Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 9,90 zł!

Subskrybuj
Nauka

List otwarty: ponad 140 naukowców wzywa do zakazu hodowli klatkowej

List otwarty: ponad 140 naukowców wzywa do zakazu hodowli klatkowej List otwarty: ponad 140 naukowców wzywa do zakazu hodowli klatkowej mat. pr.

Ponad 140 naukowców wzywa Komisję Europejską do zakazania hodowli klatkowej. Swoim listem wspierają oni Europejską Inicjatywę Obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej – End the Cage Age”, prowadzoną przez międzynarodową fundację Compassion in World Farming wraz z jej polskim oddziałem Compassion Polska i podpisaną przez niemal 1 400 000 Europejek i Europejczyków.

Wśród sygnatariuszy listu znajdują się światowe autorytety naukowe i autorzy głośnych książek wydanych także w Polsce: dr Jane Goodall, profesor Marc Bekoff, prof. Raj Patel czy prof. Dave Goulson. Na liście znaleźli się również profesorowie z Polski, m.in. Andrzej Elżanowski, Zbigniew Karaczun, Hanna Mamzer oraz Wojciech Pisula. Wszyscy naukowcy podpisali się pod listem wspierającym postulaty Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej – End the Cage Age”.

Tylko w Polsce w klatkach trzymanych jest ponad 40 milionów zwierząt hodowlanych. To więcej, niż liczba obywateli i obywatelek naszego kraju, a Polska jest 1. krajem unijnym w którym zamyka się najwięcej kur w klatkach.

Wedle sondażu YouGov dla Compassion Polska za całkowitym zakazem hodowli klatkowej zwierząt opowiada się 63% dorosłych Polaków i Polek. Autorzy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej są już po spotkaniu z Komisją Europejską, czeka ich teraz wysłuchanie w Parlamencie UE.


Pełna treść listu poniżej:

Przewodnicząca Komisji von der Leyen,
Wiceprzewodniczący Komisji Timmermans,
Komisarze Kyriakides i Wojciechowski,
Komisja Europejska
B-1049 Bruksela
Belgia

Szanowna Przewodnicząca Komisji von der Leyen, Wiceprzewodniczący Komisji Timmermans oraz Komisarze Kyriakides i Wojciechowski

Naukowcy wspierają zakończenie hodowli klatkowej w całej UE

Naukowy argument przeciwko klatkom jest jasny – europejskie zwierzęta hodowlane prowadzą nędzne życie na ograniczonej przestrzeni. Wielu z nich odmawia się ważnych i podstawowych naturalnych zachowań i tego, co sprawia, że ​​warto żyć. Istnieją lepsze sposoby hodowli i jako eksperci w dziedzinie dobrostanu zwierząt wzywamy Komisję Europejską do zaktualizowania prawodawstwa, aby odzwierciedlić to, co wszyscy wiemy, że jest prawdą – żadne zwierzę hodowlane nie powinno cierpieć w klatce.

W pełni popieramy apel ponad 1 miliona osób, które niedawno podpisały Europejską Inicjatywę Obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej – End the Cage Age”, wzywającą UE do wycofania wszystkich klatek w hodowli zwierząt.

W Unii Europejskiej ponad 300 milionów zwierząt hodowlanych jest zamkniętych w klatkach. Badania naukowe pokazują, że klatki mają z natury poważne wady z punktu widzenia dobrostanu zwierząt, a ich stosowanie jest niezgodne z Traktatem uznającym zwierzęta za istoty czujące. W każdym przypadku istnieją komercyjnie opłacalne alternatywy, które zapewniają lepszy dobrostan zwierzętom.

Wspieramy wycofanie następujących:

„Wzbogacone” klatki dla kur niosek: klatki bateryjne są już objęte zakazem w UE. EFSA stwierdziła, że we wzbogaconych klatkach „repertuar zachowań jest nadal ograniczony w porównaniu z zachowaniem ptaków w systemach bezklatkowych” [i]. W ulepszonych klatkach kury wciąż nie mogą zaspokoić swoich potrzeb, takich jak grzędowanie, swobodne poszukiwanie pożywienia i kąpiele piaskowe[ii] [iii] [iv] [v].

