Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Rynek

Wygodnie i odpowiedzialnie

Ogromną szansą na redukcję śladu węglowego stał się dla Żabki zakończony w 2020 r. proces remodelingu sklepów. Ogromną szansą na redukcję śladu węglowego stał się dla Żabki zakończony w 2020 r. proces remodelingu sklepów. materiały prasowe
Zeskanuj i pobierz aktualny raport ESG Żabka Groupmateriały prasowe Zeskanuj i pobierz aktualny raport ESG Żabka Group

Odpowiedzialność w biznesie i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zaczynają być podstawą myślenia o tym, jak tworzyć finansową i pozafinansową wartość organizacji. Dlatego Żabka podjęła zobowiązanie: chce tworzyć warunki, w których zrównoważone życie w zgodzie z planetą jest możliwe dla każdego i na co dzień. Realizuje to poprzez promowanie zrównoważonego stylu życia, pozytywne oddziaływanie na otoczenie, wzmacnianie kultury równych szans i wdrażanie najlepszych praktyk zarządczych. Sieć minimalizuje też swój negatywny wpływ na środowisko naturalne w ramach tworzonego ekosystemu rozwiązań modern convenience.

Ambitne cele Żabki, a także priorytety i zobowiązania strategiczne Grupy Żabka na najbliższe lata zostały zdefiniowane w kompleksowej Strategii Odpowiedzialności (ESG). Chodzi m.in. o intensywne prace nad dekarbonizacją łańcucha dostaw i cyrkularnością. Do 2025 r. firma chce osiągnąć neutralność klimatyczną własnych operacji, dąży więc do minimalizacji swojego negatywnego wpływu na środowisko, pracując nad zmniejszeniem energochłonności działalności, poszukując nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii, testując innowacyjne zielone technologie oraz zachęcając konsumentów do przyjaznych planecie wyborów. Np. ogromną szansą na redukcję śladu węglowego stał się dla Żabki zakończony w 2020 r. proces remodelingu sklepów. Zmiana dała oszczędności emisji CO₂ na poziomie 120 tys. ton ekwiwalentu CO₂ (to tyle, ile pochłaniają drzewa w Wielkopolskim Parku Narodowym przez 4 lata) i pozwoliła zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 6 proc. Dumą napawają firmę także bezobsługowe Żabki Nano. Jest ich już ponad 40 – najwięcej w Europie – i wszystkie są zasilane wyłącznie energią z odnawialnych źródeł.

W swoje działania sieć włącza też franczyzobiorców i pracowników centrów logistycznych, zachęcając ich do segregacji surowców wtórnych pochodzących z dostaw do sklepów (w ub.r. zebrano ponad 14 tys. ton surowców, tj. o 18 proc. więcej niż rok wcześniej). Dzięki akcjom skierowanym do klientów dziś ze sklepów Żabka jest odbieranych ponad 1500 plastikowych butelek dziennie.

Żabka w pełni solidaryzuje się też ze społecznością ukraińską. Po wybuchu wojny sieć zapewniła wsparcie osobom osobiście dotkniętym przez wojnę, łącznie przekazując organizacjom humanitarnym ponad 520 ton produktów spożywczych i środków higienicznych.

Działania Żabki w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego, a także zaangażowanie organizacji w pomoc Ukrainie docenił tygodnik POLITYKA, przyznając sieci Złoty Listek CSR. Żabka otrzymała także Zielony Listek CSR, czyli wyróżnienie przyznawane w tym roku po raz pierwszy firmom, dla których redukcja negatywnego wpływu na klimat jest kluczowym elementem działań. Więcej na: https://zabkagroup.com/pl/nasza-odpowiedzialnosc/

.materiały prasowe.

Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

null
Kultura

Dlaczego książki drożeją, a księgarnie upadają? Na rynku dzieje się coś dziwnego

Co trzy dni znika w Polsce jedna księgarnia. Rynek wydawniczy to materiał na poczytny thriller.

Justyna Sobolewska, Aleksandra Żelazińska
18.04.2024
Reklama