Rynek

Utrzymywanie wysokich standardów

Listki CSR POLITYKI Listki CSR POLITYKI Polityka
Już po raz dziesiąty tygodnik POLITYKA we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosił firmy działające w Polsce do przeglądu ich rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne.
Partnerami Gali byli:materiały prasowe Partnerami Gali byli:

Przez ostatnie 10 lat znacząco zmienił się kontekst rynkowy zrównoważonego rozwoju. Kryzys klimatyczny oraz globalna pandemia ujawniły silny związek ryzyk finansowych z czynnikami ESG, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z trzech elementów: E – (environmental) środowisko, S (social responsibility) społeczna odpowiedzialność, G – (corporate governance) – ład korporacyjny. Analiza tych parametrów umożliwia inwestorom porównanie na jednej płaszczyźnie alternatywnych kierunków inwestowania.

W ostatnich latach wzrosły więc oczekiwania rynku inwestorskiego i regulatorów, którzy wskazują na niską jakość danych oraz celów strategicznych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Trwają prace Komisji Europejskiej nad nowym standardem raportowania, a na poziomie globalnym ogłoszono współpracę instytucji opracowujących pięć kluczowych standardów wytycznych ds. ujawnień ESG. Dodatkowo na całym świecie powstają koalicje zrzeszające instytucje regulujące i nadzorujące rynki finansowe na rzecz zeroemisyjności, redukcji plastiku czy włączenia czynników ESG w standardy raportowania finansowego.

Żadne z przedsiębiorstw ani też rządów nie jest w stanie poradzić sobie z aktualnymi wyzwaniami zrównoważonego rozwoju w pojedynkę. Kontekst wymaga od polskich firm nowego podejścia do rozwoju biznesu oraz zwiększenia standardów ESG.

Z zainteresowaniem przyglądaliśmy się, na jakim etapie transformacji są polskie firmy. Czy działają w oparciu o strategiczne podejście do ESG? Czy i w jaki sposób wdrażają konkretne rozwiązania zarządcze związane z dekarbonizacją i ochroną klimatu? Oraz czy firma uwzględnia w ramach transformacji odpowiedzialności również relacje w szerszym łańcuchu wartości – z dostawcami, klientami, partnerami oraz instytucjami publicznymi? Podobnie jak w zeszłych latach analizowaliśmy, czy firma ma zdefiniowany kodeks etyki i czy przestrzegają go pracownicy oraz podmioty, z którymi współpracuje. Badaliśmy, czy wdraża praktyki w obszarach, takich jak ład korporacyjny, prawa człowieka, uczciwość biznesowa. I czy przestrzega praw pracowniczych, ma opracowane systemy ocen, awansów i zarządzania różnorodnością?

Profesjonalizacja działań

W tegorocznej edycji zestawienia zanotowaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń i nagrodzonych firm. Otrzymaliśmy aż 124 kompletne ankiety (o 28 więcej niż w ub.r. i o 20 więcej niż w piątej edycji). Spośród wszystkich zgłoszeń wyróżniliśmy aż 92 firmy (o 24 więcej podmiotów niż rok wcześniej). Połowa z nich otrzymała Biały Listek CSR POLITYKI (kryteria ocen na www.polityka.pl/csr), 24 – Srebrny Listek POLITYKI, a 15 – Złoty Listek CSR POLITKI. Co pokazuje wyraźnie, że praktyka zarządcza w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu ulega na polskim rynku profesjonalizacji.

Ze względu na jubileuszową edycję zestawienia zdecydowaliśmy się wyróżnić specjalnym tytułem – Brylantowy Listek CSR POLITYKI – i statuetką cztery firmy, które we wszystkich 10 edycjach zestawienia najczęściej otrzymywały najwyższe wyróżnienie, czyli Złoty Listek CSR POLITYKI: Orange Polska i firma logistyczna Schenker – dziewięciokrotnie, a PKN Orlen i Polpharma – siedmiokrotnie.