Klatki porodowe: są tak wąskie, że maciory nie mogą się obrócić ani wykonywać swoich naturalnych odruchów związanych z budowaniem gniazda[vi]. Badania pokazują, że śmiertelność prosiąt w kojcach porodowych może być tak samo niska lub wręcz niższa niż w kojcach porodowych[vii] [viii]. Satysfakcja macior związana z budowaniem gniazda jest powiązana z późniejszymi pozytywnymi macierzyńskimi odruchami u matek, mniejszą liczbą zgniecionych prosiąt, a także zdrowszymi prosiętami[ix]. W przeciwieństwie do tego, trzymanie macior w klatkach może prowadzić do przedłużonego porodu, wyższej liczby urodzeń martwych prosiąt oraz do agresywnych zachowań matek[x].

Kojce indywidualne: ograniczenie unijne dotyczące tychże nadal pozwala na ich stosowanie przez pierwsze cztery tygodnie ciąży. Wynika to z obaw, że mieszanie w stadzie macior we wczesnej ciąży może być szkodliwe dla wskaźnika ciąż oraz rozwoju zarodków i ich przeżywalności. Jednak wiele badań nie wykazało niekorzystnego wpływu takiego mieszania macior na ich zdolność reprodukcyjną, wskaźniki ciąż lub przeżycie zarodków[xi] [xii]. Prawo unijne powinno więc zostać zmienione w celu usunięcia wyjątku, który zezwala na korzystanie z kojców dla loch w pierwszych czterech tygodniach ciąży.

Młode kurki (kury przed rozpoczęciem składania jaj) oraz nioski i brojlery rozpłodowe: obecnie nie ma żadnych ograniczeń co do przetrzymywania tych ptaków w jałowych lub wzbogaconych klatkach. Należy zaprzestać używania obu typów klatek dla tych ptaków.

Klatki dla królików hodowlanych: prawie wszystkie króliki w UE są zamknięte w przepełnionych, jałowych, drucianych klatkach, w których ich jakikolwiek ruch jest poważnie ograniczony. Praktycznie nie mają możliwości ćwiczeń, co prowadzi do osłabienia kości, podczas gdy druciane podłoże często powoduje bolesne owrzodzenia nóg i łap. Króliki w klatkach nie są w stanie wykonywać wielu ważnych naturalnych zachowań, takich jak kopanie, ukrywanie się i żerowanie. Prowadzi to do ogromnego stresu i nieprawidłowości zachowań, takich jak powtarzające się gryzienie klatki.

Klatki dla przepiórek, kaczek i gęsi: co najmniej 143 mln przepiórek jest hodowanych rocznie w UE na mięso i jaja. Większość z nich jest trzymana w klatkach, w których nie są w stanie wykonywać swoich naturalnych zachowań, w tym biegać, zażywać kąpieli piaskowych i żerować. Cierpienie, którego doświadczają jest zupełnie niepotrzebne, ponieważ dostępne są systemy z chowu ściółkowego i wolnego.

Stosowanie klatek w hodowli kaczek i gęsi jest już niezgodne z prawem na mocy różnych zaleceń Rady Europy. Mimo to kaczki i gęsi hodowane na foie gras są wciąż przetrzymywane w małych, jałowych klatkach przez ostatnie dwa tygodnie życia i karmione w tym okresie na siłę. Należy zaprzestać stosowania tych klatek, a także karmienia wymuszonego.

