Prenumerata na trudne czasy.

6 miesięcy za 99 zł.

Subskrybuj
Kraj

Jaki lobbing?

Julia Pitera. Fot. Henryk Jackowski/ BEW Julia Pitera. Fot. Henryk Jackowski/ BEW
Mówi Julia Pitera, pełnomocnik rządu ds. opracowania programu zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych

Jak odróżnić dobry lobbing od złego, łamiącego prawo?

Zawsze nieoficjalne próby włączenia się w proces legislacyjny powinny budzić podejrzenie o działanie na rzecz jednego podmiotu lub konkretnej grupy interesu. Dlatego, aby zapobiec tego typu praktykom, osoby chcące uczestniczyć w procesie legislacyjnym muszą występować oficjalnie i być zarejestrowane na publicznych listach lobbystów zgodnie z ustawą o lobbingu. Zgłaszane przez te osoby propozycje powinny być zamieszczone w protokole każdego posiedzenia. Taka praktyka pozwala na weryfikowanie nie tylko zgłaszanych propozycji ale i osób, które w tym procesie uczestniczą.

Jakie zasady zostały złamane w przypadku afery hazardowej?

Wszystkie te, które opisałam powyżej.

Jak rząd, poszczególne ministerstwa, urzędnicy powinni kontaktować się z przedstawicielami biznesu, by było to zgodne z prawem i etyką? Jak te kontakty powinny wyglądać?

W działalności zawodowej jedyną formą (którą sama konsekwentnie stosuję) jest korespondencja. Nie podejmuję żadnego działania bez pisemnego wniosku. W sytuacjach towarzyskich - nie podejmuję rozmów na ten temat.

Jakie są propozycje zmiany prawa, by nie dochodziło do takich nadużyć? Czy to kwestia zmiany prawa czy może mentalności?

Obawiam się, że problem tkwi w mentalności. Trudno bowiem przepisami prawa narzucać politykom, jak, gdzie i z kim należy rozmawiać. Zasady Etyki Poselskiej jednoznacznie zakreślają ramy postępowania posła: Art. 3. Poseł powinien kierować się interesem publicznym. Nie powinien wykorzystywać swojej funkcji w celu uzyskania korzyści dla siebie i osób bliskich oraz przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na jego działalność jako posła. (Zasada bezinteresowności). Art. 4. Poseł, przy podejmowaniu decyzji, powinien w możliwie najszerszym zakresie postępować w sposób dostępny dla opinii publicznej. Powinien ujawniać związek interesu osobistego z decyzją w podjęciu której uczestniczy. (Zasada jawności). Art. 5. Poseł powinien należycie wypełniać swoje obowiązki. W sprawach tego wymagających powinien kierować się względami merytorycznymi. (Zasada rzetelności). Art. 6.Poseł powinien unikać zachowań, które mogą godzić w dobre imię Sejmu. Powinien szanować godność innych osób. (Zasada dbałości o dobre imię Sejmu). Art. 7. Poseł odpowiada za swoje decyzje i działania. Powinien poddać się obowiązującym go procedurom wyjaśniającym i kontrolnym. (Zasada odpowiedzialności). W przypadku afery hazardowej większość z tych zasad została złamana. Tak więc zachowanie to nie było wypadkową braku przepisów, a podejścia polityków do nich.

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną