Drzewo genealogiczne Bronisława Komorowskiego

Kandydat herbu Korczak
Bronisław Komorowski na galowo. Fotomontaż na podstawie portretu Ignacego Mościckiego
Polityka

Bronisław Komorowski na galowo. Fotomontaż na podstawie portretu Ignacego Mościckiego

Kuzynka księżna z Belgii

Inna gałąź Komorowskich znalazła się w Wiłkomierzu, mieście położonym 60 km na północ od Wilna. Bartłomiej był tam w XVIII w. podczaszym, a jego syn Franciszek pełnił funkcję strażnika. Córka Bartłomieja o imieniu Mariancella wyszła w 1759 r. za mąż za Franciszka Piłsudskiego – marszałka Trybunału Litewskiego. W ten oto sposób Bronisław Komorowski jest spowinowacony z Józefem Piłsudskim, gdyż brat ojca Franciszka Piłsudskiego, imieniem Roch, był pradziadkiem marszałka Polski.

Syn Bartłomieja – Franciszek (1723–1800) – ożenił się z kurlandzką baronówną Franciszką von Lüdingshausen, która wniosła w posagu stanowiący ordynację majątek ziemski Kurmen znajdujący się na terenie obecnej Łotwy. Od tego czasu pierworodni Komorowscy byli ordynatami Kurmen, aż do reformy rolnej przeprowadzonej w niepodległej Łotwie w 1922 r.

Z kolei w północno-wschodniej części Litwy Franciszek kupił majątek o powierzchni ok. 2 tys. ha o nazwie Kowaliszki (okręg poniewieski). Znajdował się tam 27-pokojowy dwór zbudowany na początku XVIII w. i zburzony pod koniec XX w. Antoni Komorowski (1790–1846), wnuk Franciszka, drugi ordynat na Kurmen, miał syna Piotra (1838–1905), który objął Kowaliszki. Od tego czasu wychowało się w nim kilka pokoleń rodu Komorowskich, a ostatnim urodzonym w Kowaliszkach był ojciec współczesnego nam Bronisława – Zygmunt, ur. w 1925 r.

Inna linia potomków Antoniego posiadała majątek Skrobiszki. Tam się urodził wnuk Antoniego – Jarosław (1865–1919) – i jego dzieci. Wnuczką Jarosława jest Maria Janina Komorowska (znana jako Maja) – wybitna aktorka i działaczka społeczna, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.

Z linii Stanisława, jednego z synów Franciszka, pochodzi kolejny sławny Komorowski – Michał Leon (1875–1950), wybitny organizator i przedsiębiorca. Podczas I wojny światowej zorganizował Związek Gorzelników oraz Zrzeszenie Właścicieli Lasów i był prezesem obu organizacji. W wolnej Polsce tworzył Zrzeszenie Przemysłu Drzewnego, Bank Zjednoczonych Ziem Polskich i wiele innych spółek i związków. Miał własną stadninę koni i w 1930 r. został prezesem Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce, które zakupiło tereny na Służewcu w Warszawie. W ciągu kilku lat Komorowski wybudował nowoczesny tor wyścigowy i w czerwcu 1939 r. odbyły się tam pierwsze wyścigi.

Mężem jednej z wnuczek Michała Leona – Anny Marii (ur. w 1946 r.), był belgijski hrabia Patryk d’Udeken d’Acos (1936–2008), ich córka Matylda (ur. w 1973 r.) nosi obecnie tytuł księżnej Brabancji i jest żoną następcy tronu belgijskiego Filipa Leopolda Wettina (ur. 1960 r.). Matylda po ojcu jest Flamandką, a przed ślubem mieszkała w Walonii, będzie więc pierwszą w historii Belgii nieimportowaną królową. Piękna księżna ma doktorat z psychologii, mówi w pięciu językach i urodziła czwórkę dzieci. Natomiast jej małżonek jest potomkiem (w dziesiątym pokoleniu) króla Polski Augusta II Mocnego Wettina.

Potomek Mieszka i Giedymina

Powróćmy do Kowaliszek. Piotr Komorowski miał syna Zygmunta (1865–1920), który ożenił się z Elizą Römer (1871–1961). Byli to pradziadkowie Bronisława. Römerowie, stary ród kurlandzki, jest związany z Rzeczpospolitą od XVII w. Protoplasta rodu, Stefan, posiadał w Inflantach znaczne majątki ziemskie. Po zajęciu Kurlandii przez króla szwedzkiego Gustawa Adolfa mógł stać się jego poddanym lub utracić majątek. Wybrał drugie rozwiązanie i wraz z małżonką Elżbietą von der Ropp w 1620 r. przeniósł się do Wilna. Od tego czasu Römerowie odegrali ważną rolę w historii Rzeczpospolitej, z rodu tego pochodziło wielu artystów, naukowców, polityków i wojskowych. Mateusz, syn Stefana, walczył z Chmielnickim, ze Szwedami, z Tatarami i Turkami. Jako generał artylerii litewskiej finansował ją z własnych środków, za co otrzymał specjalne podziękowanie od króla Jana III Sobieskiego.

Kilka pokoleń później brat Elizy – Michał Pius (1880–1945), prawnik i polityk – wstąpił do Legionów Piłsudskiego, był następnie profesorem i w latach 1933–39 rektorem Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Obecnie jego imię nosi Uniwersytet Michała Römera w Wilnie (po litewsku Mykolo Romerio Universitetas). Natomiast kuzyn Michała Piusa i Elizy – Tadeusz (1894–1978) był z kolei sekretarzem Romana Dmowskiego na konferencji w Wersalu, a później przez wiele lat dyplomatą, m.in. ambasadorem w Japonii i ZSRR.

Ale na tym nie kończą się związki Römerów z historycznymi rodami Rzeczpospolitej. Podkomorzy trocki Stefan Dominik (1721–93) był bowiem mężem Anny z Paców (1749–1812), a jej matką była Teresa Radziwiłłówna (1714–80). Idąc w dalsze pokolenia przez książąt Połubińskich, Ostrogskich i Rurykowiczów, możemy dojść do Piastów, gdyż Agnieszka (1137–81), córka Bolesława Krzywoustego, była żoną jednego z książąt Rurykowiczów. Ostatecznie można dowieść, że dzięki prababce Elizie, Bronisław Komorowski jest w 31 pokoleniu potomkiem Mieszka I Piasta oraz w 20 pokoleniu (poprzez Chodkiewiczów, książąt Bielskich i Kobryńskich) potomkiem wielkiego księcia litewskiego Giedymina.

Dziadek z carskiej armii

Kończąc genealogię Bronisława, należy wymienić jego dziadka, syna Elizy i Zygmunta – Juliana Komorowskiego (1893–1982). Był gospodarzem Kowaliszek, żołnierzem armii carskiej w I wojnie światowej, piratem na Wołdze po rewolucji październikowej, więźniem bolszewików w Smoleńsku, a w trakcie II wojny światowej żołnierzem wileńskiej AK. Syn Juliana, Zygmunt (1925–92), był partyzantem w 6 wileńskiej brygadzie Armii Krajowej, porucznikiem 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, profesorem afrykanistą i antropologiem Uniwersytetu Warszawskiego i ambasadorem RP w Bukareszcie. Szczegółowe życiorysy dziadka i ojca zamieszcza Bronisław Komorowski na swojej stronie internetowej.

Wymieniona jest tam kuzynka ojca Bronisława – ciotka Maria Korniłowicz (wnuczka Henryka Sienkiewicza). Wyjaśnienie tej koligacji wymaga sięgnięcia do kolejnej starej litewskiej rodziny Mineyków. Najsłynniejszy z rodu to Zygmunt Mineyko (1840–1925) – powstaniec styczniowy, jego córka Zofia (1883–1981) była żoną premiera Grecji Jeoriosa Papandreu, matką premiera Andreasa Papandreu i babką obecnego premiera Jeoriosa Papandreu. Bronisław Komorowski jest praprawnukiem kuzynki Zygmunta – Marii Mineyko (1840–1925), z kolei siostra Marii – Wanda, była teściową Henryka Sienkiewicza, którego córka była matką Marii Korniłowicz.

Wśród przodków Bronisława znajdujemy jeszcze wiele nazwisk znanych z historii – Platerów, Kościuszków, Billewiczów (tych z „Potopu”) i innych. Opisanie wszystkich wymagałoby jednak o wiele dłuższego opracowania.

Andrzej Hennel, jest fizykiem z zawodu i historykiem z zamiłowania.

Czytaj także

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną