Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Rynek

Handel akcjami spółek giełdowych – popularny sposób na inwestowanie nadwyżek kapitału

Otrzymałeś spadek, wysoką premię albo wygrałeś w loterii duże pieniądze? Możesz je włożyć na lokatę i liczyć zyski z oprocentowania, ale nie przyniesie ci to dużych dochodów. Natomiast popularnym sposobem na inwestowania nadwyżek kapitału jest handel akcjami spółek giełdowych.

Akcje to walory notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jak nimi handlować? Od czego zacząć grę na giełdzie?

Jak zacząć inwestować?

Nie wystarczy pójść do maklera, założyć konto maklerskie i wpłacić na nie pieniądze, aby móc z zyskiem handlować akcjami. Najpierw początkujący inwestor powinien poświęcić sporo czasu na naukę. Należy zdobyć choć ogólną wiedzę o obrocie akcjami. Inwestor musi wiedzieć, jak działa hossa i bessa na giełdzie, jak wyglądają cykle koniunkturalne i jakie czynnik wpływają na wycenę akcji. Dobrze jest poczytać książki i publikacje dla początkujących inwestorów albo zacząć grę giełdową z wykorzystaniem wirtualnych środków finansowych. To pozwoli poznać mechanizmy rządzące handlem akcjami giełdowymi, nauczy czytania wykresów ważnych dla analizy technicznej i fundamentalnej, jak i na zdobycie pierwszych inwestycyjnych doświadczeń.

.Materiały klienta.

Analiza techniczna i fundamentalna

Wspominane dwa rodzaje analiz: fundamentalna i techniczna mają duże znaczenie dla strategii prezentowanych przez graczy giełdowych. Podejście związane z analizą techniczną polega na podejmowaniu decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji konkretnych spółek po analizie wykresów i na podstawie prognozowania kursów akcji w korespondencji do historycznych poziomów cen. Podejście dotyczące analizy fundamentalnej polega zaś na prognozowaniu przyszłego kursu akcji m.in. w oparciu o ocenę sytuacji makroekonomicznej w gospodarce oraz sytuacji w poszczególnych branżach. Nie bez znaczenia dla analizy fundamentalnej pozostaje kondycja finansowa spółki, ogólny klimat ekonomiczny itp.

Otwarcie rachunku inwestycyjnego

Mając przygotowanie merytoryczne i praktyczne, można rozpocząć handel akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pierwszym krokiem będzie wybór Domu Maklerskiego lub Biura Maklerskiego, w którym otworzymy konto inwestycyjne. Rachunek maklerski czy rachunek brokerski to inne nazwy rachunku inwestycyjnego, na którym będą zapisywane informacje o posiadanych przez inwestora akcjach i dokonanych transakcji. Rachunek umożliwia sprzedawanie i kupowanie akcji oraz innych papierów wartościowych notowanych na GPW.

Po otwarciu konta maklerskiego należy przelać na niego określoną kwotę pieniędzy, którą inwestor określa samodzielnie lub też w wysokości depozytu wymaganego przez maklera. Z wykorzystaniem takich środków finansowych można otworzyć zlecenie, które powinno określać nazwę spółki, których akcje chcemy kupić, ich liczbę i cenę, jaką inwestor jest w stanie zapłacić. Można modyfikować ustawienia okresu ważności zlecenia, podawać limit cenowy realizacji transakcji i limit liczby kupowanych walorów.

.Materiały klienta.

Ryzyko związane z giełdą

Handel na GPW jest nierozerwalnie związany z ryzykiem inwestycyjnym, które wzrasta proporcjonalnie do wielkości prognozowanego zysku z handlu akcjami. Na giełdzie nie powinny inwestować kompletnie te osoby, które nie mają skłonności do ryzyka. Oczywiście nie można zbyt szafować posiadanymi środkami i bezmyślnie inwestować je w niesprawdzone inwestycje, ale rzadko przynosi to oczekiwane efekty. Warto podkreślić, że przy inwestycjach giełdowych liczy się cierpliwość inwestora giełdowego, stalowe nerwy oraz bieżąca i rzetelna ocena poziomu ryzyka inwestycyjnego.

Musimy mieć świadomość, że giełda jest zmiennym rynkiem, na którym notowane są różne papiery wartościowe. Reagowanie w prawidłowy sposób na pojawiające się zmiany pozwoli na ograniczanie ryzyka inwestycyjnego i wypracowywanie zysków. Najważniejsze jest zdywersyfikowanie portfela gracza giełdowego, co polega na inwestycji w różne walory notowane na giełdzie. Jeśli akcje jednej ze spółek nagle zaczną tracić na wartości, inne mogą utrzymywać swoją wycenę lub znaleźć się w trendzie wzrostowym, co pozwoli na zniwelowanie ewentualnych strat.

Sprawdź także: www.najlepszybroker.pl

Reklama

Czytaj także

null
Wydania specjalne

Przybywa dzieci, które nie chcą żyć

O problemach psychicznych najmłodszych opowiada Lucyna Kicińska z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Joanna Cieśla
09.02.2024
Reklama