Ludzie i style

Najbardziej przydatne języki obce – zdaniem Europejczyków

. . Valery Kenski / Flickr CC by 2.0
Co do języka pierwszej potrzeby mieszkańcy Unii Europejskiej są dosyć zgodni: angielski. Dalej jednak sytuacja się komplikuje.

Najbardziej rozpowszechnionym językiem obcym w Unii Europejskiej jest angielski. Mówi nim 38 proc. mieszkańców Wspólnoty, dla których nie jest on językiem ojczystym. Drugim w kolejności jest francuski, a trzecim – niemiecki.

Popularność angielskiego koresponduje z przekonaniem Europejczyków co do tego, który język obcy najbardziej służy osobistemu rozwojowi. Na zadane tak pytanie mieszkańcy niemal wszystkich nieanglojęzycznych krajów wskazują właśnie angielski. Wyjątkiem są obywatele małego Luksemburga, który za bardziej przydatny uznali język francuski:

.Statista.

Znacznie ciekawszą częścią ankiety przeprowadzonej przez Eurobarometer jest punkt, w którym mieszkańców Unii zapytano o języki drugiego wyboru. Tutaj decydującym czynnikiem okazuje się – oczywiście – położenie.

I tak obywatele krajów bałtyckich wraz z Finami zgodnie uważają, że po nauczeniu się języka angielskiego należałoby zacząć studiować język wschodniego sąsiada, Rosji. Na język francuski najczęściej wskazywali Niemcy, Belgowie, Włosi i Hiszpanie – ci ostatni z wzajemnością.

Podobnie większość sąsiadów Niemiec (oraz Austrii) przyznaje pierwszeństwo językowi niemieckiemu, w tym również Polacy, Czesi czy Słowacy:

.Statista.

Na język niemiecki stawiają jednak nie tylko ci, dla których wybór ten uzasadnia wspólna granica z Niemcami i/lub Austrią. Podobnie uważają Grecy, Bułgarzy czy Irlandczycy. W sumie aż 11 krajów. A to daje językowi niemieckiemu pierwszą pozycję wśród języków drugiej potrzeby:

Niemiecki – 11 krajów
Francuski – 7 krajów
Rosyjski – 4 kraje
Hiszpański – 2 kraje
Włoski – 1 kraj

W sumie nieco ponad połowa, bo 54 proc. mieszkańców UE zadeklarowało, że potrafi rozmawiać w jednym języku obcym. Dokładnie co czwarty przyznał się do znajomości przynajmniej dwóch języków obcych na poziomie konwersacyjnym.

***

Zobacz także: Mapa drugich języków: polski w Wielkiej Brytanii, turecki w Niemczech i... białoruski na Białorusi

Reklama

Czytaj także

null
Nauka

Czy istnieją miasta idealne? Nowa Huta warunki spełnia. Warto przyjrzeć się jej bliżej

75-lecie Nowej Huty to okazja do rachunku sumienia dla urbanistów, decydentów i deweloperów. A dla nas – do refleksji, gdzie naprawdę chcielibyśmy mieszkać.

Marcin Skrzypek
09.07.2024
Reklama