firm już po raz dziesiąty. Kto w tej edycji otrzyma dyplom, przekonamy się w połowie czerwca.

X edycja zestawienia Złotych, Srebrnych i Białych Listków CSR POLITYKI to wyjątkowe wydarzenie. W tym roku będziemy nie tylko oceniać działania firm w obszarze zrównoważonego rozwoju za 2020 r., ale dokonamy też podsumowania dziesięciu lat istnienia Listków CSR POLITYKI oraz działań firm, które brały udział w zestawieniu od samego początku.

Jak co roku, aby wziąć udział w zestawieniu, trzeba wypełnić ankietę online opracowaną na podstawie wytycznych normy ISO 26 000.

Wśród pytań dotyczących działań w ramach zrównoważonego rozwoju i miejsca CSR w organizacji są także kwestie realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s). W tym roku postanowiliśmy skoncentrować się pytaniach dotyczących projektów związanych z inicjatywami na rzecz przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii – cele 3, 8 i 10 – oraz działań na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat – cel 13.

Wypełnij »ankietę.

Na wypełnione online ankiety czekamy do 6 kwietnia 2021 r. Analiza ich wyników zostanie opublikowana w tygodniku POLITYKA w połowie czerwca 2021 roku.

Partnerami merytorycznymi Listków CSR POLITYKI są: firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kategorie wyróżnień i kryteria ocen Listków CSR POLITYKI

Złoty Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami. Firmy opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania czynnikami ESG jest całościowy system zarządzania etyką oraz spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania w działalności biznesowej oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań, informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy, które podlegają zewnętrznej niezależnej weryfikacji.

Srebrny Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy m.in. poprzez raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy ujawniania danych.

Biały Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 (np. praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie

Ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres mailowy: csr@polityka.pl

Polityka 11.2021 (3303) z dnia 09.03.2021; Rynek; s. 45
Reklama

Czytaj także

Klasyki Polityki

Jak w Warszawie ustanawiano seksualny rekord Polski

Pierwszy seksualny rekord świata został ustanowiony w Stanach Zjednoczonych. Inny padł nad Wisłą.

Wojciech Markiewicz
14.08.2018
Reklama