Indywidualne kojce dla cieląt: Dyrektywa dot. hodowli cieląt wymaga, aby cielęta były trzymane w grupach od 8 tygodnia życia, ale dopuszcza trzymanie ich w indywidualnych kojcach do tego wieku. Badania pokazują, że cielęta hodowane w izolacji mają niewystarczające umiejętności społeczne, trudności w radzeniu sobie w nowych sytuacjach, a także słabszą zdolność uczenia się[xiii]. Dyrektywę należy zmienić tak, aby wymagała, aby cielęta były trzymane w grupach lub parach po oddzieleniu od matki, z wyjątkiem przypadków, gdy lekarz weterynarii zaświadczy, że chore lub ranne cielę musi być trzymane w indywidualnym pomieszczeniu.

Niektórzy hodowcy trzymają cielęta indywidualnie, twierdząc, że zmniejsza to ryzyko chorób, ale badania wskazują, że niski odsetek chorujących zwierząt można osiągnąć, gdy cielęta są trzymane w małych, stabilnych grupach oraz poprzez dobre praktyki zarządzania hodowlą, w tym odpowiednie metody karmienia mlekiem, zapewnienie higieny, odpowiedniej wentylacji, praktykowanie karmienia siarą oraz monitorowanie diety i zdrowia zwierząt[xiv].

Podsumowując, dowody naukowe zdecydowanie wskazują, że trzymanie zwierząt gospodarskich w klatkach musi zostać zakończone. Popieramy i wzywamy Komisję Europejską do wydania decyzji w sprawie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej – End the Cage Age”, która obejmuje przegląd prawodawstwa mający na celu wycofanie klatek z hodowli.

[i] European Food Safety Authority: Panel on Animal and Welfare. Scientific opinion on welfare aspects of various systems for keeping laying hens. Annex to The EFSA Journal (2005) 197, 1-23

[ii] Rodenburg et al, 2005. Welfare, health, and hygiene of laying hens housed in furnished cages and in alternative housing systems. Journal of Applied Animal Welfare Science 8(3):211-26.

[iii] Louton et al, 2016. Dust-bathing behavior of laying hens in enriched colony housing systems and an aviary system. 2016 Poultry Science 00:1–10

[iv] Platz et al, 2009. Comparative study on the behaviour, health and productivity of laying hens in a furnished cage and an aviary system. Berl Munch Tierarztl Wochenschr. 122(7/8):235-40.

[v] Lay D et al, 2011. Hen welfare in different housing systems 2011 Poultry Science 90 :278–294

[vi] Baxter et al, 2018. Sow welfare in the farrowing crate and alternatives. In: Spinka M (Ed) Advances in Pig Welfare, Elsevier

[vii] Baxter et al, 2012. Farrowing accommodation: welfare and economic aspects of existing farrowing and lactation systems for pigs. Animal. 6, 96_117.

[viii] Weber et al, 2007. Piglet mortality on farms using farrowing systems with or without crates. Anim. Welf. 16, 277-279

[ix] Baxter et al, 2018 Op.Cit.

[x] Ibid

[xi] Cassar et al, 2008. Influence of stage of gestation at grouping and presence of boars on farrowing rate and litter size of group-housed sows. Journal of Swine Health and Production, 16: 81-8

[xii] van Wettere et al, 2008. Mixing gilts in early pregnancy does not affect embryo survival. Animal Reproduction Science, 104: 382-388.

[xiii] Costa et al, 2016. Effects of group housing of dairy calves on behavior, cognition, performance, and health. J. Dairy Sci. 99:2453–2467

[xiv] Ibid

Polityka 12.2021 (3304) z dnia 16.03.2021; Nauka i cywilizacja; s. 65
Reklama

Czytaj także

Kultura

W hamaku i na leżaku. Wybraliśmy 12 książek na lato

Latem można nadrobić zaległości z całego roku, dlatego proponujemy starannie wybrany zestaw 12 gorących powieści, kryminałów i książek non-fiction z ostatnich miesięcy. Wciągających, poruszających, odkrywczych.

Jakub Demiańczuk, Justyna Sobolewska, Aleksandra Żelazińska
02.07.2022
Reklama