Rynek

Fundusze Europejskie wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii

Fundusze Europejskie wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii Fundusze Europejskie wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii Materiały klienta
Jednym z priorytetowych obszarów finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko są odnawialne źródła energii.

Obecnie trwa nabór wniosków o dofinansowanie na realizację projektów dotyczących budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, o mocy znamionowej powyżej 2 MWe. Ze wsparcia mogą skorzystać m.in. przedsiębiorstwa o wysokim stopniu energochłonności.

Za nabór projektów w ramach poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa I, cel: Zmniejszenie emisyjności gospodarki) odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł, według form prawnych określonych w Regulaminie konkursu.

Nabór wniosków rozpoczął się 31.03.2021 i będzie trwał do 28.05.2021. Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 80 mln zł, z wydzieloną pulą dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego w kwocie 30 mln zł.

Projekty dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowane są na terenie całego kraju.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Niezbędne dokumenty, w tym Regulamin VII konkursu, dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek można złożyć za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie, bądź w Kancelarii NFOŚiGW. Zgodnie z kryteriami wyboru, preferowane będą projekty najbardziej zaawansowane w zakresie prac przygotowawczych i najbardziej efektywne pod kątem przewidywanych rezultatów inwestycji i jej kosztów finansowych.

Dlaczego warto przystąpić do konkursu?

Wcześniejsze konkursy dotyczyły różnych typów inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii i dotychczas udało się podpisać umowy o dofinansowanie na blisko 300 mln złotych. W ocenie znajdują się aktualnie projekty na kolejne 150 mln złotych.

Dla wielu przedsiębiorców zużycie energii elektrycznej generuje jedne z największych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Inwestycja w budowę lub przebudowę instalacji fotowoltaicznej z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej jest w stanie wpłynąć na oszczędność wydatków ponoszonych na ten cel. Pozyskiwanie energii z promieniowania słonecznego, czyli źródła odnawialnego, to krok do przekształcenia firmy w przedsiębiorstwo ekologiczne. Warto skorzystać z konkursu, dzięki czemu koszt inwestycji będzie niższy. Własna elektrownia słoneczna pozwoli zwiększyć niezależność energetyczną i zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery. Będzie to z korzyścią dla budżetu firmy, środowiska i zdrowia obywateli.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródełMateriały klientaO wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł

Obok aspektu ekonomicznego kluczowy jest wpływ Funduszy Europejskich na poprawę jakości życia Polaków i ekologię.

Zrealizowane projekty

Dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy Europejskich w ramach sektora energetyka POIiŚ, do kwietnia 2021 roku zostało podpisanych ponad 900 umów. Ich całkowita wartość to blisko 27,5 mld zł, z czego dofinansowanie z UE wyniosło niemal 12 mld zł. Powstały między innymi instalacje wytwarzające zieloną energię, a zmniejszająca się emisja zanieczyszczeń wpłynęła na poprawę jakości powietrza, którym oddychamy.

Dobrym przykładem jest inwestycja zrealizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie na budowę ciepłowni Kortowo BIO. Dofinansowanie w kwocie blisko 21,1 mln, przy łącznym koszcie 44 mln zł pozwoliło uzyskać nowe źródło ekologicznego ciepła o mocy 25 MWt i zmniejszenie emisji CO2 o 60 tys. ton rocznie. Innym przykładem jest rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa. Wartość inwestycji to 26,7 mln zł, z czego 9,85 mln zł pochodziło z dofinansowania. W tym wypadku spadek emisji gazów cieplarnianych szacuje się na ponad 30,5 tys. ton rocznie.

Więcej informacji o realizacji projektów znajduje się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Oprócz wsparcia finansowego, na które mogą liczyć przedsiębiorcy ‒ beneficjenci konkursów, niezmiernie istotne jest również (finansowane w ramach POIiŚ), wsparcie doradcze z zakresu efektywności energetycznej i inwestycji w OZE. Niezbędne informacje o bezpłatnych poradach i szkoleniach znajdują się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego: www.doradztwo-energetyczne.gov.pl.

..

Polityka 19.2021 (3311) z dnia 04.05.2021; Rynek; s. 47
Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czytaj także

Kultura

Październik 2021: najciekawsze książki dla młodszych czytelników

Jak co miesiąc wybieramy książki mądre, ciekawe i estetycznie wydane. Dla najmłodszych czytelników.

Sebastian Frąckiewicz
23.10.2021
Reklama