Ludzie i style

Komary w Polsce – czy jest się czego bać i jak sobie z nimi radzić?

Komary w Polsce – czy jest się czego bać i jak sobie z nimi radzić? Komary w Polsce – czy jest się czego bać i jak sobie z nimi radzić? Materiały klienta
Główny Inspektor Sanitarny zapewnia, że warunki klimatyczne w Polsce są niewystarczające do rozwoju groźnych gatunków komarów. Jednocześnie podkreśla, że komary przenoszące malarię, dengę, gorączkę zachodniego Nilu i żółtą febrę pojawiają się w Europie w coraz większej liczbie krajów. W 2018 roku pierwsze przypadki ich obecności odnotowano w Czechach. Czy Polacy powinni bać się komarów?

Zmiany klimatyczne a komary w Polsce

W ostatnich latach w Polsce zauważalne są zmiany klimatyczne. Występujący w środkowej Europie klimat umiarkowany przejściowy staje się coraz gorętszy, a okresy suszy i upałów przeplatają się z ulewnymi deszczami i gwałtownymi burzami. Takie warunki klimatyczne sprzyjają szybkiemu namnażaniu się rodzimych gatunków komarów, znacząco zwiększając ryzyko ukąszeń. Główny Inspektor Sanitarny podkreśla, że komary rozwijają się szybciej niż w latach poprzednich, lecz zagrożenie pojawieniem się komarów tygrysich i innych niebezpiecznych gatunków jest znikome.

W obecnej sytuacji w Polsce komary leśne i brzęczące namnażają się głównie w wodzie stojącej, a więc w stawach hodowlanych, jeziorach, oczkach wodnych i w innych zbiornikach. Owady są szczególnie uciążliwe w miejscach narażonych na lokalne podtopienia i powodzie błyskawiczne. W celu zwalczania komarów bezpośrednio w miejscach lęgu Główny Inspektor Sanitarny zaleca przeprowadzenie odkomarzania z użyciem bezpiecznych środków dostępnych między innymi w Tedan. Stosowanie preparatów biobójczych z zawartością DDT jest zabronione z powodu wysokiej szkodliwości dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

Zalecane metody ochrony przed komarami

Ze względu na odnotowany przypadek przeniesienia gorączki zachodniego Nilu przez komary w Czechach i sporadyczne przypadki zarażenia boreliozą oraz zapaleniem opon mózgowych w Polsce Główny Inspektor Sanitarny zaleca stosowanie środków ochronnych. Stosowanie repelentów jest zalecane również z powodu uciążliwości komarów i ryzyka wystąpienia alergii u osób uczulonych na jad owadów.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje ograniczenie przebywania na zewnątrz budynków w czasie nasilonej aktywności komarów, czyli o poranku i wieczorem. W miarę możliwości powinno się nosić ubrania z długimi rękawami i nogawkami, a odkrytą skórę spryskiwać lub smarować repelentami. Repelenty powinny być nakładane zgodnie z zaleceniami producenta.

Zwalczanie komarów powinno obejmować zakładanie barier mechanicznych na okna i drzwi. Moskitiery lub siatki na owady z możliwie najdrobniejszymi oczkami poleca się zamontować z zachowaniem szczelności w każdym oknie, które jest otwierane w godzinach wieczornych i o poranku. W drzwiach wejściowych zalecane są moskitiery z zamykaniem na magnes. W pokojach dziecięcych i sypialniach wskazane jest dodatkowe zastosowanie elektrofumigatorów. Są to urządzenia elektryczne, które umieszcza się w gniazdku. Dołączone są do nich zbiorniczki z płynem, który paruje i odstrasza komary. W pomieszczeniach gospodarskich oraz na zewnątrz budynków można zastosować lampy owadobójcze oraz zamgławiacze, które wykorzystują firmy oferujące profesjonalne zwalczanie komarów.

Odkomarzanie i zwalczanie kleszczy w prywatnych ogrodach

Ze względu na nasilone występowanie komarów i kleszczy w ogrodach Główny Inspektorat Sanitarny zaleca przeprowadzanie odkomarzania przez właścicieli prywatnych posesji. Zwalczanie szkodników przez firmy DDD polega na przeprowadzeniu odkomarzania dwa lub trzy razy do roku. Substancje zwalczające larwy komarów są wpuszczane do zbiorników wodnych lub rozpylane za pomocą zamgławiaczy. Odkomarzanie może być połączone ze zwalczaniem kleszczy, dzięki czemu z ogrodu zostaną usunięte pajęczaki przenoszące boreliozę i odkleszczowe zapalenie mózgu. Największą skuteczność przynoszą opryski stosowane w całym sąsiedztwie, dlatego zalecane jest ich przeprowadzenie na co najmniej kilku graniczących ze sobą posesjach. Jest to szczególnie ważne w przypadku działek graniczących z terenami leśnymi i podmokłymi oraz znajdującymi się w pobliżu zbiorników wodnych (jezior, stawów hodowlanych).

Reklama

Czytaj także

null
O Polityce

Dzieje polskiej wsi. Zamów już dziś najnowszy Pomocnik Historyczny „Polityki”

Już 24 kwietnia trafi do sprzedaży najnowszy Pomocnik Historyczny „Dzieje polskiej wsi”.

Redakcja
16.04.2024
Reklama