Rynek

Dobór styropianu Austrotherm pod ogrzewanie podłogowe

materiały prasowe Austrotherm. materiały prasowe Austrotherm. mat. pr.
Od wielu lat obserwujemy rosnącą popularność systemów ogrzewania podłogowego w budownictwie mieszkaniowym, zarówno w jedno- jak i wielorodzinnym.

Wysoki komfort cieplny, optymalny rozkład temperatury, odpowiednia wilgotność powietrza oraz poprawa estetyki wnętrz i większe możliwości aranżacyjne – to tylko niektóre czynniki decydujące o wyborze takiego sposobu ogrzewania przez projektanta czy inwestora.

Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podłoga – właściwości determinujące jego zastosowanie przy wykonaniu instalacji ogrzewania podłogowego

Płyty styropianowe do izolacji termicznej stosowane w układach podłogi, z racji pracy jakiej będą poddawane, muszą charakteryzować się odpowiednim poziomem naprężeń ściskających CS(10) [kPa] oraz wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/mK]. Jednakże obecność instalacji ogrzewania podłogowego na jego powierzchni nakłada na nas obowiązek weryfikacji wymagań stawianych przez producenta tych systemów grzewczych, styropianowym materiałom termoizolacyjnym.
Styropian AUSTROTHERM EPS 037 Dach/Podłoga jest wyrobem dedykowanym do termoizolacji podłóg, w których przewidziana jest instalacja ogrzewania podłogowego. Jego wysoki poziom naprężeń ściskających CS(10) > 80 kPa, możliwe obciążenia użytkowe do 2400 kg/m², bardzo dobry współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,037 W/mK, optymalna stabilność wymiarowa to nie wszystko. Produkt ten ma deklarowany poziom odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury (DLT(1)5), który gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania podłogi i znajdującej się w niej instalacji ogrzewania podłogowego.

materiały prasowe Austrotherm.mat. pr.materiały prasowe Austrotherm.

Izolacja podłóg na gruncie z instalacją ogrzewania podłogowego

Podłoga na gruncie jest szczególnym rodzajem przegrody, ponieważ prócz podwyższonej temperatury z uwagi na obecność instalacji ogrzewania podłogowego może mieć również kontakt z zawilgoconym środowiskiem podłoża, a co za tym idzie jest narażona na zagrożenia z tym związane. W budynkach podpiwniczonych często wykorzystuje się pomieszczenia piwnic do celów techniczno-użytkowych, buduje się jednak również budynki bez podpiwniczenia, gdzie podłoga na gruncie jest podłogą pomieszczeń mieszkalnych.

Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym budynki powinny być projektowane, budowane i użytkowane w sposób zapewniający oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność przegród. Oznacza to, że istnieje konieczność stosowania izolacji termicznej w układzie podłogi posadowionej bezpośrednio na gruncie. Decyzja o doborze grubości izolacji jest wynikiem wymagań, ale zależy również od inwestora i projektanta, który powinien wziąć pod uwagę przeznaczenie i sposób użytkowania pomieszczeń, jak również zasadę racjonalnego zużycia energii oraz ewentualne oszczędności, jakie płyną z optymalnego doboru grubości izolacji. Wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród budynku, określone są w Rozporządzeniu Ministerialnym tj. w „Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Materiał promocyjny firmy Austrotherm

Polityka 41.2022 (3384) z dnia 04.10.2022; Poradnik Budowlany; s. 69
Reklama

Czytaj także

null
Kultura

Jak Koreańczycy podbijają świat muzyki klasycznej. Słychać ją nawet w słynnych k-dramach

Muzycy z Korei Południowej coraz częściej podbijają świat muzyki klasycznej. To dalszy ciąg koreańskiej fali, efekt olbrzymich ambicji i kultury, która Beethovena i Brahmsa umieszcza w tytułach romansowych seriali.

Dorota Szwarcman
15.07.2024
Reklama