Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Rynek

Dobór styropianu Austrotherm pod ogrzewanie podłogowe

materiały prasowe Austrotherm. materiały prasowe Austrotherm. mat. pr.
Od wielu lat obserwujemy rosnącą popularność systemów ogrzewania podłogowego w budownictwie mieszkaniowym, zarówno w jedno- jak i wielorodzinnym.

Wysoki komfort cieplny, optymalny rozkład temperatury, odpowiednia wilgotność powietrza oraz poprawa estetyki wnętrz i większe możliwości aranżacyjne – to tylko niektóre czynniki decydujące o wyborze takiego sposobu ogrzewania przez projektanta czy inwestora.

Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podłoga – właściwości determinujące jego zastosowanie przy wykonaniu instalacji ogrzewania podłogowego

Płyty styropianowe do izolacji termicznej stosowane w układach podłogi, z racji pracy jakiej będą poddawane, muszą charakteryzować się odpowiednim poziomem naprężeń ściskających CS(10) [kPa] oraz wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/mK]. Jednakże obecność instalacji ogrzewania podłogowego na jego powierzchni nakłada na nas obowiązek weryfikacji wymagań stawianych przez producenta tych systemów grzewczych, styropianowym materiałom termoizolacyjnym.
Styropian AUSTROTHERM EPS 037 Dach/Podłoga jest wyrobem dedykowanym do termoizolacji podłóg, w których przewidziana jest instalacja ogrzewania podłogowego. Jego wysoki poziom naprężeń ściskających CS(10) > 80 kPa, możliwe obciążenia użytkowe do 2400 kg/m², bardzo dobry współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,037 W/mK, optymalna stabilność wymiarowa to nie wszystko. Produkt ten ma deklarowany poziom odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury (DLT(1)5), który gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania podłogi i znajdującej się w niej instalacji ogrzewania podłogowego.

materiały prasowe Austrotherm.mat. pr.materiały prasowe Austrotherm.

Izolacja podłóg na gruncie z instalacją ogrzewania podłogowego

Podłoga na gruncie jest szczególnym rodzajem przegrody, ponieważ prócz podwyższonej temperatury z uwagi na obecność instalacji ogrzewania podłogowego może mieć również kontakt z zawilgoconym środowiskiem podłoża, a co za tym idzie jest narażona na zagrożenia z tym związane. W budynkach podpiwniczonych często wykorzystuje się pomieszczenia piwnic do celów techniczno-użytkowych, buduje się jednak również budynki bez podpiwniczenia, gdzie podłoga na gruncie jest podłogą pomieszczeń mieszkalnych.

Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym budynki powinny być projektowane, budowane i użytkowane w sposób zapewniający oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność przegród. Oznacza to, że istnieje konieczność stosowania izolacji termicznej w układzie podłogi posadowionej bezpośrednio na gruncie. Decyzja o doborze grubości izolacji jest wynikiem wymagań, ale zależy również od inwestora i projektanta, który powinien wziąć pod uwagę przeznaczenie i sposób użytkowania pomieszczeń, jak również zasadę racjonalnego zużycia energii oraz ewentualne oszczędności, jakie płyną z optymalnego doboru grubości izolacji. Wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród budynku, określone są w Rozporządzeniu Ministerialnym tj. w „Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Materiał promocyjny firmy Austrotherm

Polityka 41.2022 (3384) z dnia 04.10.2022; Poradnik Budowlany; s. 69
Reklama

Czytaj także

Kultura

Paweł Huelle. Pisarz tajemnicy

27 listopada zmarł w wieku 66 lat pisarz Paweł Huelle: gdańszczanin, laureat Paszportu POLITYKI, autor m.in. „Weisera Dawidka”, jednej z najważniejszych powieści XX w., która rozpoczęła nową epokę.

Justyna Sobolewska
05.12.2023
Reklama