Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Rynek

Kierunek dla sektora budowlanego

Jednym z podstawowych założeń, jakie
postawiliśmy w Wienerberger, jest
redukcja emisji CO2. Jednym z podstawowych założeń, jakie postawiliśmy w Wienerberger, jest redukcja emisji CO2. materiały prasowe
Zrównoważony rozwój w firmie Wienerberger to nie tylko moda, ale przede wszystkim realne działania. Misją marki jest poprawa jakości życia ludzi dzięki inteligentnym rozwiązaniom budowlanym i infrastrukturalnym, a poprzez trwałość i innowacyjność materiałów minimalizujemy nasz wpływ na środowisko.

Do walki ze zmianami klimatu oraz do kształtowania przyszłości branży budowlanej przyczynia się przemyślana i długofalowa strategia. W listopadzie 2020 r. Grupa Wienerberger, producent cegieł ceramicznych z 200-letnią tradycją, przyjęła Program Zrównoważonego Rozwoju 2023 dla wszystkich swoich spółek. Strategia ta opiera się na trzech filarach: obniżeniu emisyjności wytwarzanych produktów, wsparciu gospodarki obiegu zamkniętego surowców i rozwoju bioróżnorodności. A jednocześnie uwzględnia wszystkie grupy interesariuszy: klientów-inwestorów, współpracujące grupy profesjonalistów, dostawców, nie pomijając pracowników.

Jednym z podstawowych założeń, jakie postawiliśmy w Wienerberger, jest redukcja emisji CO2. Przyjęliśmy obniżenie wskaźników emisji powstających w wyniku spalania paliw z procesu produkcyjnego i zużycia zakupionej energii o 17,5 proc. do 2023 r. w porównaniu z rokiem 2020, o 40 proc. do 2030 r. Do 2050 r. chcemy osiągnąć neutralność emisyjną. Już w tym roku 80 proc. energii elektrycznej zakontraktowaliśmy z odnawialnych źródeł energii (OZE), a od przyszłego roku ma ona pokrywać całość zapotrzebowania. Redukcję emisji CO2 realizujemy także dzięki innowacjom technologicznym oraz optymalizacji istniejących procesów będących m.in. wynikiem programów Plant Improvement Program i Lean.

Wszystkie ceramiczne produkty znajdujące się w portfolio naszej firmy w 100 proc. nadają się do ponownego wykorzystania lub do recyklingu. Poprzez właściwości ceramiki: jej trwałość i niezmienność parametrów w czasie, zapewniamy wysoką jakość budynków, które powstają z naszych materiałów. Zastosowanie ceramiki pozwala zachować wartość i estetyczny wygląd budynku pomimo upływu czasu i ogranicza konieczność remontów wiążących się z dodatkową emisją CO2.

Wienerberger racjonalnie korzysta z zasobów naturalnych, by chronić bioróżnorodność naszej planety poprzez zabiegi rekultywacyjne. Nie chodzi tu jedynie o przywracanie pierwotnego stanu obszarom zdegradowanym, ale także o nadanie im nowych ról, np. przekształcenie w strefy rekreacyjne, biznesowe, rolnicze lub użytki ekologiczne. Osiągnięcie tego celu wymaga rozłożenia procesu rewitalizacji w czasie.

Pierwszy etap jest jeszcze w fazie projektu inwestycji, w której określane są kierunki i zasięg przyszłej rekultywacji. Później przystępuje się do kolejnych kroków, na które składają się: w pierwszym etapie rekultywacja techniczna, polegająca między innymi na ukształtowaniu rzeźby terenu, regulacji stosunków wodnych, umocnieniu skarp, budowie sieci dróg dojazdowych i przepustów, a także odtworzeniu wierzchniej warstwy gleby metodami technicznymi. Drugim etapem jest obudowa biologiczna zboczy i wierzchowin oraz zainicjowanie procesów glebotwórczych poprzez zasianie odpowiedniej roślinności i przeprowadzenie prac umożliwiających wytworzenie warstwy gleby o pożądanej aktywności biologicznej.

W Polsce firma Wienerberger może poszczycić się udaną rekultywacją 13 zakładów górniczych o łącznej powierzchni prawie 160 ha. Prace polegające na zasadzeniu i prowadzeniu gospodarki leśnej na terenach powydobywczych zakończyły się już na początku lat 2000 w Złocieńcu. Później podobne działania renaturyzacji przeprowadzone były w Kunicach, Mirostowicach, Prochowicach, Rzęśnicy oraz w Osieku nad rzeką Noteć.

Kolejnym z celów ekologicznych firmy Wienerberger jest położenie jeszcze większego nacisku na gospodarkę cyrkulacyjną. Z jednej strony surowce wtórne pochodzące z wewnętrznych lub zewnętrznych źródeł mają być ponownie wprowadzane do procesów produkcyjnych po dokładnym sprawdzeniu jakości. Z drugiej strony materiały budowlane projektowane są w taki sposób, aby po zakończeniu użytkowania nadawały się do ponownego użycia po zakończeniu okresu żywotności. Takie podejście podkreśla silne zaangażowanie w efektywne gospodarowanie zasobami oparte na wartościach gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jako lider na rynku ceramicznych materiałów budowlanych promujemy najnowocześniejsze rozwiązania poprzez aktywną współpracę ze wszystkimi stronami obecnymi w cyklu życia produktów. Stawiamy ambitne cele, które są odpowiedzią na formalne wymagania legislacyjne, trendy biznesowe oraz społeczne poprzez budowanie świadomości na temat wpływu sektora budowlanego na zmiany klimatu. Upowszechnianie tej wiedzy wśród klientów i promowanie trwałych i ekologicznych rozwiązań ceramicznych, ale także technologii, które wspierają oszczędzanie energii, jest jednym z najważniejszych priorytetów firmy w zakresie strategii ESG.

Ponadto firma rozwija swoje produkty tak, by były energooszczędne, ograniczały zużycie wody i prądu. Prezentuje ideę domu skrojonego na miarę potrzeb i zachęca inwestorów, by w taki sam sposób podchodzili do procesu budowy. Bezpośrednią odpowiedzią firmy na energooszczędne budownictwo jest koncepcja e4 – idea zrównoważonego domu ceramicznego, która uwzględnia cztery równorzędne z punktu widzenia człowieka aspekty: emocje i zdrowie, czyli komfort zamieszkania, ekologię, czyli aspekty środowiskowe, energię oraz ekonomię. Dom ma produkować tyle energii, ile sam zużywa, stanowiąc przy tym estetyczny element przestrzeni.

Jacek Wierus,

Head of ESG w Wienerberger

.materiały prasowe.

Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

null
Historia

Achilles kontra Roland. Jaka jest Europa: antyczna, barbarzyńska czy średniowieczna?

Co nas, Europejczyków, bardziej ukształtowało – rzymskie prawo czy chrześcijańska religia? Grecka demokracja czy kultura dworska wieków średnich?

Agnieszka Krzemińska
21.05.2024
Reklama