Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Główne tezy exposé premiera Mateusza Morawieckiego

Premier Mateusz Morawiecki Premier Mateusz Morawiecki P.Tracz / Kancelaria Prezesa RM
Mateusz Morawiecki przedstawił w Sejmie główne zadania, jakie stoją przed jego rządem.

1. Rząd jest ten sam, kierunek działania jest ten sam, drogowskazy i wartości są te same. To rząd kontynuacji, który będzie realizował politykę wspierania polskich rodzin. Rozwój i sprawy społeczne to jedno i to samo; kwitnąca gospodarka jest warunkiem prowadzenia szczodrej polityki społecznej.

2. Moim pragnieniem jest, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy był rządem zjednoczonej Polski; rząd i premier mają służyć całemu krajowi, każdemu obywatelowi RP. Polska jest jedna. Dla wszystkich starczy miejsca.

3. Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Ten głęboki wymiar wspólnotowy jest głęboko wpisany w naszą tradycję, w pomoc zesłańcom. Żegota ratująca naszych żydowskich współbraci czy „Solidarność” to prawdziwe dowody, czym jest polskość i czym jest wspólnota. Nie ma dla mnie ważniejszej sprawy niż odbudowanie tego, co straciliśmy w wyniku zaborów, wojen i komunizmu. Teraz mamy w rękach unikalną szansę i nie możemy jej zmarnować.

4. Nie jesteśmy i nie będziemy rządem ideologicznych skrajności – daleko nam do neoliberalizmu i równie daleko nam do socjalizmu. Nie tylko dlatego, że taki dogmatyzm nie działa, ale również dlatego, że lepiej jest łączyć.

5. Nasz rząd będzie ambitny w zmienianiu państwa. Polityka musi być ambitna, rząd nie jest od administrowania, ale od rządzenia.

6. Musimy uczyć się przygotowywać spójne prawo i podejmować decyzje podporządkowane długofalowym strategiom rozwojowym. Nie zawsze im więcej prawa i ustaw, tym lepiej, czasami jest odwrotnie. W ostatnich 25 latach co roku było więcej prawa, postaramy się zatrzymać tę falę. Do tego potrzebne będzie Centrum Analiz Strategicznych.

7. Narodowa suwerenność i tradycja są atutem, a nie balastem w zmaganiach z modernizacją Polski. To dzisiejsza polityka gospodarcza decyduje, czy Polska będzie producentem wysokich technologii czy rynkiem zbytu dla zagranicznych firm.

8. Pierwszym arcyważnym zadaniem jest służba zdrowia. Nie ma godnego życia bez sprawnej opieki zdrowotnej, dlatego doprowadzimy do skokowego wzrostu wydatków na służbę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB w ciągu najbliższych kilku lat. Deklaracja ta to odpowiedź na słuszne postulaty pacjentów, personelu medycznego, lekarzy i pielęgniarek. Już w tym roku m.in. na skrócenie kolejek i zakup sprzętu przeznaczono dodatkowe 4 mld zł. Zwracam się do lekarzy i wszystkich, którzy pracują w szpitalach i przychodniach, abyście stali się częścią dobrej zmiany, której fundamentalnym celem jest zbudowanie nowoczesnej służby zdrowia. Uruchomimy dwa programy, które unowocześnią polską służbę zdrowia: Narodowy Instytut Onkologii oraz Narodowy Program Zdrowia Kardiologicznego. Zresztą nie wszystko chyba musi mieć przydawkę „narodowy”, może być „polski” albo „państwowy” – też pięknie.

9. Kolejnym obszarem będzie środowisko. Czyste powietrze to wyzwanie cywilizacyjne, miara tego, czy Polska jest dojrzałym krajem. Program walki ze smogiem to program wsparcia najuboższych, chcemy zlikwidować ubóstwo energetyczne.

10. Chciałbym zadbać, by alternatywne źródła energii mogły się w Polsce rozwijać, nie w imię ideologii, a tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, gdzie przyniesie korzyść, a nie koszty. Obecnie węgiel jest podstawą energetyki i rząd nie chce z niego rezygnować. To ważne dla Śląska, Zagłębia, ale również dla całej Polski. Projektem, który przybliża Polskę do bezpieczeństwa energetycznego, jest m.in. terminal gazowy w Świnoujściu. Rozbudowujemy infrastrukturę gazową, co pozwoli uczynić z naszego państwa bijące serce regionu. Chcemy utworzyć tutaj hub gazowy, który będzie zaopatrywał naszych sąsiadów.

