Podatek od braku niepełnosprawnych
Co dziesiąty Polak jest niepełnosprawny i tylko co piąty pracuje. Na ich zatrudnienie 30 tys. firm w Polsce płaci łącznie 3 mld zł dodatkowych podatków, jednak większość w ogóle nie szuka pracy.
OF/•

.
SV Luma/PantherMedia

.

Ilu Polaków jest niepełnosprawnych? Dokładnie nie wiadomo. Nie ma krajowych rejestrów osób niepełnosprawnych, nie wszyscy mają renty lub uczestniczą w rehabilitacji. Według danych z Narodowych Spisów Powszechnych z lat 2002 i 2011 liczba niepełnosprawnych mieszkańców Polski zmniejszyła się o 13,9 proc. (z 5,46 mln do 4,7 mln). Ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców zmniejszył się o 2,1 pkt proc., do poziomu 12,2 proc. w 2011 r.

Prawne potwierdzenie niepełnosprawności posiadało w 2011 r. ponad 3,1 mln osób – to o 1/3 mniej niż w roku 2002. 1,6 mln osób jest niepełnosprawna tylko biologicznie – tzn. przyznaje się do tego, że ma problemy zdrowotne uniemożliwiające normalne funkcjonowanie, ale nie ma żadnych uprawnień wynikających z tego tytułu. To najczęściej osoby starsze, ponieważ w odróżnieniu od społeczeństw Europy Zachodniej Polacy nie starzeją się w zdrowiu.

Niepełnosprawny w świetle prawa

Prawne potwierdzenie niepełnosprawności można uzyskać na cztery sposoby: przez wydawane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; wydawane przez ZUS orzeczenie o niezdolności do pracy, które daje uprawnienia do renty; wydawane przez KRUS orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (też uprawnia do świadczeń) i przez orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów – wydawane przez ZUS (inwalidzi wojenni, wojskowi itp.).

Aby walczyć o miejsca pracy dla niepełnosprawnych, na początku lat 90. XX w. powołano Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Każdy pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 25 osób i nieosiągający wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych na poziomie 6 proc. jest zobowiązany do dokonywania wpłat do PFRON. Co miesiąc musi przekazać kwotę równą iloczynowi liczby pracowników niepełnosprawnych brakujących do osiągnięcia wymaganego wskaźnika i 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia (tego ogłaszanego przez ZUS, a nie podawanego przez GUS).

Załóżmy, że pracodawca zatrudnia 50 osób, w tym żadnej z orzeczeniem o niepełnosprawności. Należy zatem pomnożyć 40,65 proc. z 3,65 tys. zł przez 3, ponieważ tyle osób brakuje, aby osiągnąć wymagany wskaźnik zatrudnienia. W podanym przykładzie miesięczna opłata wyniosła 4,45 tys. zł, zatem zatrudniając niepełnosprawnych, pracodawca w tym przypadku może zaoszczędzić rocznie ponad 53,4 tys. zł.

Coraz mniej niepełnosprawnych pracuje

Wskaźniki zatrudnienia wśród niepełnosprawnych na początku lat 90. XX w., kiedy wiele dużych zakładów państwowych miało status zakładów pracy chronionej, sięgały 1/5. Kolejne lata transformacji to spadek zatrudnienia osób z tej grupy. W 2006 r. zanotowano najniższy odsetek pracujących niepełnosprawnych (12,6 proc.), od tego czasu następuje powolny wzrost, ale i tak tylko do poziomu 14,9 proc., czyli tej samej wysokości, co stopa bezrobocia wśród niepełnosprawnych. Warto zauważyć, że ta ostatnia jest o wiele wyższa niż wśród całego społeczeństwa.

.
mat. pr.

.

Zakłady pracy chronionej (jeszcze) są

Jednym z popularnych mitów dotyczących zatrudnienia niepełnosprawnych jest ten, że pracują oni głównie w zakładach pracy chronionej (czyli w takich, gdzie stanowią więcej niż 50 proc. pracowników etatowych, w tym co najmniej 20 proc. to osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Kwota miesięcznego dofinansowania w przypadku zatrudnionych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wynosi 115 proc. najniższego wynagrodzenia, w przypadku stopnia lekkiego 45 proc. Dla stopnia znacznego dofinansowanie wynosi 130 proc. pensji minimalnej.

Czytaj także

Aktualności, komentarze

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną