Ludzie i style

Szybka windykacja należności z faktur. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Szybka windykacja należności z faktur. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Szybka windykacja należności z faktur. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania materiały prasowe
Jako kancelaria prawna, która od lat zajmuje się windykacją należności z faktur, często odpowiadamy na liczne pytania i wątpliwości ze strony naszych klientów. To zupełnie normalne, że przedsiębiorca, który po raz pierwszy ma problem z uzyskaniem płatności od kontrahenta, poszukuje fachowej wiedzy na ten temat.

Dla profesjonalistów z wiedzą z zakresu prawa i metod dochodzenia należności windykacja faktury nie jest niczym trudnym. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z windykacją miękką oraz twardą.

Czym różni się windykacja miękka od windykacji twardej?

Windykacja miękka to inaczej windykacja polubowna, przedsądowa. Oznacza czynności będące pierwszym etapem odzyskiwania długów. Rozpoczyna się ją od wystosowania do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty i wskazania na nim ostatecznego terminu regulacji należności. Bywa, że etap ten obejmuje też negocjacje, np. gdy dłużnik chce zmienić warunki spłaty poprzez rozłożenie długu na raty lub umorzenie części odsetek.

Drugi rodzaj i jednocześnie kolejny etap dochodzenia należności to windykacja twarda, czyli sądowa. Wdrażamy ją wtedy, gdy dłużnik nie odpowiada na wezwanie do zapłaty lub nie wyraża chęci polubownej spłaty zobowiązania. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest wszczęcie procesu cywilnego (co następuje poprzez wniesienie pozwu). To procedura sformalizowana, w ramach której trzeba m.in. sprostać ciężarowi dowodu czy zachować terminy sądowe i wykonać konkretne czynności procesowe. Windykacja sądowa kończy się w momencie uzyskania prawomocnego orzeczenia.

W jaki sposób kancelaria ściąga należność z faktury?

Radca prawny lub adwokat dysponuje wieloma narzędziami i sposobami, dzięki którym jest w stanie doprowadzić do skutecznej i szybkiej spłaty należności z faktur. Przede wszystkim są to takie czynności jak:

  • Przygotowanie wezwania do zapłaty z pieczęcią kancelarii prawnej,
  • Negocjowanie z dłużnikiem i przygotowanie ewentualnej ugody,
  • Przygotowanie pozwu o zapłatę,
  • Zastępstwo procesowe na wszystkich etapach postępowania,
  • Złożenie wniosków dowodowych,
  • Opracowanie strategii działania,
  • Występowanie o nadanie klauzuli wykonalności,
  • Sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji i monitorowanie postępowania,
  • A także odbiór kwot w toku egzekucji komorniczej.

Na czym polega egzekucja komornicza i kiedy ma miejsce?

Egzekucję komorniczą wszczyna się w tych sytuacjach, w których dłużnik nie płaci faktury pomimo wydania prawomocnego nakazu zapłaty przez sąd. Zazwyczaj polega ona na zajęciu przez komornika określonej części wynagrodzenia za pracę lub egzekwowaniu należności z majątku dłużnika. Jest to więc kolejny, opcjonalny etap tuż po dwóch poprzednich: windykacji polubownej i windykacji sądowej.

W trakcie egzekucji komorniczej wierzyciela również może reprezentować profesjonalny pełnomocnik. Jego zadaniem jest wówczas m.in. złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji oraz monitorowanie przebiegu całego postępowania.

Ile wynosi termin przedawnienia windykacji?

Aktualny termin przedawnienia to 6 lat. Niestety nie jest to termin jednolity – w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub o świadczenia okresowe takie jak odsetki wynosi on jedynie 3 lata. Z tego powodu eksperci alarmują, aby nie czekać ze wszczęciem windykacji. Wszelkie działania mające na celu odzyskanie należności najlepiej zacząć jak najszybciej, czyli około 7-14 dni po przekroczeniu terminu płatności.

Mogę windykować samodzielnie, czy tylko z prawnikiem/pośrednikiem?

Możesz windykować samodzielnie. Niezależnie od etapu windykacji, wierzyciel ma prawo do działania we własnym zakresie. Oczywiście nie zawsze jest to skuteczne. Co prawda można liczyć na dobrą wolę kontrahenta i to, że uda się go zmotywować do uregulowania płatności za pomocą wezwań do zapłaty, maili i telefonów.

Właśnie dlatego zdecydowania większość wierzycieli wybiera windykację z firmą lub kancelarią windykacyjną. Ze swojej strony zalecamy wybór drugiego rozwiązania, czyli kancelarii prawnej. Wsparcie prawników zapewnia działanie zgodnie z etyką i przepisami prawa. Z kolei firmę windykacyjną może założyć każdy - również osoba bez żadnej wiedzy na ten temat.

Kancelaria windykacyjna najpierw zapoznaje się ze sprawą i weryfikuje, czy są szanse na odzyskanie płatności z faktur. Następnie zawiera umowę z klientem i podejmuje w jego imieniu starannie zaplanowaną windykację polubowną, sądową, a w ostateczności komorniczą.

Reklama

Czytaj także

Fotoreportaże

Legendarny Boeing 747 przechodzi do historii

Po ponad półwieczu dominacji na niebie do historii przechodzi Boeing 747, Jumbo Jet. Samolot, który zmienił lotnictwo cywilne. I świat.

Olaf Szewczyk
21.03.2023
Reklama