– Przez 10 lat zestawienia Listków CSR POLITYKI miałam okazję zaobserwować, jak z roku na rok zmienia się postrzeganie i wdrażanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju – mówi Irena Pichola, partner Deloitte, liderka Zespołu doradczego ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce i regionie Europy Środkowej. – Wówczas byliśmy w bardzo wąskim gronie spółek, które inspirowały się swoimi grupowymi strategiami lub wykonywały pracę na gruncie lokalnym. Były to głównie największe podmioty, spółki Skarbu Państwa. Dzisiaj firma, która prowadzi szeroko zakrojony program zarządzania różnorodnością czy wdraża działania ograniczające emisję CO², nie stanowi wyjątku. Wprost przeciwnie, dziwi nas, jeżeli ktoś tego nie robi. Odpowiedzialność biznesu coraz częściej definiowana trzema czynnikami ESG weszła do kanonu biznesowych praktyk i będzie się tylko umacniać. Ogromnie mnie cieszy coraz większa świadomość, że te zagadnienia muszą trafić na agendę zarządów, a działania, aby być skuteczne, muszą być zintegrowane z podstawowymi wartościami firmy i modelem jej działania – podkreśla Irena Pichola.

Historyczne podsumowania

Niezmiennie od dekady standardem wśród polskich firm biorących udział w zestawieniu Listków CSR POLITYKI jest wdrażanie zintegrowanych modeli zarządzania, obejmujących m.in. kwestie jakości, zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa pracowników (2020 r. ponad 90 proc. firm badanych tak działało) oraz formalizowanie podejścia do zarządzania personelem. Firmy chętnie wdrażają też systemowe podejście do zarządzania etyką (2020 r. 98 proc.) oraz mają i stosują kodeks etyki 2020 r. – 93 proc., a w piątej edycji – 92 proc.).

Firmy biorące udział w zestawieniu to liderzy, którzy decydują się podejmować działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w sposób strategiczny, formułując adekwatny dla działalności w Polsce dokument, definiujący m.in. ambicje, cele, mierniki i zadania do realizacji (w 2021 r.: 87 proc., w 2016 r.: 90 proc.). Spośród nich nadal 30 proc. jednak nie posiada stanowiska samodzielnego managera czy koordynatora odpowiedzialnego za realizację złożonych zobowiązań z zakresu CSR/ESG.

Największy postęp przez ostatnią dekadę widzimy w obszarze przejrzystości prowadzenia działalności biznesowej. Wzrosła liczba firm, które cyklicznie ujawniają informacje pozafinansowe na temat swojej działalności w Polsce w postaci raportu CSR – 93 proc. w 2020 r. w stosunku do 71 proc. sprzed 5 lat. Jednak raporty te często nie są wystandaryzowane i mogą być trudne do porównania, ponieważ jedynie połowa firm zdecydowała się na zastosowanie najbardziej uznanego globalnie i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej standardu raportowania GRI (w 2020 r. 50 proc., pięć lat wcześniej – 32 proc.).

Liderzy CSR biorący udział w zestawieniu jeszcze niezbyt chętnie sięgają po międzynarodowe wytyczne raportowania zintegrowanego IIRC (w 2020 r. – 20 proc., 2015 r. – 14 proc. ), które stanowią trend na zachodnich i azjatyckich rynkach. Jedynie 25 proc. firm decyduje się na poświadczenie prawdziwości prezentowanych wskaźników przez niezależną zewnętrzną weryfikację zgodną z ISAE 3000.

Inicjatywy wspierające SDGs

Jak co roku Listkom CSR POLITYKI towarzyszy przegląd inicjatyw wspierających realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W tej edycji, podobnie jak przed rokiem, poprosiliśmy firmy o podzielenie się dobrymi praktykami, które odnoszą się do Celu 13, dotyczącego ochrony środowiska naturalnego i klimatu. Oprócz tego, po raz pierwszy w historii wyróżnień, postanowiliśmy ustanowić dodatkową kategorię nagród przeznaczoną dla inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii, czyli z Celami SDGs 3, 8 i 10. – Dobre praktyki, wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju i zgłoszone do tegorocznego zestawienia Listków CSR POLITYKI, potwierdzają znaczenie roli biznesu w walce z pandemią. Firmy starały się pomagać na różnych płaszczyznach, wykorzystując do tego własne kompetencje i zasoby. W związku z tym, że na pierwszy plan wysunęły się kwestie zdrowia i bezpieczeństwa, widać znaczącą kontrybucję firm w realizacji Celu 3, dotyczącego dobrego zdrowia i jakości życia. Jednak mimo niestabilności, którą naznaczony był okres tzw. koronakryzysu, firmy pozostały przy priorytetach środowiskowych – podsumowuje sytuację Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Propozycje dobrych praktyk nadesłało ponad 100 firm. Spośród nich wybraliśmy te praktyki, które były najbardziej aktualne, przynosiły mierzalne i znaczące efekty, a także te, które wzmacniały efekt kuli śnieżnej poprzez nawiązywanie partnerstw przy realizacji jakichś praktyk. Nagrodziliśmy 16 dobrych praktyk, a dodatkowe 25 otrzymało wyróżnienia (ramki obok).

Kolejna edycja zestawienia Listków CSR za nami. Mamy świadomość, że w następnych latach sukces osiągną te firmy, które zaplanują strategiczne działania w zakresie wdrażania rekomendacji specjalnego zespołu The Task Force on Climate-related Financial Disclosures dotyczących ujawniania informacji o ryzykach i szansach związanych ze zmianami klimatu, które mają wpływ na finanse korporacji oraz sięgną po uznane globalnie dobre praktyki, zaczną prace nad zintegrowanym raportowaniem, a także poddadzą raport niezależnej weryfikacji zewnętrznej.

OPR. ZOFIA LEŚNIEWSKA

Badanie i analizę wyników Listków CSR POLITYKI przygotował zespół Deloitte ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce i w regionie Europy Środkowej: Irena Pichola, Maria Ibisz, Jan Renkas, Paulina Kubalczyk.

Wyniki X edycji zestawienia Listków CSR POLITYKI zostały ogłoszone także podczas uroczystej gali w redakcji tygodnika POLITYKA.

***

Diamentowe Listki CSR POLITYKI 2011–21

• Orange Polska
• PKN Orlen SA
• POLPHARMA
• Schenker Sp. z o.o.

***

Złoty Listek CSR POLITYKI 2021

• Adamed Pharma SA
• Bank Millennium SA
• Grupa Raben
• Grupa Tauron SA
• ING Bank Śląski SA
• Jeronimo Martins Polska SA
• Kaufland Polska Markety
• Lidl Polska
• Orange Polska SA
• PKN ORLEN SA
• POLPHARMA SA
• Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
• Santander Bank Polska SA
• Schenker Sp. z o.o.
• T-Mobile Polska

***

Srebrny Listek CSR POLITYKI 2021

• AGORA SA
• Allegro.pl Sp. z o.o.
• ANWIL SA
• ArcelorMittal Poland SA
• Auchan Polska Sp. z o.o.
• Bank Ochrony Środowiska SA
• BNP Paribas Bank Polska SA
• Carlsberg Polska Sp. z o.o.
• CCC SA
• Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
• Credit Agricole Bank Polska SA
• Energa Grupa Orlen SA
• Grupa ENEA SA
• Grupa LOTOS SA
• Grupa Lubawa SA
• Grupa Żywiec SA
• Inter Cars SA
• Kompania Piwowarska SA
• Kuehne + Nagel Sp. z o.o.
• LPP SA
• mBank SA
• Provident Polska SA
• SITECH Sp. z o.o.
• STU ERGO Hestia SA

***

Biały Listek CSR POLITYKI 2021

• 3M Poland Sp. z o.o.
• Adamed Pharma
• AmRest Sp. z o.o.
• Arche SA
• BASF Polska Sp. z o.o.
• CANPACK SA
• Capgemini Polska Sp. z o.o.
• Carrefour Polska Sp. z o.o.
• CEMEX Polska Sp. z o.o.
• Comarch SA
• DNB Bank Polska SA
• Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik SA
• Fabryki Mebli FORTE SA
• Grupa Ferrero w Polsce
• FM Polska Sp. z o.o.
• FRoSTA Sp. z o.o.
• Gdańsk Transport Company SA
• Goodvalley Polska
• Górażdże Cement SA
• Grupa ANG SA
• GPEC Sp. z o.o.
• Grupa MTP
• Grupa Muszkieterów
• Hanplast Sp. z o.o.
• Henkel Sp. z o.o.
• Hochland Sp. z o.o.
• L’Oréal Polska Sp. z o.o.
• Lubelski Węgiel Bogdanka SA
• Medicover Polska SA
• Michelin Polska Sp. z o.o.
• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie
• Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
• Nowy Styl Sp. z o.o.
• GK Pelion SA
• PepsiCo Polska
• Philip Morris Polska SA
• PKO Bank Polski SA
• Robert Bosch Sp. z o.o.
• Sanofi Sp. z o.o.
• Schumacher Packaging Sp. z o.o.
• Sephora Polska Sp. z o.o.
• Shell Polska Sp. z o.o.
• Signify Poland Sp. z o.o.
• Skanska Residential Development Poland Sp. z o.o.
• Sodexo Polska Sp. z o.o.
• Solaris Bus&Coach Sp. z o.o.
• Stena Recycling Sp. z o.o.
• SumiRiko Poland Sp. z o.o.
• Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.
• Volvo Polska
• Wawel SA
• Wunderman Thompson Technology Sp. z o.o.
• Wyborowa SA
• Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA
• Żywiec Zdrój SA

