„Polityka”. Dajemy pełny obraz.

Czytaj, słuchaj, odkrywaj świat!

SUBSKRYBUJ
Rynek

Fundusze Europejskie wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii

Fundusze Europejskie wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii Fundusze Europejskie wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii Materiały klienta
Jednym z priorytetowych obszarów finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko są odnawialne źródła energii.

Obecnie trwa nabór wniosków o dofinansowanie na realizację projektów dotyczących budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, o mocy znamionowej powyżej 2 MWe. Ze wsparcia mogą skorzystać m.in. przedsiębiorstwa o wysokim stopniu energochłonności.

Za nabór projektów w ramach poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa I, cel: Zmniejszenie emisyjności gospodarki) odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł, według form prawnych określonych w Regulaminie konkursu.

Nabór wniosków rozpoczął się 31.03.2021 i będzie trwał do 28.05.2021. Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 80 mln zł, z wydzieloną pulą dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego w kwocie 30 mln zł.

Projekty dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowane są na terenie całego kraju.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Niezbędne dokumenty, w tym Regulamin VII konkursu, dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek można złożyć za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie, bądź w Kancelarii NFOŚiGW. Zgodnie z kryteriami wyboru, preferowane będą projekty najbardziej zaawansowane w zakresie prac przygotowawczych i najbardziej efektywne pod kątem przewidywanych rezultatów inwestycji i jej kosztów finansowych.

Dlaczego warto przystąpić do konkursu?

Wcześniejsze konkursy dotyczyły różnych typów inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii i dotychczas udało się podpisać umowy o dofinansowanie na blisko 300 mln złotych. W ocenie znajdują się aktualnie projekty na kolejne 150 mln złotych.

Dla wielu przedsiębiorców zużycie energii elektrycznej generuje jedne z największych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Inwestycja w budowę lub przebudowę instalacji fotowoltaicznej z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej jest w stanie wpłynąć na oszczędność wydatków ponoszonych na ten cel. Pozyskiwanie energii z promieniowania słonecznego, czyli źródła odnawialnego, to krok do przekształcenia firmy w przedsiębiorstwo ekologiczne. Warto skorzystać z konkursu, dzięki czemu koszt inwestycji będzie niższy. Własna elektrownia słoneczna pozwoli zwiększyć niezależność energetyczną i zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery. Będzie to z korzyścią dla budżetu firmy, środowiska i zdrowia obywateli.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródełMateriały klientaO wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł

Obok aspektu ekonomicznego kluczowy jest wpływ Funduszy Europejskich na poprawę jakości życia Polaków i ekologię.

Zrealizowane projekty

Dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy Europejskich w ramach sektora energetyka POIiŚ, do kwietnia 2021 roku zostało podpisanych ponad 900 umów. Ich całkowita wartość to blisko 27,5 mld zł, z czego dofinansowanie z UE wyniosło niemal 12 mld zł. Powstały między innymi instalacje wytwarzające zieloną energię, a zmniejszająca się emisja zanieczyszczeń wpłynęła na poprawę jakości powietrza, którym oddychamy.

Dobrym przykładem jest inwestycja zrealizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie na budowę ciepłowni Kortowo BIO. Dofinansowanie w kwocie blisko 21,1 mln, przy łącznym koszcie 44 mln zł pozwoliło uzyskać nowe źródło ekologicznego ciepła o mocy 25 MWt i zmniejszenie emisji CO2 o 60 tys. ton rocznie. Innym przykładem jest rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa. Wartość inwestycji to 26,7 mln zł, z czego 9,85 mln zł pochodziło z dofinansowania. W tym wypadku spadek emisji gazów cieplarnianych szacuje się na ponad 30,5 tys. ton rocznie.

Więcej informacji o realizacji projektów znajduje się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Oprócz wsparcia finansowego, na które mogą liczyć przedsiębiorcy ‒ beneficjenci konkursów, niezmiernie istotne jest również (finansowane w ramach POIiŚ), wsparcie doradcze z zakresu efektywności energetycznej i inwestycji w OZE. Niezbędne informacje o bezpłatnych poradach i szkoleniach znajdują się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego: www.doradztwo-energetyczne.gov.pl.

..

Polityka 20.2021 (3312) z dnia 11.05.2021; Rynek; s. 47
Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czytaj także

Społeczeństwo

Agnieszka Graff i Elżbieta Korolczuk dla „Polityki”: Prawica nauczyła się grać w gender

Rozmowa z Agnieszką Graff i Elżbietą Korolczuk o kobietach, które na ulicach pokazują nowy feminizm, i mężczyznach zakażonych ultrakonserwatyzmem.

Katarzyna Czarnecka
01.12.2021
Reklama