11. Wkrótce przedstawimy cały pakiet ustaw upraszczających nasze życie gospodarcze, z Konstytucją dla Biznesu na czele. Bez państwa i jego instytucji wolny rynek nie obroni się przed korupcją, przed wyłudzeniami podatków, przed monopolami czy przed nieuczciwą konkurencją z zagranicy. Bez sprawiedliwych sądów uczciwy przedsiębiorca nie ma szans na walkę z mafiami, z układem zamkniętym czy z monopolami. Dlatego ważne są takie instytucje jak CBA czy wydziały przestępczości gospodarczej w Policji czy prokuraturze.

12. Polska musi wyrwać się z roli peryferii. Polska polityka rozpięta jest między dwiema błędnymi wizjami – jedna to dominująca dotąd wizja rozwoju zależnego, która widziała dla Polski tylko rolę peryferii. Druga to głosy, by Polska odgrodziła się murem od reszty świata. My chcemy, żeby Polska była wielka. Polska jest częścią Zachodu, a jeśli tak, musi mieć globalne aspiracje i nie bać się konkurencji, nie bać się współpracy.

13. Przez ostatnie 25 lat uzależniliśmy się od zagranicznego kapitału, który nas skolonizował. To efekt błędnego modelu, który przyjęliśmy w III RP. Jesteśmy i będziemy częścią Zachodu, ale to nie oznacza, że musimy zgadzać się na ten model. My chcemy podmiotowej roli Polski w gospodarce, a nie peryferyjnej. Dlatego jeszcze wiele pracy przed nami. Potrzebujemy dzisiaj przejścia od kapitalizmu konsumpcji na kredyt (...) do kapitalizmu oszczędności i inwestycji.

14. To może być pierwszy rok od 28 lat, kiedy przyrost długu publicznego będzie równy zero lub niewiele wyższy od zera. W 150. rocznicę urodzin marszałka [Józefa Piłsudskiego] mogę Wysokiej Izbie powiedzieć, że dokonaliśmy tego dzięki realizacji jego formuły: romantyzm celów i pozytywizm środków. Gospodarka i finanse publiczne są coraz bardziej zrównoważone. Mamy optymizm konsumpcyjny, mamy pozytywne trendy w redukcji nierówności, coraz więcej ludzi czynnie uczestniczy w konsumpcji i rośnie liczba osób, które pozytywnie patrzą w swoją przyszłość.

15. Będę w szczególności zaangażowany w rozwój polski lokalnej, polski samorządowej.

16. Jednym z obszarów, na którym rząd skupi swoją uwagę, będzie polska wieś i rolnictwo. Polska wieś, polskie rolnictwo są bogactwem nie tylko dla nas, ale i dla całej Europy. Nasz rząd będzie zabiegać o odpowiedni budżet w ramach wspólnej polityki rolnej. Taki budżet, który zapewni polskim rolnikom jednolite warunki konkurowania, dorówna dopłaty do średniej unijnej.

17. Program Mieszkanie Plus jest sztandarowym zadaniem na najbliższe 10 lat. Brakowało 3–4 mln mieszkań i nadal tyle brakuje. Ośmieszaliście to wtedy i można to ośmieszać, (...) ale nie ma się z czego śmiać, naprawdę te mieszkania są potrzebne. To jest życie wielu milionów młodych Polaków, pomóżcie je budować.

18. Zero tolerancji dla przemocy. Ta patologia nie ma nic wspólnego z naszą tradycją. Szacunek dla kobiet jest głęboko zakorzeniony w naszej polskiej tradycji i kulturze.

19. Zapewnienie równości szans dla kobiet i mężczyzn jest nie tylko naszym prawnym obowiązkiem, ale wyrazem solidarności. Powinna ona przejawiać się m.in. w równej płacy i dostępie do stanowisk kierowniczych. Mimo że według „The Economist” Polska jest obecnie na piątym miejscu najbardziej przyjaznych krajów dla kobiet, to Polki natrafiają cały czas na szklany sufit. Dzieje się tak dlatego, że na co dzień muszą łączyć pracę zawodową z obowiązkami rodzinnymi.

20. W domach dziecka widziałem z bliska krzywdę, która dzieje się dzieciom, często także ich mamom. Widziałem cierpienie maltretowanych dzieci. I nie można ich zostawić samych sobie, nie można chować głowy w piasek. Zabieranie dzieci z powodu biedy to jest zbrodnia, ale pozostawianie dzieci na pastwę przemocy też jest zbrodnią. Nie może być tak, iż maltretowana kobieta będzie z dziećmi uciekała z własnego domu. Poprawimy mechanizmy zapewniające ochronę ofiarom przemocy w domu i w miejscu pracy. W wymiarze sprawiedliwości musi nastąpić głęboka zmiana. Nie może być tak, że ofiara spotyka swojego oprawcę przez kilka lat na sali sądowej z powodu opieszałości sądu.

21. Seniorom i emerytom będziemy nadal pomagać w najróżniejszy sposób, dlatego rozpoczniemy wielki projekt Przyjazna Polska, który usunie bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające pełną integrację całego polskiego społeczeństwa. Chciałbym, żeby wyjście do sklepu starszej osoby nie było wyprawą czy biegiem na 3 tys. metrów z przeszkodami.

22. Naszą drogą do lepszego jutra musi być Polska równych szans i solidarności społecznej, a nie Polska grup interesów i zwalczających się egoizmów. Według konstytucji mamy społeczną gospodarkę rynkową. Społeczną, nie antyspołeczną, a tak wyglądała niestety praktyka pierwszego ćwierćwiecza III RP. Dopiero od dwóch lat możemy powiedzieć, że społeczna gospodarka rynkowa w Polsce żyje, że ma się dobrze i przynosi owoce. Rada Dialogu Społecznego będzie tym miejscem, w którym będziemy wspólnie wypracowywali najważniejsze rozwiązania, które pozwolą nam zachować zdrową równowagę gospodarczą i społeczną.

23. Pola bitew współczesnego państwa to cyberprzestrzeń, dlatego poważne państwo musi stawiać również na cyberbezpieczeństwo.

24. W najbliższych latach w edukacji rząd położy duży nacisk na nauczanie branżowe. Rząd przeprowadzi reformę szkolnictwa wyższego i reformę instytutów badawczych. Sieć badawcza im. Łukasiewicza będzie jedną z największych w Europie tego typu instytucji. Ale na naukę nie można patrzeć tylko pod kątem korzyści gospodarczych, bo równie ważnym zadaniem polskich uczelni jest formacja elit narodowych. Rząd będzie aktywnie przeciwdziałał drenaży najlepszych umysłów.

25. Rząd zrobi wszystko, by pokolenie straconych szans, które musiało emigrować, miało szanse znaleźć pracę w Polsce, na godnych warunkach, nie na umowach śmieciowych, z jak najwyższym wynagrodzeniem. Wierzę, że będzie to pokolenie odzyskanych szans. Celem naszego rządu będzie zachęcenie do powrotu do ojczyzny jak największej liczby Polaków, zarówno z Kazachstanu, jak i z Londynu.

26. Europa szuka nowych dróg i idei. Nie chcemy UE dwóch prędkości. Nie zgadzamy się na dzielenie Europy na lepszych i gorszych. Ciągle ktoś dostaje fory, to jest nie w porządku.

27. Europa potrzebuje powrotu do rzeczywistych wartości. Codziennie słyszymy mantrę o wartościach europejskich, których już się czasami nie wymienia, bo one coraz częściej stają się zaprzeczeniem samych siebie z przeszłości – zaprzeczają prawu naturalnemu czy tradycyjnym wartościom, a Rzeczpospolita to jedna z najwspanialszych tradycji Europy, to jedna z największych tradycji tolerancji i demokracji. Do zjednoczonej Europy wnosimy nie tylko cenny bagaż naszych wartości i naszych tradycji. To my na europejską agendę wprowadziliśmy temat walki z rajami podatkowymi. To Polska walczy dzisiaj o ukończenie budowy wspólnego rynku i zapewnienie pełnej swobody świadczenia usług. To my, pokazując nasz sukces w alce z karuzelami VAT, wywołaliśmy dyskusję w Europie.

28. Mechanizm relokacji imigrantów się nie sprawdził, potrzeba innych rozwiązań. Chcemy wziąć udział w tej dyskusji.

29. Lasy są naszym bogactwem. To bogactwo najlepiej rozumieją i najlepiej dbają o nie leśnicy. Bardzo im za to dziękuję. Działania leśników w Puszczy Białowieskiej miały na celu jej ochronę. Chcemy wierzyć, że również unijne instytucje miały na celu dbałość o polską przyrodę. Chcemy w to wierzyć. Rząd szanuje postanowienia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, postąpimy zgodnie z jego wyrokiem.

30. Polska powinna stawiać przed sobą ambitne cele. Takie jak np. członkostwo w G20, bycie jednym z głównych architektów w UE, filarem NATO czy liderem Trójmorza.

31. NATO jest i pozostanie fundamentem naszego bezpieczeństwa, a USA naszym głównym sojusznikiem. Rząd planuje pogłębić relacje z Ukrainą, Litwą i Gruzją, a także rozwijać swoje relacje z krajami Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu. Polska wykorzysta potencjał armii do wzmocnienia rodzimego przemysłu zbrojeniowego.

32. Musimy obniżyć temperaturę sporu politycznego. Apeluję o sklejenie i zjednoczenie Polski, która jest wielkim zadaniem i zobowiązaniem. My, Polacy, nie jesteśmy tylko biali albo tylko czerwoni, nigdy nie byliśmy. Czas wreszcie odrzucić te zabójcze podziały. My jesteśmy biało-czerwoni, wszyscy jesteśmy biało-czerwoną drużyną.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama