Ludzie i style

Test wielkiej piątki – jakie informacje zyskujemy o pracowniku?

Test wielkiej piątki – jakie informacje zyskujemy o pracowniku? Test wielkiej piątki – jakie informacje zyskujemy o pracowniku? mat. pr.
Konkretne zachowania, poglądy oraz motywy działań wpływają zarówno na życie prywatne, jak i zawodowe. Test Wielkiej Piątki pozwala określić predyspozycje człowieka wynikające z cech osobowości. Sprawdzamy jakich informacji o potencjalnym pracowniku może dostarczyć rekruterom.

Koncepcja Wielkiej Piątki – główne założenia

Wielka Piątka (ang. Golden Five) to teoria opracowana przez amerykańskich psychologów – Paula Costę i Roberta McCrae’a. Jest znana również jako Pięcioczynnikowy Model Osobowości (ang. The Model of Big-Five Personality), ponieważ wyróżnia pięć podstawowych czynników kształtujących osobowość. Należą do nich: sumienność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość i neurotyczność.

W ramach każdego czynnika wyróżniono sześć pomniejszych składników:

  1. Sumienność – skłonność do utrzymania porządku, pewność siebie, samodyscyplina, dążenie do osiągnięć i rozwaga;
  2. Ekstrawersję – pozytywne emocje, poszukiwanie wrażeń, asertywność, towarzyskość, serdeczność, ciepło;
  3. Otwartość na doświadczenia – orientacja emocjonalna, idee, wartości, estetyka, działanie, wyobraźnia;
  4. Ugodowość – zaufanie, skromność, altruizm, szczerość, zrozumienie, współpraca;
  5. Neurotyczność – lęk, depresyjność, drażliwość, nadmierny krytycyzm, impulsywność, samoświadomość.

Test Wielkiej Piątki – 5 typów osobowości

Według metaforycznego ujęcia McCrae’a Wielka Piątka stanowi uniwersalną fizykę osobowości. Tą dosyć odważną tezę potwierdza jednak spora liczba badań naukowych, w tym wielu badań międzykulturowych.

Model Wielkiej Piątki zakłada, że wszystkie wskazane czynniki kształtujące osobowość:

  • realnie istnieją i mają wpływ na przystosowanie osoby do otaczającego świata;
  • są niezmienne;
  • są uniwersalne tzn. niezależne od rasy, płci i kultury;
  • są uwarunkowane biologicznie i w wysokim stopniu podlegają dziedziczeniu.

Warto przypomnieć, że do tej pory – na podstawie badań psychologicznych – stworzono wiele różnorodnych testów osobowości. Do najpopularniejszych można zaliczyć Extended DISC lub testy oparte na metodzie Hogana (HPI, HDS, MVPI). Użyteczność przywołanych metod podlega jednak dyskusji. Z kolei Test Wielkiej Piątki w literaturze naukowej został uznany za metodę najbardziej rzetelną i najlepiej przebadaną.

Pięcioczynnikowy model osobowości – test online

W nowoczesnych procesach rekrutacyjnych – obok weryfikacji kompetencji twardych – coraz większą rolę odgrywa ocena cech osobowości danego kandydata. Wiele przedsiębiorstw tworzy szczegółowy model kompetencyjny potencjalnego pracownika, obejmujący zarówno kompetencje twarde, jak i miękkie.

Takie zestawienie obejmuje zestaw cech charakteru, które umożliwią efektywne wykonywanie pracy na danym stanowisku lub działanie w konkretnym zespole. Profil kompetencji, oprócz procesów rekrutacyjnych, może być wykorzystywany przy planowaniu szkoleń i awansów pracowników czy tworzeniu planów rozwoju firmy. Testy bazujące na Wielkiej Piątce oraz wszelkiego rodzaju godne zaufania i rzetelne testy rekrutacyjne, poznawcze, typologiczne i zachowań posiada w swojej ofercie Master Management Poland: https://master-hr.pl/assessment-testy/easi-test-typologiczny/.

To innowacyjna platforma diagnostyczno-rozwojowa, która umożliwia sprawne przeprowadzenie niezbędnych testów oraz dostarcza narzędzi potrzebnych do analizy wyników. Krótkie procesy rekrutacyjne wywołują pozytywne doświadczenia wśród kandydatów i budują dobry wizerunek przedsiębiorstwa.

Cechy osobowości mają istotny wpływ na życie zawodowe i pozwalają przewidzieć zachowania jednostki. Testy osobowości umożliwiają obiektywną ocenę kandydata i ograniczają ryzyko podjęcia błędnych decyzji.

Materiał przygotowany przez Master Management Poland

Reklama

Czytaj także

Fotoreportaże

Legendarny Boeing 747 przechodzi do historii

Po ponad półwieczu dominacji na niebie do historii przechodzi Boeing 747, Jumbo Jet. Samolot, który zmienił lotnictwo cywilne. I świat.

Olaf Szewczyk
21.03.2023
Reklama