„Polityka”. Pilnujemy władzy, służymy czytelnikom.

Prenumerata roczna taniej o 20%

OK, pokaż ofertę
Rynek

Hochland stawia na Zrównoważony Rozwój

. . mat. pr.
Zrównoważony Rozwój stanowi integralną część wszystkich obszarów funkcjonowania Hochland Polska. Osadzenie go w strategii firmy gwarantuje, że jest to stała część kultury organizacyjnej, spójna z misją i kluczowymi wartościami całej Grupy Hochland. Na uwagę zasługują zwłaszcza projekty inwestycyjne zgodne z założeniami gospodarki cyrkularnej, bo aby dziś rozwijać się harmonijnie, trzeba pamiętać o przyrodzie i o człowieku.

Zrównoważony rozwój nie jest już tylko modnym hasłem – jest jedynym odpowiedzialnym sposobem działania i reagowania na szybko zmieniające się potrzeby rynku. Dla całej Grupy Hochland to przede wszystkim znalezienie równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, poprawą jakości życia oraz dbałością o środowisko. „Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności jako firmy produkcyjnej. Wiemy, że długoterminowy sukces możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy będziemy postępować w sposób odpowiedzialny ekologicznie i społecznie. Wierzymy, że podejmowane dziś działania wpłyną pozytywnie na kondycję naszej planety oraz przyszłość następnych pokoleń. Szerokie aktywności Hochland na polu proekologicznym i wdrażanie innowacyjnych działań, inwestycji z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju stanowią wyznacznik trendów dla całej branży i określają kierunek, w jakim powinien podążać dojrzały, świadomy biznes” – podkreśla Joanna Kamińska, Menadżer ds. Zrównoważonego Rozwoju w Hochland Polska.

Kongres Liderzy Optymalizacji Produkcjimat. pr.Kongres Liderzy Optymalizacji Produkcji

Odpowiedzialność to podstawa

Taki właśnie tytuł miała prelekcja, jaką przedstawiciele firmy Hochland wygłosili podczas pierwszego panelu kongresu Liderzy Optymalizacji Produkcji, który odbył się w Warszawie w marcu tego roku i poświęcony był wyzwaniom w zarządzaniu zakładem produkcyjnym. Firma Hochland Polska nie tylko została Partnerem Branżowym wydarzenia, ale także przedstawiła swoje projekty inwestycyjne zgodne z założeniami gospodarki cyrkularnej. Żaneta Georgiew i Dariusz Sadowski zaprezentowali strategiczne pola dla Wizji Hochland 2025, czyli najważniejsze cele, jakie firma zamierza osiągnąć do roku 2025. Hochland przede wszystkim stawia na produkty o minimalnym śladzie ekologicznym, ponieważ gospodarka cyrkularna pozwala zachować środki do życia dla naszych dzieci i wnuków. Celem pierwszym jest więc redukcja śladu węglowego w zakładach o 50%, cel drugi to 100% opakowań nadających się do recyklingu, celem trzecim jest zaś poprawa dobrostanu zwierząt tak, aby 70% dostawców mleka miało najwyższą kategorię w tym zakresie. Podczas prezentacji zgromadzeni goście poznali także wymierne efekty prowadzonych przez Hochland inwestycji. W 2021 roku firmie udało się obniżyć emisję CO2 o 62% (w stosunku do roku 2019) i zmniejszyć ilość plastiku w opakowaniach o 22 tony, a także zasiać ponad 14 tyś m2 łąk i pasów kwietnych. Ponadto aż 98,6% energii elektrycznej zużywanej w zakładach pochodzi z odnawialnych źródeł energii (z wiatru).

Kongres Liderzy Optymalizacji Produkcjimat. pr.Kongres Liderzy Optymalizacji Produkcji

Cel: optymalizacja produkcji

Inwestycje, jakie Hochland Polska prowadzi w ramach optymalizacji produkcji, obejmują m. in. automatyczną optymalizację suszenia proszków, która pozwoliła dostosować parametry suszarni do warunków atmosferycznych. Przed inwestycją system suszenia prowadzony był ręcznie, a manualna obsługa skutkowała większymi tolerancjami parametrów procesu. W efekcie osiągnięto efekt ekologiczny w postaci zmniejszania zużycia energii cieplnej o 757 343 [kWh/rok] oraz obniżenia emisji CO2 o 150 [ton/rok]. Ponadto firma zdecydowała o automatyzacji krystalizacji z odzyskiem ciepła. Efektem wprowadzenia zmiany sposobu chłodzenia jest redukcja zużycia wody lodowej o ok. 25% oraz wykorzystanie chłodu z wody odzyskanej na instalacji membranowej do zagęszczania serwatki i mleka. W rezultacie oszczędność energetyczna wynosi 245 000 [kWh/rok], a emisja CO2 uległa obniżeniu o 208 [ton/rok]. Hochland Polska postawił także na modernizację oczyszczalni ścieków poprzez zmianę technologii prasy do osadów. Pozwoliło to na obniżenie zużycia energii elektrycznej o 60%, zmniejszenie zużycia wody użytkowej o 85%, zmniejszenie ilości osadów o 25%, obniżenie emisji CO2 o 11,1 ton rocznie oraz poprawę klimatu akustycznego, który wynosi <70dB.
Te i inne informacje na temat optymalizacji produkcji znaleźć można w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska 2021, jaki firma – mając świadomość wpływu wywieranego na otoczenie społeczne oraz środowisko i przyjmując za to odpowiedzialność – umieściła na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Materiał przygotowany przez Hochland Polska.

Polityka 18/19.2023 (3412) z dnia 25.04.2023; Gospodarowanie odpadami; s. 45
Reklama

Czytaj także

Rynek

Życie usłane Lotosem. Sprawdzamy, ile ludzie bliscy Obajtkowi zarabiają w norweskiej spółce Orlenu

Dochody uzyskiwane i opodatkowane w Norwegii stanowią w tym kraju informację publiczną. Zapytaliśmy więc tamtejszy urząd podatkowy o zarobki w orlenowskiej spółce.

Anna Dąbrowska, Mieszko Czarnecki
05.06.2023
Reklama