Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 9,90 zł!

Subskrybuj
Rynek

Zbudować wiarygodność, zachować transparentność, monitorować cele

. . mat. pr.
Kolejny rok, kolejny listek – i to niejeden! Grupa Raben po raz siódmy została uhonorowana Złotym Listkiem POLITYKI, dodatkowo Zielonym, przyznawanym w tej edycji po raz pierwszy za osiągnięcia w zakresie polityki klimatycznej, oraz nagrodą za inicjatywy wspierające realizację globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

To wszystko zaledwie miesiąc po publikacji Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2021, w którym operator logistyczny podsumował swoje działania dotyczące wpływu na środowisko, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.

Wyróżnienia tygodnika POLITYKA to niejako zwieńczenie ubiegłorocznych wysiłków Grupy Raben i kolejny punkt kontrolny na drodze zrównoważonego rozwoju, w którym firma otrzymuje pozytywną ocenę. Raben od lat podąża tą ścieżką i systematycznie zdaje relację z postępów. Najnowsze sprawozdanie jest ósmym w historii przedsiębiorstwa, drugim dotyczącym zrównoważonego rozwoju (nie tylko CSR) i pierwszym uwzględniającym dane ze wszystkich europejskich rynków. Zawiera statystyki obejmujące ponad 10 tysięcy pracowników i 14 krajów[1], informacje na temat jubileuszu 90-lecia i kolejnych akwizycji, walki ze zmianami klimatycznymi i działalności społecznej.

.mat. pr..

- Rok 2021 przejdzie do historii jako 90. rocznica powstania Grupy Raben, ale też możemy go uznać za kamień milowy, jeśli chodzi o działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, co pozwoliło nam znaleźć się wśród liderów w tej dziedzinie w sektorze transportu I logistyki. Dzięki tak wielu zrealizowanym pomyślnie projektom mam poczucie, że standardy w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) stały się nieodłączną częścią naszego DNA – mówi Ewald Raben, CEO Grupy Raben.

W minionym roku wciąż odczuwalne były skutki pandemii, ale na pierwszy plan wysunęły się wydarzenia o pozytywnym wydźwięku – wspomniany już jubileusz oraz poszerzenie mapy zasięgu Grupy Raben. Firma swoje 90-lecie świętowała w ekologicznym stylu, poprzez trasę Eco2Way po Europie zwieńczoną głosowaniem na projekty pomocy przyrodzie. Wkroczyła w kolejną dekadę swojej działalności – sygnalizując troskę o los planety i odpowiedzialność za przyszłe pokolenia – i równocześnie na czternasty, a niewiele później (w lutym 2022 roku) na piętnasty już rynek, przejmując operatorów logistycznych w Grecji i Austrii. Natomiast akwizycje spółek z Niderlandów i Niemiec dały szansę na umocnienie pozycji Raben na dotychczasowych rynkach.

.mat. pr..

Długi maraton…

W Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za rok 2021 Grupa Raben zaprezentowała przedsięwzięcia o charakterze długofalowym w dziedzinie m.in. etyki, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa informacji, jakości obsługi, innowacyjności, redukcji śladu węglowego, efektywnego transportu i gospodarki odpadami, projektów na rzecz rozwoju pracowników, kultury bezpieczeństwa, łańcucha dostaw, odpowiedzialności za społeczności lokalne. Znalazło się w nim miejsce także na inicjatywy jednorazowe, ale niezwykle ważne, determinujące funkcjonowanie firmy w najbliższych latach.

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju obwiązująca do 2025 roku nabrała ostatecznego kształtu i stała się naszą „mapą drogową”, z wyznaczonymi konkretnymi celami we wszystkich istotnych obszarach naszego biznesu. Ponadto rozpoczęliśmy proces identyfikacji ryzyk klimatycznych dla całej Grupy i oceny ich skutku oraz prawdopodobieństwa, mając na uwadze konsekwencje kryzysu klimatycznego dla działalności przedsiębiorstw, powiązane z nimi nowe regulacje i zmiany w zarządzaniu ryzykiem – mówi Ewelina Jabłońska-Gryżenia, Head of Sustainability w Grupie Raben.

.mat. pr..

…i skok w dal

Do tych przełomowych projektów należy zaliczyć także Power Purchase Agreement (PPA) – umowę, która zapewni firmie w Polsce zieloną energię w latach 2023-2029 i przyczyni się do budowy nowych farm fotowoltaicznych nad Wisłą. Równie wysoką rangę ma Sustainability Linked Loan (SLL), czyli pięcioletni kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem w wysokości 225 mln EUR. Jego marża zależy od spełnienia warunków określanych przez pięć kluczowych wskaźników efektywności w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego dla sektora TSL. Dla Grupy Raben to silna motywacja, by do 2025 osiągnąć cele takie jak: redukcja intensywności emisji o 30% w swoich obiektach i o 10% w transporcie, zwiększenie do 96% udziału pojazdów spełniających min. normę Euro 5 we flocie własnej i dostawców, zwiększenie odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych do 34% oraz systematyczna poprawa oceny w rankingu EcoVadis.

- Aby firma rozwijała się w sposób naprawdę zrównoważony, potrzebne są perspektywiczne myślenie i odważne decyzje, ale także ciągła praca i codzienne starania, by przekuć plany w wymierne wyniki. W naszym przypadku zapał i ambicja w wyznaczaniu celów idą w parze z konsekwencją i determinacją. Mam nadzieję, że jest to widoczne w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju – mówi Ewelina Jabłońska-Gryżenia.

Wielka siła to wielka odpowiedzialność

W przypadku jednego z czołowych europejskich operatorów logistycznych tak wielka skala działalności oznacza duży wpływ na liczne grupy interesariuszy i odpowiedzialność w wymiarze globalnym. Dlatego zaktualizowana, przyjęta w 2021 r. strategia ma przyczyniać się do realizacji wybranych celów zrównoważonego rozwoju ONZ: (3) Dobre zdrowie i jakość życia, (5) Równość płci, (8) Wzrost gospodarczy i godna praca, (9) Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, (12) Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, (13) Działania w dziedzinie klimatu oraz (17) Partnerstwa na rzecz celów. Potwierdzeniem zaangażowania Grupy Raben w zrównoważony rozwój, jej chęci doskonalenia się, ale też dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami, jest przystąpienie do United Nations Global Compact oraz Science Based Targets initiative.

Obecność na kilkunastu rynkach europejskich, a przy tym profesjonalne podejście do kwestii raportowania wiążą się z potężną ilością danych. Raport obejmuje całą Grupę (poprzedni dotyczył Polski, Niemiec i Czech, zaś wcześniejsze tylko Polski), w skład której wchodzi ponad 10 tysięcy pracowników, flota licząca przeszło 9 tysięcy pojazdów i ok. 160 oddziałów, rozmieszczonych na terenie 14 krajów Europy. Treść ponownie została podzielona na sekcje informujące o wpływie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym firmy oraz ładzie korporacyjnym. Nowością jest pierwsze w historii ujawnienie przez Grupę Raben informacji związanych z klimatem wg zaleceń TCFD (Task-Force on Climate-Related Financial Disclosures).

- Wszystkie powyższe działania potwierdzają, że w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju jest aktywnie zaangażowana cała nasza organizacja, pracownicy każdego szczebla. Dzięki temu możemy rozwijać nasz biznes po prostu w kategoriach wzrostu, a jednocześnie podejmować wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i pracować nad zmniejszeniem śladu węglowego. To z kolei pozwala nam już teraz tworzyć plany na kolejne lata – podsumowuje CEO Grupy Raben.

[1] Stan na dzień 31.12.2021, od 2022 roku Raben obecny jest w 15 krajach Europy.

Materiał przygotowany przez Grupę Raben

Polityka 25.2022 (3368) z dnia 13.06.2022; Artykuł sponsorowany; s. 63
Reklama

Czytaj także

Rynek

Apartamentowce na skażonej ziemi. Ludzie chcą tu mieszkać, a nie powinni

Jak to możliwe, że na skażonych gruntach powstają budynki mieszkalne?

Ryszarda Socha
22.06.2022
Reklama