Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Nauka

Uczelnie muszą się zmieniać

Jaka jest przyszłość uczelni wyższych?

„Wydaje się, że potrzebna jest zmiana źródeł finansowania uczelni na rzecz kapitału prywatnego. Wymaga to cierpliwości i przekonania zarówno biznesu, jak i uczelni, że jest to właściwy kierunek.” „Wydaje się, że potrzebna jest zmiana źródeł finansowania uczelni na rzecz kapitału prywatnego. Wymaga to cierpliwości i przekonania zarówno biznesu, jak i uczelni, że jest to właściwy kierunek.” Mzungu / Wikipedia
Rozmowa z prof. Alojzym Z. Nowakiem, dziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Prof. Alojzy Z. NowakPiotr Ratajski/Wydział Zarządzania UW Prof. Alojzy Z. Nowak

Wydział Zarządzania od lat jest wysoko notowany w różnych rankingach. Pod koniec ubiegłego roku znalazł się na pierwszym miejscu wśród uczelni biznesowych w Polsce i na drugim w Europie. Co to w praktyce oznacza dla wydziału?
Na wysoką pozycję w rankingach mają wpływ przede wszystkim studenci i pracownicy wydziału. Od wielu lat mamy bardzo dobrych i dobrych studentów we wszystkich programach i na wszystkich poziomach, czyli na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktorskich. O przyjęcie na wydział stara się kilka osób na jedno miejsce. Nasi absolwenci bez większych problemów dostają pracę zarówno w dużych korporacjach, jak i w firmach średnich, małych oraz w samorządach czy sektorze publicznym. Wielu absolwentów, co nas najbardziej cieszy, zakłada własne firmy. Kształcimy bowiem nie tylko pracowników, ale przede wszystkim pracodawców. Z kolei w przypadku wykładowców z wydziału wielu ma za sobą studia i staże na najlepszych uniwersytetach w kraju i za granicą. Niektórzy pracownicy wydziału zaangażowani są bezpośrednio w działalność gospodarczą, są członkami rad nadzorczych oraz pełnią funkcje ministerialne i zarządcze. Nic w tym dziwnego, to na naszym wydziale powstawały zręby gospodarki rynkowej, to tutaj przygotowywano zasady i koncepcje funkcjonowania giełdy papierów wartościowych, zasady prowadzenia i rozwoju gospodarki wolnorynkowej. Od lat prowadzimy na wydziale kilkadziesiąt programów badawczych, których wyniki publikowane są w renomowanych czasopismach. To wszystko plus znakomita baza materialna pozwoliły nam uzyskać akredytacje międzynarodowe potwierdzające jakość badań i dydaktyki na wydziale oraz dobre perspektywy na przyszłość.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiegomat. pr.Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Czy wysoka pozycja w rankingach to wystarczająca zachęta, by przyciągnąć najlepszych studentów i wykładowców?
Jest ważna, ale nie wystarczająca. Liczą się bowiem także warunki i jakość studiowania, perspektywy zatrudnienia oraz atmosfera panująca na wydziale i relacje ze studentami. Wszystkie te elementy są powyżej średnich standardów europejskich. Ważnym czynnikiem zachęcającym do wyboru naszego wydziału jest także możliwość studiowania za granicą. Praktycznie każdy student ma możliwość uczenia się przez minimum jeden semestr na zagranicznej uczelni. Najczęściej są to jednak dwa semestry, a często także pełne studia. Prowadzimy zresztą na wydziale kilka programów międzynarodowych, po ukończeniu których słuchacze uzyskują podwójne dyplomy, tzn. dyplom Wydziału Zarządzania UW i innej renomowanej uczelni. Myślę, że ważnym czynnikiem przyciągającym do nas studentów są także organizowane przy współpracy z Biurem Karier i Klubem Absolwentów staże i praktyki oraz Szkoły Letnie, w których wykładają także nobliści.

