Regulamin konkursu „Wybieramy najważniejsze wynalazki XX wieku”
Regulamin konkursu POLITYKI na najlepsze uzasadnienie wyboru najważniejszych wynalazków XX wieku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs POLITYKI na najlepsze uzasadnienie wyboru najważniejszych wynalazków XX wieku, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez tygodnika POLITYKA, Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6, zwaną dalej POLITYKĄ.
2. Konkurs rozpoczyna się 08.07.2015 roku – z chwilą aktywowania formularza konkursowego na stronie http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/wynalazkixxwieku i trwa do 31.07.2015 roku (do godz. 24.00).
3. W Konkursie przyznanych zostanie 5 zestawów „Niezbędników Inteligenta” POLITYKI.
4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników POLITYKI oraz członków ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa.
5. Konkurs jest przeznaczony dla czytelników POLITYKI i użytkowników strony internetowej POLITYKI. Informacja o Konkursie będzie ogłoszona na stronie głównej POLITYKA.PL do dnia 12.08.2015 roku, a przeprowadzony zostanie na stronie http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/wynalazkixxwieku

ZASADY KONKURSU

6. Konkurs polega na wskazaniu trzech wynalazków spośród tych zaproponowanych na stronie http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/wynalazkixxwieku. Nagrodzonych zostanie 5 osób wśród tych, które najlepiej uzasadnią swój wybór do dnia 31.07.2015 roku, do godz. 24.00. Głosy bez uzasadnienia nie będą brały udziału w Konkursie.
7. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
a. wejść na stronę http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/wynalazkixxwieku, wybrać trzy wynalazki i uzasadnić swój wybór.
b. we właściwym polu w formularzu należy podać imię, nazwisko, adres e-mailowy i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
c. wysłać wypełniony formularz konkursowy zamieszczony na stronie http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/wynalazkixxwieku poprzez naciśnięcie przycisku „Głosuj”.
8. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie jeden zestaw „Niezbędników Inteligenta” POLITYKI.
9. Rozstrzygnięcie quizu zostanie ogłoszone na stronie POLITYKA.PL do dnia 12.08.2015 roku poprzez podanie informacji o zakończonym konkursie i opublikowaniu najlepszych uzasadnień. Osoby, którym przyznano zestaw „Niezbędników Inteligenta” POLITYKI, otrzymają powiadomienie na adres e-mail podany w formularzu.

NAGRODY

10. W puli nagród jest 5 zestawów „Niezbędników Inteligenta” POLITYKI.
11. Jeśli w podanym terminie (od 08.07.2015 r. do 31.07.2015 r.) mniej niż 5 osób weźmie udział w Konkursie, podając uzasadnienie swojego wyboru, wówczas nagrodę otrzyma tylko tyle osób, ile prawidłowo odpowiedziało na wszystkie pytania.
12. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
13. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w kwotach pieniężnych.
14. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

ZASTRZEŻENIA

15. Przez wysłanie formularza konkursowego uczestnicy potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem.
16. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez POLITYKĘ jako administratora danych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez POLITYKĘ działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez POLITYKĘ, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
17. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: POLITYKA Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A (dawniej POLITYKA Spółdzielnia Pracy), Warszawa 02-309, przy ul. Słupecka 6.
18. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Trendy, komentarze

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną