Społeczeństwo

Kiedy aplikować na studia za granicą?

Uniwersytet Johna Hopkinsa w Baltimore Uniwersytet Johna Hopkinsa w Baltimore 12019 / Pixabay
Chcesz studiować zagranicą? Terminy rekrutacji mogą Cię zaskoczyć. Oto podpowiedzi, kiedy należy aplikować na uczelnie w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Francji i Holandii.

Dla wielu osób najtrudniejszym elementem aplikacji na zagraniczne studia są formalności, które należy załatwić, a gdy do tego dochodzi jeszcze zebranie wszystkich istotnych informacji, od razu odechciewa się w ogóle o tym myśleć. Proces rekrutacyjny na wiele uczelni poza krajem zaczyna się jednak bardzo wcześnie i niezbędne dokumenty należy zacząć przygotowywać już na początku klasy maturalnej.

Dlatego aby wszystkim przyszłym maturzystom było łatwiej, znajdą oni tutaj wszelkie istotne informacje dotyczące terminów rekrutacyjnych na studia w najczęściej wybieranych krajach świata.

Studia w Wielkiej Brytanii

Aplikacja na studia w Wielkiej Brytanii zaczyna się od rejestracji na stronie UCAS (Universities and Colleges Admissions Service). Portal ten umożliwia licealistom wybór maksymalnie pięciu dowolnych uczelni w tym kraju. Rejestracja na stronie UCAS składa się z: podania swoich danych osobowych, napisania tzw. personal statement, dokonania opłaty za przyjęcie wniosku (opłata wynosi 13 funtów przy wyborze jednego uniwersytetu lub 24 funty przy wyborze dwóch lub więcej uczelni, do których pragniemy aplikować), dołączenia referencji od nauczycieli szkolnych (które muszą być przetłumaczone przez przysięgłego tłumacza na język angielski) oraz wpisania prognozowanych ocen maturalnych. Na to uczniowie mają trzy ostateczne terminy:

 • 15 października (w roku poprzedzającym rozpoczęcie studiów): dla wszystkich aplikujących na medycynę, stomatologię i weterynarię oraz dla każdego, kto pragnie studiować na Uniwersytecie Oksfordzkim czy Uniwersytecie w Cambridge;
 • 15 stycznia (tego samego roku kalendarzowego, co rozpoczęcie studiów): ten termin dotyczy znacznej większości kierunków oraz uniwersytetów;
 • 24 marca (tego samego roku kalendarzowego, co rozpoczęcie studiów): Niektóre kierunki artystyczne ustalają późniejszy termin, aby dać kandydatom czas do zebrania portfolio swoich prac (jest to oddzielny wymóg uczelni artystycznych).

Studia w Stanach Zjednoczonych

Stany Zjednoczone oferują swoim potencjalnym studentom trzy portale aplikacyjne. Są nimi serwisy: Common Application, Coalition Application oraz Universal College Application. Na każdej z tych trzech stron dostępna jest lista wszystkich wyższych uczelni, które akceptują podania wysłane z konkretnego portalu. Niektóre uczelnie – takie jak choćby Uniwersytet Harvarda – akceptują aplikacje wysłane za pomocą każdego z serwisów. Wszystkie zgodnie podkreślają na swoich stronach internetowych, że wybór przez ucznia serwisu, którym przysyła podanie – a wolno mu wybrać tylko jeden –nie gra żadnej roli w procesie rekrutacyjnym. Na każdej internetowej platformie wymagane są do rejestracji: adres e-mail i podstawowe dane osobowe (w tym: data urodzenia, adres zamieszkania oraz numer kontaktowy).

Uniwersytety w Stanach stawiają swoim aplikantom różne wymagania i procesy rekrutacyjne wyglądają na poszczególnych uczelniach inaczej: jedne szkoły przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne, inne nie; portale internetowe jedynie umożliwiają przegląd tych wymagań bez konieczności sprawdzania wszystkiego oddzielnie na stronach internetowych poszczególnych uczelni. Aplikanci spoza USA powinni mieć na względzie to, że Uniwersytety w Stanach nie akceptują ani polskiej, ani międzynarodowej matury.

Uczeń ma wybór także w kwestii terminów. Można aplikować poprzez wczesny proces rekrutacyjny, który wymaga złożenia podania przez wybrany portal internetowy do 1 listopada (roku poprzedzającego rok rozpoczęcia studiów). W tym przypadku kandydat otrzymuje informację zwrotną o dalszych terminach i wymaganiach już w grudniu. Procedura rekrutacyjna nazywana w Stanach terminowo „normalną” ma swój deadline wyznaczony na 1 stycznia (tego samego roku kalendarzowego co rozpoczęcie studiów). Odpowiedzi na podanie wysłane w tym terminie należy się spodziewać w połowie marca.

Studia w Niemczech

W porównaniu z krajami anglojęzycznymi rekrutacja na studia w Republice Federalnej Niemiec zaczyna się trochę później. Składanie podań także odbywa się przez portal internetowy, w Niemczech jest to Uni-assist. Ostateczny termin składania wszystkich dokumentów dla osób, które pragną zacząć studiować w semestrze zimowym (czyli od września tego samego roku, w którym pisały maturę), ustalony jest na 15 lipca. Kandydaci chętni na poszczególne kierunki, na których nauka rozpoczyna się w semestrze letnim, muszą ukończyć rejestrację dokumentów do 15 stycznia (tego samego roku, co rozpoczęcie studiów).

Na serwisie Uni-assist pojawiają się jednak dwie dodatkowe i bardzo istotne informacje związane z tymi deadline’ami. Po pierwsze, należy pamiętać, że niektóre uniwersytety w Niemczech ustalają na konkretne kierunki wcześniejsze terminy wymagające dodatkowej uwagi. Po drugie, twórcy portalu zdecydowanie radzą złożenie przygotowanego przez ucznia podania na co najmniej 8 tygodni przed ostatecznym terminem. Dzięki temu kandydat stosunkowo wcześnie otrzyma od Uniwersytetu informację, czy w jego aplikacji czegoś nie brakuje i będzie miał możliwość bez problemu oraz stresu wszystko uzupełnić – takiej możliwości nie mają osoby wysyłające swoje podania tuż przed ostatecznym terminem.

Na kompletne, w pełni uzupełnione podanie na każdy uniwersytet w RFN składają się:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej zawierające oceny z WSZYSTKICH przedmiotów, które wykładane były w szkole oraz świadectwo maturalne – zatwierdzone notarialnie kopie tych dokumentów muszą być przesłane w języku oryginału ORAZ w tłumaczeniu (sporządzonym przez przysięgłego tłumacza) na język niemiecki lub angielski.
 2. Certyfikaty językowe (w zależności od tego, czy uczeń aplikuje na kierunek nauczany w języku niemieckim, czy angielskim będzie musiał dostarczyć zatwierdzoną przez notariusza kopię o zdanym teście językowym z danego języka).

Uczelnie akceptują poniższe certyfikaty potwierdzające umiejętności w języku niemieckim:

 • DSH
 • TestDaF
 • Certyfikaty z Instytutu Goethego (tylko KDSD: poziom C1 oraz GDSD: poziom C2)
 • Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD)

Uczelnie akceptują poniższe certyfikaty potwierdzające umiejętności w języku angielskim:

 • IELTS
 • TOEFL
 1. Kopia paszportu
 2. Zdjęcie kandydata
 3. CV kandydata
 4. Referencje
 5. List motywacyjny kandydata
 6. Kopia książeczki zdrowia
 7. Informacje o dodatkowych osiągnięciach/sukcesach/działalności społecznej/ukończonych praktykach kandydata

Wszystkie te dokumenty wysyła się w formie papierowej, pocztą do siedziby serwisu Uni-assist na adres: Uni-assist e.V. 11507 Berlin, Germany.

Studia we Francji

We Francji proces rekrutacyjny na każdy uniwersytet jest taki sam dla każdego ucznia z kraju członkowskiego UE (w tym Polski) co dla obywateli francuskich. Aby móc aplikować z polską maturą, należy jednak swoją rejestrację uzupełnić o tzw. DAP, czyli Preliminary Admissions Request (jest to tylko dodatkowa rejestracja informująca uczelnie o tym, że kandydat nie zdaje matury francuskiej lub międzynarodowej). Formularz DAP można wypełniać od 15 listopada (roku poprzedzającego rok rozpoczęcia studiów), a ostateczny termin wyznaczony jest na 22 stycznia (tego samego roku kalendarzowego co rozpoczęcie studiów). Tego samego dnia (22 stycznia) zaczynają się zapisy na stronie Campus France, przez którą odbywa się składanie wniosków na uniwersytety we Francji. W tym serwisie uczniowie mają czas do 13 marca, aby wybrać wszystkie szkoły, do których będą składać podania, a do 31 marca muszą uzupełnić stworzony przez siebie plik. Na ten plik składają się podstawowe informacje o konkretnym uczniu, jego wynikach naukowych, dodatkowych osiągnięciach, referencjach od nauczycieli oraz wykaz ocen z 2 klasy liceum.

Studia w Holandii

Obecnie w Holandii funkcjonuje 14 wyższych uczelni. Nie mają one wspólnego portalu czy serwisu, który ułatwiałby aplikację na każdą z nich. Proces rekrutacyjny odbywa się oddzielnie na każdym uniwersytecie i z reguły zaczyna się w pierwszych miesiącach zimy. Część szkół wymaga jednak aplikowania już na początku grudnia. Każda z tych uczelni standardowo wymaga od kandydatów spoza kraju:

 • wypełnionego formularza rekrutacyjnego (online na stronie poszczególnego uniwersytetu),
 • kopii świadectwa maturalnego (gdy już się je otrzyma),
 • certyfikatu językowego (z takiego języka, w jakim pragnie się studiować – do wyboru jest holenderski i angielski)
 • oraz napisanego przez kandydata CV.
Reklama

Czytaj także

Kraj

Fundusz Odbudowy. Po co lewicy romans z PiS?

Inicjatywa i sprawczość. Na dźwięk tych słów politycy polskiej opozycji tracą rozum. Nie tylko lewicy zresztą.

Łukasz Lipiński
27.04.2021
Reklama