Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Czego nadal nie wiemy o więzieniach CIA w Polsce

Lotnisko w Szymanach, gdzie lądowały samoloty CIA. Lotnisko w Szymanach, gdzie lądowały samoloty CIA. Pawel Mamcarz / Forum
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza w poniedziałek 20 stycznia na kolejną debatę helsińską „Tajne więzienia, tajne postępowanie, jawna (nie)odpowiedzialność”.

Kolejna debata helsińska organizowana jest niemalże pięć lat po zakończeniu postępowań dotyczących tajnych więzień CIA przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Mimo że od prawomocności wyroku ETPC upłynęło tyle czasu, nadal nie może on zostać uznany za wykonany przez polskie władze. Postępowanie karne jest niezakończone, nie podjęto także żadnych działań o charakterze generalnym (np. zmiana prawa), które służyłyby przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości. Sprawa tajnych więzień CIA w Polsce po raz kolejny przyciągnęła uwagę w związku z postępowaniem prowadzonym przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

Podczas debaty zastanowimy się, jakie znaczenie dla polityki miało ujawnienie informacji o tajnych więzieniach CIA na terenie Europy i jaka była odpowiedź społeczności międzynarodowej na poczynione ustalenia. Uczestnicy debaty spróbują też ocenić, czy ujawnienie tych informacji zmieniło coś w podejściu polskich władz i polskiego społeczeństwa do tortur i środków stosowanych w związku ze współczesnymi konfliktami. Debata będzie też okazją do zapytania o to, czy międzynarodowe trybunały mogą zapewnić efektywną odpowiedzialność państw za program tajnych więzień CIA i wyznaczyć standardy, które skutecznie zapobiegną takim sytuacjom.

Debata odbędzie się w poniedziałek 20 stycznia o godz. 18 w Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu Innowacji Społecznych (przy ulicy Brackiej 25 w Warszawie). Wezmą w niej udział:

  • Adam Bodnar – rzecznik praw obywatelskich, który w HFPC jako szef działu prawnego zainicjował i nadzorował m.in. Obserwatorium działalności CIA na terytorium RP
  • Agnieszka Bieńczyk-Missala – wykładowczyni w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych
  • Mikołaj Pietrzak – dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, pełnomocnik w postępowaniach przed ETPC i MTK w sprawach związanych z działaniem tajnych więzień CIA
  • Maria Radziejowska – przewodnicząca Sekcji Praw Człowieka przy ORA w Warszawie, pełnomocniczka w postępowaniu przed MTK

Dyskusję poprowadzi Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Polityka”. Redakcja objęła debatę patronatem medialnym.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama