Moje miasto

Miasta będą obchodzić 100-lecie uzyskania przez kobiety praw wyborczych

Gdańsk czy Zielona Góra uwzględniają kobiety w programie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Gdańsk czy Zielona Góra uwzględniają kobiety w programie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. National Women's History Museum / Facebook
Gdańsk czy Zielona Góra uwzględniają kobiety w programie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. W jaki sposób?

Prezydent Gdańska przyzna w tym roku nagrodę dla kobiet naukowców im. Elżbiety Koopman. Spośród nadesłanych kandydatur kapituła wybierze badaczki, których dorobek naukowy miał szczególny wpływ na rozwój nauki polskiej. Przyznana zostanie również Gdańska Nagroda Równości dla najaktywniejszych społeczników podejmujących działania na rzecz równości w mieście, w tym równości kobiet i mężczyzn.

Nagrody zostaną wręczone między innymi dlatego, że całe obchody mają w Gdańsku za zadanie wspierać procesy ukierunkowane na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, a także inne przesłanki dyskryminacyjne. Mają przyczyniać się do budowania społeczności otwartej, przyjaznej i solidarnej. Dlatego tematy upowszechniania, ochrony wolności i praw człowieka, idei solidarności i otwartości, nie tylko 100-lecia odzyskania niepodległości, zostały potraktowane priorytetowo w otwartych konkursach na ten rok dla organizacji pozarządowych.

Wydarzenia w ramach 100-lecia praw wyborczych kobiet rozpoczynać się będą w Gdańsku 8 marca i kończyć 31 grudnia 2018 roku, oczywiście największe wydarzenia planowane są na listopad. W ramach cyklicznie odbywających się festiwali i konferencji będą podejmowane tematy związane z prawami kobiet. Będzie tak w trakcie Gdańskiego Tygodnia Demokracji, w trakcie projektu Zrozumieć Sierpień i cyklu spacerów historycznych w ramach programu Metropolitanka. Obok wydarzeń cyklicznych planowane są również działania dedykowane rocznicy 100-lecia uzyskania praw wyborczych, takie jak debaty, koncerty zespołów kobiecych czy warsztaty.

Zmieniły nastawienie społeczne

Gdańsk mocno splótł rocznicę odzyskania niepodległości z ważnym wydarzeniem dla polskich kobiet. A jak to wygląda w innych miastach? – Fakt, że Polska nadała te prawa w 1918 roku, czyli natychmiast po odzyskaniu niepodległości, jest naprawdę wielkim wydarzeniem w świetle tego, że do dziś jeszcze istnieją miejsca na świecie, gdzie kobiety tych praw nie mają – mówi Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Dlatego też na jednym z bulwarów w tym mieście, na Bulwarze Słonecznym, planowana jest instalacja w tym roku ponad 50 tablic, obrazujących historię praw wyborczych kobiet na świecie.

Ciekawy pomysł na obchody 100-lecia uzyskania przez kobiety praw wyborczych ma również ważna instytucja kultury w Zielonej Górze, miasta, które w 1918 roku, tak jak Wrocław, leżało na terytorium Niemiec. Muzeum Ziemi Lubuskiej w ramach obchodów 2018 roku chce poruszyć mniej oczywiste wątki, które przed laty zmieniały nastawienie i świadomość społeczną. Zorganizowane zostaną cztery wystawy. Dotyczyć one będą m.in. historii polskich weteranów pierwszej wojny światowej, którzy walczyli w armii Hallera po powrocie z emigracji w Stanach Zjednoczonych, ale przygotowywana jest także duża ekspozycja portretów kobiet z XX wieku (wypożyczonych z Muzeum Narodowego w Krakowie).

Muzeum w ramach codziennej pracy archiwalnej zbiera także wspomnienia, dokumenty, fotografie kobiet i mężczyzn, którzy przybyli do Zielonej Góry w 1945 roku. Nagrania wspomnień są bardzo ciekawe, ponieważ przyjezdni, przed homogenizacją, na jedno, dwa pokolenia stworzyli w tym mieście wielokulturową mieszankę: byli wśród nich m.in. Ukraińcy i Romowie. Jednak muzeum gromadzi również ciężkie wspomnienia o latach powojennych polskich rodzin autochtonów, żyjących wcześniej na tych terenach przez setki lat obok Niemców.

Tekst powstał na podstawie materiałów prasowych.

Reklama

Czytaj także

Klasyki Polityki

Jak dzieci odczuwają i rozumieją ból?

Jeszcze na początku lat 80. uważano, że noworodki w ogóle nie odczuwają bólu! A ponieważ nie potrafią werbalnie wyrazić tego, co czują, nie dbano o ich komfort w szpitalach.

Paweł Walewski
08.08.1998
Reklama