„Polityka”. Pilnujemy władzy, służymy czytelnikom.

Prenumerata roczna taniej o 20%

OK, pokaż ofertę
Rynek

EKO Energia dla Krakowa

Ekospalarna – Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Ekospalarna – Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. mat. pr.
Krakowski Holding Komunalny SA, to spółka będąca własnością miasta Krakowa, świadczy usługi związane z sektorem gospodarki komunalnej oraz inspiruje i realizuje działania prowadzące do zwiększenia efektywności funkcjonowania krakowskich spółek miejskich.

Od czerwca 2016 r. spółka jest właścicielem i operatorem Ekospalarni – Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, należącego do najbardziej nowoczesnych zakładów tego typu w Polsce. Zakład może przekształcić rocznie maksymalnie 245 tys. ton odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu oraz wyprodukować z nich ponad 100 tys. MWh energii elektrycznej i ponad 1 mln GJ energii cieplnej.

Robimy wszystko, by Kraków zwiększał swoją niezależność energetyczną, dlatego prowadzony jest program inwestycyjny, który pozwala krakowskiej instalacji być liderem w branży termicznego przekształcania odpadów. W tym roku szczególny nacisk położono na instalację odzysku energii ze spalin. To trwająca inwestycja, która ma zwiększyć efektywność energetyczną zakładu. Dzięki niej będzie można produkować więcej ciepła w zimie i prądu latem, nie zwiększając przy tym ilości spalanych odpadów. Przy podejmowaniu decyzji o realizacji tej inwestycji ważne były aspekty ekologiczne – instalacja ta spowoduje jeszcze mniejszą emisję CO2 do środowiska, obniżenie temperatury spalin i co również jest ważne – pozwoli na znaczną oszczędność wody.

W KHK S.A. realizowany jest również innowacyjny projekt Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Jest to dążenie do samowystarczalności energetycznej i zwiększanie skali gospodarowania surowcami odpadowymi i naturalnymi oraz energią w kierunku ich odzysku i recyklingu w obrębie łańcucha wartości produkcyjnych. Zaznaczyć należy, że każda spółka robi to inaczej – dostosowując się do swojej infrastruktury i specyfiki.

Węzeł stabilizowania i zestalania krakowskiej Ekospalarni.mat. pr.Węzeł stabilizowania i zestalania krakowskiej Ekospalarni.

Stale prowadzone są projekty związane z fotowoltaiką. Energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznej wykorzystywana jest do zasilania wewnętrznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Można zatem stwierdzić, że samochody ładowane w Ekospalarni jeżdżą na czystym i w pełni ekologicznym paliwie. W planach KHK SA jest stworzenie farmy fotowoltaicznej na dachach i elewacji obiektów zakładu o łącznej zainstalowanej mocy 1 MWp.

Kraków, choć znany jest z bogatej historii i światowego dziedzictwa UNESCO, dzięki walce ze smogiem i innym działaniom proklimatycznym, uznawany jest w Polsce za miasto zielone i nowoczesne. Kluczowym elementem tych wysiłków jest edukacja ekologiczna, której centrum stała się Ekospalarnia Kraków. Już w momencie projektowania instalacji przewidziano specjalną ścieżkę edukacyjną, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Krakowska Ekospalarnia stała się nie tylko jedną z architektonicznych wizytówek Krakowa, ale także modelowym zakładem, do którego po wiedzę i doświadczenie przyjeżdżają uczniowie, studenci, samorządowcy i przedstawiciele biznesu z całej Polski i z zagranicy.

Skuteczne informowanie o korzyściach, jakie energia z odpadów przynosi mieszkańcom i środowisku jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w Ekospalarni. Edukacja społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów i praktyk ekologicznych jest zadaniem samorządów. Cieszymy się, że możemy to robić dla mieszkańców Krakowa.

Polityka 18/19.2023 (3412) z dnia 25.04.2023; Gospodarowanie odpadami; s. 45
Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

Rynek

Życie usłane Lotosem. Sprawdzamy, ile ludzie bliscy Obajtkowi zarabiają w norweskiej spółce Orlenu

Dochody uzyskiwane i opodatkowane w Norwegii stanowią w tym kraju informację publiczną. Zapytaliśmy więc tamtejszy urząd podatkowy o zarobki w orlenowskiej spółce.

Anna Dąbrowska, Mieszko Czarnecki
05.06.2023
Reklama