Kraj

Helsińska Fundacja Praw Człowieka: Stanowczo sprzeciwiamy się inwigilacji

HFPC wydała stanowisko w sprawie inwigilacji Ryszarda Petru oraz członków stowarzyszenia Obywatele RP przez policję. HFPC wydała stanowisko w sprawie inwigilacji Ryszarda Petru oraz członków stowarzyszenia Obywatele RP przez policję. Nowoczesna / Facebook
Fakt bycia obserwowanym w trakcie demonstracji nie podnosi poczucia bezpieczeństwa — zarówno wśród manifestujących, jak i polityków – pisze w oświadczeniu HFPC.

HFPC wydała stanowisko w sprawie inwigilacji Ryszarda Petru oraz członków stowarzyszenia Obywatele RP przez policję. Do śledzenia posła na Sejm oraz Obywateli doszło w nocy 21 lipca, kiedy w Senacie trwała debata nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Gdy w środku nocy senatorowie przyjmowali ustawę, na tyłach Senatu trwała demonstracja. Część protestujących próbowała zablokować senatorom wyjazd z terenu parlamentu.

Nowoczesna zapowiedziała, że złoży zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, a Ryszard Petru skierował szereg pytań do Beaty Szydło oraz Mariusza Błaszczaka. Głos w sprawie zabrała również Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która wypowiedziała się jednoznacznie: „Organy państwa [...] w szczególności powinny powstrzymać się od nieuzasadnionej inwigilacji tzw. trzeciego sektora”. Niżej pełna treść oświadczenia:

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws.
działań Policji wobec przedstawicieli opozycji i organizacji pozarządowych

W związku z informacjami prasowymi na temat działalności Policji w trakcie ostatnich protestów społecznych wobec przedstawicieli opozycji politycznej oraz uczestników manifestacji, w tym przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwraca uwagę, że jest to kolejna niepokojąca praktyka Policji w ciągu ostatnich miesięcy, która może ingerować w prawa i wolności jednostek, takie jak prawo do prywatności czy wolność słowa, w kontekście korzystania z wolności zgromadzeń.

Policja tłumaczy prowadzenie obserwacji wobec danych osób w dwojaki sposób. W przypadku obserwacji posła R. Petru celem działań Policji miała być ochrona jego bezpieczeństwa. Policja nie wskazuje jednak, czy był on poinformowany o takiej ochronie ze strony funkcjonariuszy lub czy o taką „ochronę" wnosił. Fakt bycia obserwowanym w trakcie demonstracji nie podnosi poczucia bezpieczeństwa – zarówno wśród manifestujących, jak i polityków. Może skutkować natomiast decyzją o zaprzestaniu niektórych aspektów działalności publicznej. To z kolei w bezpośredni sposób zaburza z jednej strony procesy polityczne zachodzące w wolnym demokratycznym państwie, a z drugiej strony może mieć poważne konsekwencje dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i jego zdolności do kontrolowania działań władzy.

Zgodnie z informacjami Policji obserwacja W. Kinasiewicza i T. Jakrzewskiego z ruchu Obywatele RP była podyktowana tym, iż deklarowali oni, że „podejmowane przez nich działania mogą naruszać obowiązujący porządek prawny”. Pragniemy podkreślić, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka organizacje społeczeństwa obywatelskiego wypełniają w demokratycznym państwie m.in. rolę tzw. publicznego stróża i w związku z tym podlegają szczególnym gwarancjom ochronnym (zob. m.in. wyrok ws. TASZ p. Węgrom). Jak podkreślono w Rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 2016 r. dotyczącej wzmocnienia ochrony i roli obrońców praw człowieka, organy państwa są zobowiązane zapewnić tym organizacjom takie warunki funkcjonowania, które umożliwią im swobodną realizację zadań statutowych, a w szczególności powinny powstrzymać się od nieuzasadnionej inwigilacji tzw. trzeciego sektora (pkt. 6.6).

W związku z powyższym Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje o rozwagę w stosowaniu jakichkolwiek metod pracy Policji, które mogłyby nadmiernie ingerować w działania zarówno przedstawicieli opozycji, jak i społeczeństwa obywatelskiego, stanowczo sprzeciwia się używaniu wobec tych grup nieuzasadnionych technik inwigilacyjnych i jednocześnie wyraża gotowość do zapewnienia pomocy prawnej osobom, których prawa zostały w ten sposób naruszone. Fundacja pragnie również przypomnieć, iż na sposób prowadzenia czynności obserwacji (art. 15 ust. 1 pkt 5a ustawy o Policji) przysługuje zażalenie do miejscowo właściwego prokuratora (art. 15 ust. 7).

W imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Danuta Przywara
Prezes Zarządu

Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

Kraj

Doktorat prezesa Jarosława Kaczyńskiego

Po ponad 30 latach od publicznej obrony znów dostępna jest praca doktorska Jarosława Kaczyńskiego. Poszukiwano jej od lat, spekulując nawet, czy aby taka na pewno powstała, bądź czy nie zawiera treści mało dziś politycznie poprawnych.

Marek Henzler
25.06.2007
Reklama