Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Rynek

X edycja Listków CSR POLITYKI [ankieta]

Już po raz dziesiąty rozdamy Listki CSR POLITYKI. Już po raz dziesiąty rozdamy Listki CSR POLITYKI. Polityka
Złote, Srebrne i Białe Listki CSR POLITYKI trafią do polskich firm już po raz dziesiąty. Kto w tej edycji otrzyma dyplom, przekonamy się w połowie czerwca.

X edycja zestawienia Złotych, Srebrnych i Białych Listków CSR POLITYKI to wyjątkowe wydarzenie. W tym roku będziemy nie tylko oceniać działania firm w obszarze zrównoważonego rozwoju za 2020 r., ale dokonamy też podsumowania dziesięciu lat istnienia Listków CSR POLITYKI oraz działań firm, które brały udział w zestawieniu od samego początku.

Jak co roku, aby wziąć udział w zestawieniu, trzeba wypełnić ankietę online opracowaną na podstawie wytycznych normy ISO 26 000.

Wśród pytań dotyczących działań w ramach zrównoważonego rozwoju i miejsca CSR w organizacji są także kwestie realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s). W tym roku postanowiliśmy skoncentrować się pytaniach dotyczących projektów związanych z inicjatywami na rzecz przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii – cele 3, 8 i 10 – oraz działań na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat – cel 13.

Wypełnij »ankietę.

Na wypełnione online ankiety czekamy do 6 kwietnia 2021 r. Analiza ich wyników zostanie opublikowana w tygodniku POLITYKA w połowie czerwca 2021 roku.

Partnerami merytorycznymi Listków CSR POLITYKI są: firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kategorie wyróżnień i kryteria ocen Listków CSR POLITYKI

Złoty Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami. Firmy opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania czynnikami ESG jest całościowy system zarządzania etyką oraz spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania w działalności biznesowej oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań, informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy, które podlegają zewnętrznej niezależnej weryfikacji.

Srebrny Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy m.in. poprzez raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy ujawniania danych.

Biały Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 (np. praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie

Ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres mailowy: csr@polityka.pl

Polityka 11.2021 (3303) z dnia 09.03.2021; Rynek; s. 45

Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Reklama

Czytaj także

null
Nauka

Artyści wszczepiają sobie urządzenia, żeby zyskać nowe zmysły. Ma to sens?

Cyborgiczni artyści chcą głębszego kontaktu ze światem. Wszczepiają sobie urządzenia, które pozwalają zyskać „nowe” zmysły. Jednak ewolucja nie bez powodu obdarzyła nas ich ograniczoną liczbą.

Marta Alicja Trzeciak
20.05.2024
Reklama