Nagroda imienia Rakowskiego

Cele Nagrody im. Mieczysława F. Rakowskiego

Nagroda im. Mieczysława F. Rakowskiego Nagroda im. Mieczysława F. Rakowskiego Polityka

Zapraszamy do udziału w VI już edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL! Do Nagrody im. M.F. Rakowskiego można zgłaszać prace poświęcone historii Polski w okresie 1945–89 powstałe na różnych wydziałach i kierunkach studiów. Obecna edycja konkursu obejmuje prace napisane i obronione w 2020 i 2019 r. Prawo zgłaszania prac mają ich promotorzy lub/i recenzenci, a także autorzy – pod warunkiem uzyskania pisemnego poparcia promotora i/lub recenzenta.

Wysokość nagrody: 15 000 zł

Na zgłoszenia czekamy pod adresem rakowski@polityka.pl do 30 września 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w pierwszej połowie grudnia.

W skład Kapituły wchodzą: dr hab. Barbara Klich-Kluczewska (UJ), prof. Jerzy Kochanowski (UW), prof. Marcin Kula (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), prof. Wiesław Władyka (UW i „Polityka”) oraz red. Marian Turski („Polityka”).

Reklama
Reklama