A jak wygląda współpraca Wydziału Zarządzania z biznesem, z innymi uczelniami?
Mamy ponad 40 umów podpisanych z uczelniami amerykańskimi, europejskimi, azjatyckimi oraz z Ameryki Łacińskiej. Co roku z wydziału wyjeżdża na studia kilkaset osób i kilkaset do nas przyjeżdża. Prowadzimy kilka programów międzynarodowych, wśród których jest Executive MBA Program, obecnie najwyżej notowany w Polsce dwuletni program menedżerski. Ukończyło go kilkuset znakomitych menedżerów pracujących zarówno w biznesie krajowym, jak i międzynarodowym. Na wydziale wspólnie z University of North Florida, Cologne University of Applied Sciences i Finance and Economic University z Dalian (Chiny) prowadzimy także program GLOBAL MBA. Ok. 40 studentów, 10 z każdej uczelni, studiuje wspólnie przez semestr w każdym kraju, uzyskując dwa dyplomy – amerykański MBA i europejskie magisterium. To najlepszy system kształcenia menedżerów, bo pozwala uczestniczyć w zajęciach w ośrodkach różniących się kulturowo, zwyczajowo i językowo. Program uczy dostosowywania się do różnorodności, wielokulturowości i do zmieniających się warunków studiowania. Jest zatem bliski warunkom gospodarowania w międzynarodowym otoczeniu.

Coraz lepiej układa się również współpraca z biznesem, m.in. dzięki zaangażowaniu naszych pracowników w działalność gospodarczą, ale także dzięki naszym absolwentom i działającemu na wydziale Biuru Karier. W efekcie nasi studenci i absolwenci mają dostęp do staży w wielu firmach i instytucjach.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiegomat. pr.Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Z jakimi wyzwaniami, pana zdaniem, zmagają się obecnie polskie uczelnie?
Różne uczelnie borykają się z różnymi problemami. Części z nich doskwiera niż demograficzny i mniejsza liczba studentów. Aby przetrwać, muszą się łączyć. Dostosować do wymogów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. A nie jest to zadanie łatwe, bo zmienia się niemal całkowicie architektura uczelni. Znikają niektóre organy uczelni i pojawiają się inne. Zmieniają się także zasady finansowania. Dostosowanie wymagać będzie czasu i cierpliwości. Uczelnie się przekształcają. Tworzone są uczelnie badawcze, których celem będzie prowadzenie badań na wysokim poziomie. Sądzę, że mają stać się one zalążkiem uczelni elitarnych. Nie zawsze takie zmiany budzą entuzjazm środowiska akademickiego. Osobiście uważam, że jest to droga we właściwym kierunku. Wydaje się, że potrzebna jest także zmiana źródeł finansowania uczelni na rzecz kapitału prywatnego. Wymaga to cierpliwości i przekonania zarówno biznesu, jak i uczelni, że jest to właściwy kierunek.

Na wielu uczelniach, w tym także na UW, należy poprawić warunki bytowania zarówno studentów, jak i pracowników. Dobre warunki mieszkaniowe są niezbędne dla prawidłowego rozwoju młodych ludzi i dla osiągania przez nich jak najlepszych wyników badawczych. Internacjonalizacja uczelni wymaga poprawy warunków socjalnych zarówno dla studentów, jak i dla pracowników. Na wielu uczelniach nie w pełni rozwiązany został problem awansu pracowników, w szczególności tych ze stopniem doktora habilitowanego. Wyzwań i pracy jest wiele, ale wierzę, że środowisko akademickie poradzi sobie z większością problemów. Pomoc państwa i biznesu będzie jednak niezbędna.

ROZMAWIAŁA ZOFIA LEŚNIEWSKA

***

Materiał powstał we współpracy z WZUW.

Polityka 8.2020 (3249) z dnia 18.02.2020; Materiał informacyjno-edukacyjny; s. 65
Oryginalny tytuł tekstu: "Uczelnie muszą się zmieniać"
Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

null
Historia

Dlaczego tak późno? Marian Turski w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

Powstanie w warszawskim getcie wybuchło dopiero wtedy, kiedy większość blisko półmilionowego żydowskiego miasta już nie żyła, została zgładzona.

Marian Turski
19.04.2023
Reklama