Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

PiS bierze się za Sąd Najwyższy. Co ma się zmienić?

Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy Mariochom / Wikipedia
Z przedstawionego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym wynika, że to Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości zdecyduje, kto będzie zasiadać w Sądzie Najwyższym.

Poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym pojawił się na stronie Sejmu w środę późnym wieczorem, podpisało się pod nim 49 posłów PiS.

1. Wszyscy obecni sędziowie SN mają przejść w stan spoczynku z wyjątkiem tych wskazanych przez ministra sprawiedliwości.

2. Minister sprawiedliwości wskaże sędziów SN, którzy pozostaną w stanie czynnym, by zapewnić sądowi ciągłość pracy.

3. Minister określi też izbę SN, w której sędzia będzie wykonywać swoje obowiązki.

4. O stanowisko sędziego SN mogą ubiegać się: sędziowie sądu rejonowego lub okręgowego, prokuratorzy rejonowi, okręgowi, IPN, Prokuratury Generalnej i Krajowej, adwokaci, radcy prawni i notariusze – wymogiem jest jednak co najmniej 10-letni staż zawodowy.

5. Jeżeli sędzia SN zajmujący stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego został przeniesiony w stan spoczynku, jego zadania wykonuje sędzia SN wskazany przez ministra sprawiedliwości.

6. Sędziowie, którzy zostaną przeniesieni w stan spoczynku w ciągu 14 dni od wejścia w życie ustawy, mogą złożyć wniosek do ministra sprawiedliwości o przeniesienie do sądu powszechnego, wojskowego, administracyjnego, ale minister nie musi uwzględnić tego wniosku.

7. SN ma dzielić się na trzy izby: Prawa Publicznego, Prawa Prywatnego oraz Dyscyplinarną. Dotychczas w SN izby były cztery: Cywilna, Karna, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych oraz Wojskowa.

Przypomnijmy: w środę Sejm przegłosował ustawy o KRS i sądach powszechnych. Efektem zmian będzie przyznanie dodatkowych uprawnień Zbigniewowi Ziobrze i upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama