Regulamin przyznawania Nagród Historycznych POLITYKI 2018
Polityka

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD HISTORYCZNYCH POLITYKI 2018

I Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa warunki przyznawania Nagród Historycznych tygodnika POLITYKA zwanych dalej „Nagrody Historyczne POLITYKI” lub w skrócie „Nagrody”.
§ 2. Podmiotem przyznającym Nagrody Historyczne POLITYKI jest POLITYKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. SKA z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 445981, wydawca tygodnika POLITYKA, zwana dalej POLITYKĄ.
§ 3. Nagrody Historyczne Polityki przyznawane są corocznie za publikacje książkowe o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski opublikowane w języku polskim ( w tym także książki autorów zagranicznych przetłumaczone język polski), które w metryce mają rok wydania poprzedzający rok przyznania Nagród. Nagrody nie są przyznawane za książki będące częściami całości.
§ 4. Zgłoszeń do Nagród Historycznych mogą dokonywać wszystkie wydawnictwa publikujące książki historyczne, w tym również wydziały i wydawnictwa wszystkich uczelni znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, instytucje naukowe, czytelnicy oraz autorzy publikacji.
§ 5. Nagrody Historyczne POLITYKI przyznawane są w czterech (4) kategoriach (działach):

1/ w kategorii (dziale) prac naukowych i popularno-naukowych

2/ w kategorii (dziale) wydawnictw źródłowych;

3/ w kategorii (dziale) pamiętniki, relacje, wspomnienia;

4/ ponadto Jury ma prawo przyznać nagrodę specjalną (na ogół w dziale historiozofii) lub nagrodę za debiut.

§ 6. W każdej kategorii (dziale) nagrodami są nagrody pieniężne w wysokości po 8.000 zł brutto dla każdej kategorii (działu). Nagroda za debiut wynosi 5.000 zł brutto.
§ 7. Nagrodę pieniężną otrzymuje autor wyróżnionej publikacji lub autorzy (jeśli praca jest zbiorowa). W przypadku pracy zbiorowej wartość nagrody dzielona jest równomiernie wśród wszystkich autorów wyróżnionej publikacji.
§ 8. Nagroda pieniężna we wszystkich kategoriach nie jest przyznawana wydawcy książki.
§ 9. POLITYKA, na łamach tygodnika „Polityka” oraz na stronie www.polityka.pl, przynajmniej raz opublikuje ogłoszenie, w którym poinformuje o możliwości zgłaszania książek i publikacji historycznych do Nagród, poprzez przysłanie listu przewodniego uzasadniającego zgłoszenie wraz z książką/książkami na adres: tygodnik „POLITYKA”, Warszawa 02-309, ul. Słupecka 6 (z dopiskiem: Nagrody Historyczne Polityki).
§ 10. Nagrody będą przyznane w pierwszej połowie maja, zgłoszenia kandydatur następuje do 2 lutego 2018.
§ 11. POLITYKA powołała Jury Nagród Historycznych POLITYKI, w skład której wchodzą:

  1. profesor Włodzimierz Borodziej
  2. profesor Wiesław Władyka
  3. dr hab. Bożena Szaynok
  4. profesor Dariusz Stola
  5. dr hab. Marcin Zaremba
  6. redaktor Marian Turski, Przewodniczący Jury

II Zasady przyznawania Nagród.

§ 12. Pierwsze posiedzenie Jury odbędzie się w terminie do dnia 15 marca 2018 r. Jury wyłania co najmniej trzy (3) książki w każdej kategorii (dziale), które otrzymują status Książki Nominowanej do Nagród Historycznych POLITYKI.
§ 13. Drugie posiedzenie Jury odbywa się najpóźniej do 15 kwietnia 2018 r. Jury podejmuje decyzję odnośnie laureatów Nagród.
§ 14. W przypadku oddania takiej samej liczby głosów na kandydata do Nagrody, ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Jury.
§ 15. Książki Nominowane prezentowane będą na łamach tygodnika Polityka oraz na stronie www.polityka.pl. Nominacje będą ukazywać się najpóźniej na tydzień przed ogłoszeniem laureatów Nagród.
§ 16. Książki, które otrzymały Nagrody Historyczne POLITYKI, prezentowane będą na łamach tygodnika „Polityka” oraz na stronie www.polityka.pl.
§ 17. Członkowie Jury dopuszczają możliwość nie przyznania Nagrody w jednej z kategorii, zastrzegając sobie prawo do nagrodzenia dwóch publikacji w innej kategorii.
§ 18. Jury postanawia, że w danej kategorii Nagród Historycznych POLITYKI laureatem można zostać jedynie dwukrotnie.
§ 19. Regulamin przyznawania Nagród Historycznych POLITYKI dostępny jest w siedzibie POLITYKI.

Czytaj także

Teksty historyczne

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj