Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Nauka

Praktycznie najlepsi

NAGRODY NAUKOWE POLITYKI: ogłoszenie laureatów już 20 października.

Spotkanie Kapituły Profesorskiej. Spotkanie Kapituły Profesorskiej. Leszek Zych / Polityka
Zmieniają świat i nierzadko świetnie potrafią go objaśniać. Wychodzą poza sztywne ramy swoich dziedzin i pokazują, że ich praca nie kończy się na teoriach. Wyłoniliśmy 15 finalistów 19. edycji Nagród Naukowych POLITYKI. Pięciu otrzyma główne stypendia. Wyniki poznamy w niedzielę 20 października podczas uroczystej gali w redakcji POLITYKI.
Polityka

Głównym celem programu Nagród Naukowych POLITYKI jest wskazywanie najzdolniejszych wśród zdolnych. I zaświadczanie – dzięki autorytetowi członków Kapituł Profesorskiej i Społecznej – że nauka jest istotna, a zajmujące się nią osoby to często już na wczesnym etapie kariery charyzmatyczne postaci ze zdumiewającym dorobkiem.

Ciekawym efektem dodatkowym pracy nad Nagrodami jest dla nas możliwość prześledzenia nurtów, które pojawiają się na styku różnych specjalizacji. Bywa, że trudno pogodzić różne kryteria ocen i sposoby patrzenia na dorobek badaczy z nauk ścisłych i humanistyki, ale widać, jak dużą rolę odgrywa dziś łączenie teorii z praktyką i wiązanie budowy dorobku naukowego z prowadzeniem działalności popularyzującej daną dziedzinę.

Z jednym i drugim świetnie radzą sobie tegoroczni finaliści. Udowadniają np., że przygotowywanie numerycznych modeli głowy człowieka może posłużyć do symulacji urazów czaszki i – co za tym idzie – poprawiania zabezpieczeń w ruchu drogowym. A odkrywanie tajemnic biologii molekularnej da się połączyć z upowszechnianiem wiedzy z zakresu tej dyscypliny poprzez atrakcyjne aplikacje internetowe i gry. Tę samą tendencję widać w naukach humanistycznych. Teoretyczną pracę związaną z historią teatru klasycznego można wykorzystać, doradzając twórcom współczesnych realizacji wykorzystujących elementy greckiego dramatu. Wiedzę na temat materialnych pozostałości po kulturze Słowian wolińskich – przy konsultacjach naukowych popularnego serialu o epoce wikingów. A do badań nad sztuką współczesną wprowadzić elementy historii mówionej. Wszystko po to, by przybliżać tematykę badań możliwie szerokiemu gronu odbiorców.

To, co interesuje naszych finalistów, to wpisane w pracę badawczą poszukiwanie języka, którym można o niej opowiedzieć. Większość spośród finalistów Nagród to ludzie śmiało i często zabierający głos w imieniu swoich dyscyplin. Wszyscy są ich najlepszymi ambasadorami.

Tematyka prac tych młodych naukowców coraz częściej i coraz wyraźniej ignoruje tradycyjny podział na dziedziny. Zgłoszenia związane z teatrologią pojawiły się zarówno w sekcji literaturoznawczej, jak i kulturoznawczej. W kategorii nauk o życiu znalazła się praca absolwentki medycyny i filologii hiszpańskiej na temat wizji zaburzeń psychicznych w hiszpańskim teatrze. Do finału trafiła też filozofka psychiatrii, również błyskotliwie i erudycyjnie łącząca w swoich działaniach nie tylko dziedziny, ale wręcz kategorie naukowe – humanistykę i właśnie nauki o życiu.

Poniższa piętnastka to finaliści pierwszego etapu Nagród. Przed nimi ostatni etap, w ramach którego Kapituła Społeczna złożona już nie tylko z profesorów, ale też z różnych osobistości życia publicznego – wskaże pięcioro laureatów. Oni podczas uroczystej gali 20 października odbiorą stypendia w wysokości 15 tys. zł, pozostali finaliści otrzymają po 5 tys. zł.

Dotychczas Nagrody Naukowe POLITYKI przyznaliśmy 302 osobom. Dzięki naszym partnerom oraz czytelnikom wpłacającym 1 proc. podatku dochodowego na fundusz stypendialny przekazaliśmy im prawie 6,5 mln zł.

Finaliści 19. edycji Nagród Naukowych POLITYKI

NAUKI HUMANISTYCZNE

dr Olga Śmiechowicz – Katedra Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – LITERATUROZNAWSTWO, TEATROLOGIA

dr Wojciech Filipowiak – Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN – ARCHEOLOGIA

dr Mira Marcinów – Zakład Logiki i Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie – FILOZOFIA

dr Piotr Słodkowski – Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – HISTORIA SZTUKI

dr Alicja Jarkowska-Natkaniec – Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego – HISTORIA

NAUKI SPOŁECZNE

dr hab. Kamil Imbir – Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – PSYCHOLOGIA

dr Ewa Zawojska – Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – EKONOMIA

NAUKI O ŻYCIU

dr Andrzej Zieleziński – Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – BIOLOGIA

dr n. hum., lekarz Natalia Szejko – Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej oraz Katedra i Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – BIOLOGIA/MEDYCYNA

dr hab. n. med. Piotr Donizy – Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – MEDYCYNA

NAUKI ŚCISŁE

dr Michał Tomza – Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – FIZYKA

dr Iwona Chlebicka – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – MATEMATYKA

dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna – Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego – CHEMIA

NAUKI TECHNICZNE

dr inż. Mariusz Ptak – Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej – NAUKI TECHNICZNE

dr hab. inż. Maciej Antczak – Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej – NAUKI TECHNICZNE/INFORMATYKA

Kapituła Profesorska (I etapu)

BIOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, NAUKI ROLNICZE
prof. dr hab. Ewa Bartnik
Wydział Biologii UW, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

FILOLOGIE, LITERATUROZNAWSTWO, JĘZYKOZNAWSTWO
prof. dr hab. Grażyna Borkowska
Instytut Badań Literackich PAN

KULTUROZNAWSTWO, TEATROLOGIA
red. Bartek Chaciński
i red. Aneta Kyzioł
POLITYKA

FIZYKA
prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Wydział Fizyki UW, rektor UW w latach 2005–12

SOCJOLOGIA, ANTROPOLOGIA
prof. dr hab. Henryk Domański
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

NAUKI PRAWNE
prof. dr hab. Tomasz Giaro
Wydział Prawa i Administracji UW

EKONOMIA i ZARZĄDZANIE
prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH w Warszawie, rektor SGH w latach 2012–16

NAUKI TECHNICZNE
prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, prezes PAN w latach 2007–15

ARCHEOLOGIA
red. Agnieszka Krzemińska
POLITYKA

ARCHITEKTURA, URBANISTYKA
prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Kuryłowicz&Associates

MATEMATYKA, INFORMATYKA
prof. dr hab. Jan Madey
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (na emeryturze)

FILOZOFIA
prof. dr hab. Barbara Markiewicz
Wydział Filozofii i Socjologii UW

CHEMIA
prof. dr hab. Marcin Pałys
Rektor UW, Wydział Chemii UW

HISTORIA SZTUKI
prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Wydział Artes Liberales UW

MEDYCYNA
prof. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń
Wydział Lekarsko-Dentystyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA
prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska
Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie

GEOGRAFIA
dr hab., prof. UW Maria Skoczek
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW (na emeryturze)

RELIGIOZNAWSTWO, TEOLOGIA
red. Adam Szostkiewicz
POLITYKA

MUZYKOLOGIA
red. Dorota Szwarcman
POLITYKA

HISTORIA, NAUKI POLITYCZNE, MEDIOZNAWSTWO
prof. dr hab. Wiesław Władyka
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, POLITYKA

Kapituła Społeczna (II etapu)

Marek Belka
Były premier, wicepremier i minister finansów, prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2010–16

Andrzej Jacek Blikle
Profesor matematyki i informatyki, członek Europejskiej Akademii Nauk, przedsiębiorca i trener biznesu, udziałowiec firmy A. Blikle, członek ponad 30 organizacji, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi

Henryka Bochniarz
Założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan (w latach 1999–2019), obecnie przewodnicząca Rady Głównej tej organizacji, ekonomistka, była minister przemysłu, jedna z animatorek ruchu społecznego Kongres Kobiet

Sylwia Chutnik
Kulturoznawczyni, feministka, działaczka społeczna, pisarka, laureatka Paszportu POLITYKI w kategorii Literatura za 2008 r., trzykrotnie nominowana do Nagrody Literackiej Nike

Irena Eris
Doktor farmacji, współwłaścicielka i dyrektor ds. badań firmy Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, laureatka wielu nagród dla przedsiębiorców, menedżerów i społeczników, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Robert Firmhofer
Współtwórca i dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, wybitny popularyzator nauki

Tomasz Nałęcz
Historyk, publicysta, polityk, w latach 2010–15 doradca prezydenta RP ds. historii i dziedzictwa narodowego

Sławomir S. Sikora
Prezes zarządu Citi Handlowy SA

Cezary Szczylik
Ordynator Oddziału Onkologii Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock, prezydent Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, w latach 1993–2017 szef Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON

Krzysztof Zanussi
Reżyser, scenarzysta filmowy, publicysta, felietonista

W pracach Kapituły II stopnia uczestniczy również przedstawiciel Kapituły Profesorskiej oraz redaktor naczelny POLITYKI Jerzy Baczyński.

Polityka 38.2019 (3228) z dnia 17.09.2019; Nagrody Naukowe POLITYKI; s. 78
Oryginalny tytuł tekstu: "Praktycznie najlepsi"
Więcej na ten temat

Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Reklama

Czytaj także

null
Kraj

Pięć dziwactw polskiej polityki. To dlatego czeka nas zapewne dreszczowiec dekady

Nasza krajowa polityka, choć wydaje się na co dzień zwyczajna i banalna, ma jednak swoje wyraziste cechy, może i dziwactwa – w skali europejskiej i nie tylko. Te znaki szczególnie mocno się ujawniają i będą wpływać na kluczowe wydarzenia, także na wybory 9 czerwca i prezydenckie. Oto kilka z takich osobliwości.

Mariusz Janicki
16.05.2024
Reklama