Ludzie i style

Test wielkiej piątki – jakie informacje zyskujemy o pracowniku?

Test wielkiej piątki – jakie informacje zyskujemy o pracowniku? Test wielkiej piątki – jakie informacje zyskujemy o pracowniku? mat. pr.
Konkretne zachowania, poglądy oraz motywy działań wpływają zarówno na życie prywatne, jak i zawodowe. Test Wielkiej Piątki pozwala określić predyspozycje człowieka wynikające z cech osobowości. Sprawdzamy jakich informacji o potencjalnym pracowniku może dostarczyć rekruterom.

Koncepcja Wielkiej Piątki – główne założenia

Wielka Piątka (ang. Golden Five) to teoria opracowana przez amerykańskich psychologów – Paula Costę i Roberta McCrae’a. Jest znana również jako Pięcioczynnikowy Model Osobowości (ang. The Model of Big-Five Personality), ponieważ wyróżnia pięć podstawowych czynników kształtujących osobowość. Należą do nich: sumienność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość i neurotyczność.

W ramach każdego czynnika wyróżniono sześć pomniejszych składników:

  1. Sumienność – skłonność do utrzymania porządku, pewność siebie, samodyscyplina, dążenie do osiągnięć i rozwaga;
  2. Ekstrawersję – pozytywne emocje, poszukiwanie wrażeń, asertywność, towarzyskość, serdeczność, ciepło;
  3. Otwartość na doświadczenia – orientacja emocjonalna, idee, wartości, estetyka, działanie, wyobraźnia;
  4. Ugodowość – zaufanie, skromność, altruizm, szczerość, zrozumienie, współpraca;
  5. Neurotyczność – lęk, depresyjność, drażliwość, nadmierny krytycyzm, impulsywność, samoświadomość.

Test Wielkiej Piątki – 5 typów osobowości

Według metaforycznego ujęcia McCrae’a Wielka Piątka stanowi uniwersalną fizykę osobowości. Tą dosyć odważną tezę potwierdza jednak spora liczba badań naukowych, w tym wielu badań międzykulturowych.

Model Wielkiej Piątki zakłada, że wszystkie wskazane czynniki kształtujące osobowość:

  • realnie istnieją i mają wpływ na przystosowanie osoby do otaczającego świata;
  • są niezmienne;
  • są uniwersalne tzn. niezależne od rasy, płci i kultury;
  • są uwarunkowane biologicznie i w wysokim stopniu podlegają dziedziczeniu.

Warto przypomnieć, że do tej pory – na podstawie badań psychologicznych – stworzono wiele różnorodnych testów osobowości. Do najpopularniejszych można zaliczyć Extended DISC lub testy oparte na metodzie Hogana (HPI, HDS, MVPI). Użyteczność przywołanych metod podlega jednak dyskusji. Z kolei Test Wielkiej Piątki w literaturze naukowej został uznany za metodę najbardziej rzetelną i najlepiej przebadaną.

Pięcioczynnikowy model osobowości – test online

W nowoczesnych procesach rekrutacyjnych – obok weryfikacji kompetencji twardych – coraz większą rolę odgrywa ocena cech osobowości danego kandydata. Wiele przedsiębiorstw tworzy szczegółowy model kompetencyjny potencjalnego pracownika, obejmujący zarówno kompetencje twarde, jak i miękkie.

Takie zestawienie obejmuje zestaw cech charakteru, które umożliwią efektywne wykonywanie pracy na danym stanowisku lub działanie w konkretnym zespole. Profil kompetencji, oprócz procesów rekrutacyjnych, może być wykorzystywany przy planowaniu szkoleń i awansów pracowników czy tworzeniu planów rozwoju firmy. Testy bazujące na Wielkiej Piątce oraz wszelkiego rodzaju godne zaufania i rzetelne testy rekrutacyjne, poznawcze, typologiczne i zachowań posiada w swojej ofercie Master Management Poland: https://master-hr.pl/assessment-testy/easi-test-typologiczny/.

To innowacyjna platforma diagnostyczno-rozwojowa, która umożliwia sprawne przeprowadzenie niezbędnych testów oraz dostarcza narzędzi potrzebnych do analizy wyników. Krótkie procesy rekrutacyjne wywołują pozytywne doświadczenia wśród kandydatów i budują dobry wizerunek przedsiębiorstwa.

Cechy osobowości mają istotny wpływ na życie zawodowe i pozwalają przewidzieć zachowania jednostki. Testy osobowości umożliwiają obiektywną ocenę kandydata i ograniczają ryzyko podjęcia błędnych decyzji.

Materiał przygotowany przez Master Management Poland

Reklama

Czytaj także

null
Kraj

Duda nie wypełnia obowiązku. Ktoś się łudził?

PiS i Andrzej Duda dostarczyli przekonującego dowodu, że powoływani przez nich ambasadorowie byli, ogólnie rzecz biorąc, marnej jakości. Konflikt prezydenta z rządem Tuska na tym tle właśnie się pogłębił.

Marek Ostrowski
13.06.2024
Reklama