***

Najwyżej nagrodzone dobre praktyki

3M Poland Sp. z o.o. 3M 100 proc. OZE
AGORA SA Kampanie na rzecz społeczeństwa oraz klimatu w dobie pandemii COVID-19
Allegro Sp. z o.o. Walka ze skutkami pandemii COVID-19
AmRest Sp. z o.o. Redukcja marnowania żywności
CANPACK SA Redukcja śladu węglowego firmy
Carlsberg Polska Sp. z o.o. Zrównoważony transport i logistyka w Carlsberg Polska
CEMEX Polska Sp. z o.o. Wirtualna Szkoła CEMEX
Goodvalley Polska Zerowy ślad węglowy produktu
Grupa Żywiec SA Daj butelce drugie życie
Kompania Piwowarska SA Energia z OZE w browarach
Orange Polska SA #jesteśmy z wami
Samsung Polska CyfrOFFy KONtakt
Santander Bank Polska SA Obligacje Zrównoważonego Rozwoju
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. #WygrywamyRazem
Żabka Polska Sp. z o.o. Działania na rzecz walki z COVID-19 oraz uruchomienie zielonego innowacyjnego sklepu przyszłości
Żywiec Zdrój SA Net zero plastik

***

Wyróżnienia za dobre praktyki

Bank Gospodarstwa Krajowego Programy pomocowe w ramach tarczy antykryzysowej
Bank Pekao SA Bierz internet za rogi
BNP Paribas Bank Polska SA Razem zmieniamy
Coca-Cola HBC Polska Platforma współpracy ze start-upami na rzecz zrównoważonego rozwoju
Credit Agricole Bank Polska SA Akcja „Wyzwanie oszczędzanie”
Energa Grupa Orlen SA Wsparcie infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS)
Fabryki Mebli FORTE SA FORTE z klasą – Microsoft dla szkół
Grupa ENEA SA Moc jest w Nas
Grupa Muszkieterów Muszkieterowie dla Polek
Grupa Veolia w Polsce HUBGrade, efektywność energetyczna budynków i Zerowasterzy
ING Bank Śląski SA Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19
Jeronimo Martins Polska SA Wsparcie lokalnych producentów
Kaufland Polska Markety Skrzynki wielorazowego użytku w transporcie owoców i warzyw
Kompania Piwowarska SA Pomoc gastronomii w COVID-19
Kuehne + Nagel Sp. z o.o. Program środowiskowy Net Zero Carbon
Lidl Polska Reset plastik – strategia redukcji plastiku
L’Oréal Polska Sp. z o.o. Program Solidarnościowy na rzecz walki z koronawirusem
mBank SA Cyfrowe rewolucje i Dziecinnie prosta matematyka
Medicover Sp. z o.o. Fundacja Medicover dla zdrowia dzieci i rodzin oraz wsparcia medycyny szkolnej podczas pandemii COVID-19
Philip Morris Polska SA Międzynarodowy Standard Gospodarki Wodnej AWS
PKO Bank Polski SA mamyklimat.pl
POLPHARMA SA Ekowizyta – Zadbajmy o dobry klimat
Sanofi Aventis Sp. z o.o. Zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19
Shell Polska Sp. z o.o. Zrównoważony rozwój biznesu – działania na rzecz środowiska i klimatu
Stena Recycling Sp. z o.o. Konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego
Wyborowa SA Program Barmates i aplikacja edukacyjna The Bar World of Tomorrow

Polityka 24.2021 (3316) z dnia 08.06.2021; X Edycja Listków CSR Polityki; s. 0
Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Romanowski zjadł z Ziobrą beczkę soli, żołnierzem był wiernym. Teraz może za to zapłacić

Z Ziobrą zjadł beczkę soli, w resorcie nadzorował aferalny Fundusz Sprawiedliwości, jest numerariuszem kościelnej organizacji Opus Dei. Marcin Romanowski w tym tygodniu może trafić do aresztu.

Anna Dąbrowska
12.07.2024
Reklama