Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Nauka

HIPEC w leczeniu raka żołądka

Operacja chirurgiczna Operacja chirurgiczna Agencja Badań Medycznych
Rak żołądka rośnie powoli, na przestrzeni kilku lat i początkowo jest całkowicie bezobjawowy. Naukowcy szukają nowych metod terapeutycznych na wydłużenia przeżycia chorych leczonych z powodu tego nowotworu.

Rak żołądka daje nieswoiste objawy takie jak: bóle brzucha, wczesne uczucie sytości lub niestrawność, dlatego jest często rozpoznawany w zawansowanym stadium, w którym samo leczenie operacyjnie jest niewystarczające. Z czasem nowotwór ten może zajmować inne narządy: węzły chłonne, trzustkę, śledzionę, otrzewną i wiele innych. U chorych leczonych na raka żołądka często stwierdzane są przerzuty do jamy otrzewnej, które uznawane za jeden z najistotniejszych czynników wpływających na rokowanie. Aby poprawić skuteczność leczenia, przed oraz po operacji, stosowana jest chemioterapia podawana dożylnie. W przypadku powstania wznowy w jamie otrzewnej znacznie bardziej skuteczną formą leczenia jest chirurgia cytoredukcyjna (CRS) polegająca na usunięciu wszystkich makroskopowych ognisk nowotworu i zastosowaniu chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii (HIPEC). Zaletami tej metody są między innymi: wysoka cytotoksyczność oraz podwyższona temperatura płynu perfuzyjnego, która sama w sobie ma działanie uszkadzające komórki nowotworowe.

Randomizacja w trakcie laparoskopii zwiadowczej z wykorzystaniem dedykowanego systemu elektronicznegomat. pr.Randomizacja w trakcie laparoskopii zwiadowczej z wykorzystaniem dedykowanego systemu elektronicznego

Innowacyjny schemat leczenia

Celem badania CHIMERA („Przedoperacyjna chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii uzupełniająca leczenie skojarzone w zaawansowanym raku żołądka z wysokim ryzykiem nawrotu otrzewnowego - badanie wieloośrodkowe z randomizacją”) jest ustalenie czy dodanie metody HIPEC do schematu standardowego leczenia raka żołądka pozwoli na poprawę wyników leczenia. - Przesłanki z dotychczas opublikowanych doniesień, pozwalają nam spodziewać się korzystnego rezultatu takiego sposobu leczenia pod postacią zmniejszenia częstości wznów otrzewnowych raka żołądka i wydłużenia przeżycia chorych leczonych z powodu tego nowotworu – tłumaczy prof. dr hab. Piotr Richter – główny badacz w projekcie. Badanie jest finansowane przez Agencję Badań Medycznych.

Efektywność tej metody jest analizowana przez wieloośrodkowe niekomercyjne badanie kliniczne CHIMERA prowadzone przez zespół Profesora Piotra Richtera z głównym ośrodkiem w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Badanie otrzymało pozytywną opinię Komisji Bioetycznej oraz zgodę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i jest w fazie aktywnej rekrutacji uczestników badania.

Do badania zostanie włączonych 600 chorych z 7 ośrodków referencyjnych w wieku 18-75 lat z rakiem żołądka potwierdzonym histopatologicznie w wycinkach pobranych z guza.

– Zaproponowany schemat leczenia zaawansowanego raka żołądka jest innowacyjny w skali światowej. Zastosowanie techniki laparoskopowej u chorych poddawanych chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii jest elementem innowacyjnym ze względu na brak powszechnego zastosowania tej metody u chorych poddawanych procedurze HIPEC w celu zapobiegania wznowie raka. Laparoskopowy zabieg pozwoli na zmniejszenie urazu operacyjnego i częstości powikłań w porównaniu z chorymi, u których procedurę HIPEC wykonuje się sposobem otwartym – tłumaczy dr n. med. Radosław Pach z I Katedry Chirurgii UJ.

Zainteresowani projektem, pacjenci i lekarze mogą kontaktować się z Sekretariatem Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroentorologicznej i Transplantologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie tel. (12) 400-24-00. Poradnia dedykowana projektowi badawczemu czynna jest we wtorki i piątki w godzinach 11-13. Koordynatorem badania klinicznego jest p. Paulina Stempak tel. 691-543-723. W sprawie badania możliwy jest również kontakt z członkami zespołu badawczego:

Główny Badacz: Prof. dr hab. Piotr Richter, e-mail: piotr.richter@uj.edu.pl, tel.604-076-286

Dr n. med. Radosław Pach, e-mail: pach@su.krakow.pl

Lek. med. Daromir Godula: e-mail: dgodula@su.krakow.pl

Lek. med. Piotr Gwizdak: e-mail: piotr.gwizdak@uj.edu.pl

LINK https://www.abm.gov.pl/

Polityka 52.2022 (3395) z dnia 19.12.2022; Nauka; s. 87
Reklama

Czytaj także

null
Kraj

Kaczyński się pozbierał, złapał cugle, zagrożenie nie minęło. Czy PiS jeszcze wróci do władzy?

Mamy już niezagrożoną demokrację, ze zwyczajowymi sporami i krytyką władzy, czy nadal obowiązuje stan nadzwyczajny? Trwa właśnie, zwłaszcza w mediach społecznościowych, debata na ten temat, a wynik wyborów samorządowych stał się ważnym argumentem.

Mariusz Janicki
09.04.2024
Reklama