Rada Wydziału Prawa i Administracji UW apeluje do władz państwowych
Autorzy uchwały apelują o pełne respektowanie ustroju RP, opartego na zasadzie podziału władz, oraz o opublikowanie i wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 3 i 9 grudnia.
Rada Wydziału Prawa i Administracji UW apeluje do władz
Tony Bowden/Flickr CC by SA

Rada Wydziału Prawa i Administracji UW apeluje do władz

załączniki

Apel Rady Wydziału Prawa i Administracji UW

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w apelu skierowanym do prezydenta, Sejmu i rządu „wyraża głębokie zaniepokojenie” z powodu podejmowanych w parlamencie i przez prezydenta działań, które podważają konstytucyjne zasady podziału władz i legalizmu, oraz „godzą w niezależność Trybunału Konstytucyjnego i niezawisłość sędziów, naruszając tym samym podstawy demokratycznego państwa prawa”.

Autorzy apelu podkreślają, że istotny sprzeciw budzą zwłaszcza:

1. podjęcie przez większość parlamentarną Sejmu VIII kadencji, bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, uchwał mających na celu pozbawienie mocy prawnej uprzedniego wyboru 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego
2. odmowa Prezydenta przyjęcia ślubowania od trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych 8 października 2015 r., pomimo wyraźnego potwierdzenia przez Trybunał konstytucyjności ich wyboru
3. niezastosowanie się Sejmu do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego nakazującego wstrzymanie się z wyborem nowych sędziów do czasu rozstrzygnięcia o zgodności z Konstytucją wyboru dokonanego w dniu 8 października 2015 r.
4. pośpieszne przyjęcie przez Prezydenta ślubowania od nowych sędziów, których tryb wyboru budzi uzasadnione wątpliwości konstytucyjne
5. niedopuszczalne zaniechanie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. przez Prezesa Rady Ministrów
6. przejęcie przez Prezydenta RP z rażącym naruszeniem Konstytucji funkcji sądów poprzez wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego wobec osób nieprawomocnie skazanych objętych aktem łaski.

„Jako nauczyciele akademiccy, wychowawcy kolejnych pokoleń prawników, wspólnie z reprezentantami studentów i doktorantów naszego Wydziału stwierdzamy, że działania te są dowodem lekceważenia prawa, zachętą do jego instrumentalnego traktowania oraz przyczyniają się do obniżania jego rangi jako źródła i gwarancji wolności obywatelskich” – podkreślono w uchwale.

W dokumencie zapisano również, że „sądownictwo konstytucyjne jest trwałym i niezbędnym elementem standardu ustrojowego państw współczesnej, demokratycznej Europy, której jesteśmy ważną częścią. Wszelkie działania osłabiające Trybunał Konstytucyjny i podważające jego autorytet stanowią więc naruszenie nie tylko porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także europejskich wartości demokratycznych”.

Pełny tekst uchwały »

To już kolejna w ostatnich reakcja środowiska naukowego na działania władz i zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy: 26 listopada Komitet Nauk Prawnych PAN w swojej uchwale zwracał uwagę na niebezpieczeństwo zmiany fundamentalnej zasady podziału władz.

30 listopada Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w uchwale apelowała do prezydenta Andrzeja Dudy (absolwenta tego wydziału) o „niezwłoczne podjęcie działań, które nie dopuszczam do trwałego zachwiania równowagi między władzą sądowniczą a władzami ustawodawczą i wykonawczą”.

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną